Aktuality


Social Investment Package (SIP)

Evropská komise nedávno zveřejnila Social Investment Package (SIP), jedná se o soubor několika dokumentů, jejichž cílem je požadovat po zemích EU, aby kladly větší důraz na sociální investice.

Hlavní dokument The Communication “Towards Social Investment for Growth and Cohesion – including implementing the European Social Fund 2014-2020”obsahuje několik odkazů na sociální ekonomiku a sociální podniky. .... "Sociální podniky mohou doplňovat aktivity veřejného sektoru, mohou být průkopníky v rozvoji nových trhů, ale potřebují větší podporu, než dostávají nyní. Je důležité, aby členské státy
poskytly sociálním podnikatelům systémy podpory, pobídky pro start-upy a zavedly příznivé regulační prostředí ".

V dokumentech naleznete i příklady úspěšných projektů a záměrů pro další využití finančních prostředků EU, zejména ESF.

Více informací zde.

SIP zde.

Commission Staff Working Document zde.

 

 


Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.