Aktuality


SVÍTÁNÍ – centrum přirozeného rozvoje osobnosti odstartovalo první ročník bloku Sociální podnikání v gastronomii na festivalu GASTRO TOUR 2013

Ve dnech 7. 2. – 10. 2. 2013 proběhl na Výstavišti Praha-Holešovice IV. ročník festivalu profesionální gastronomie, v rámci kterého Centrum Svítání Humpolec ve spolupráci s organizátorem festivalu, společností T&M CREATIVE, uspořádal tematický blok Sociální podnikání v gastronomii. Jednalo se o ucelený programový koncept – kulatý stůl s diskusí a prezentací případové studie již fungující kavárny Vrátka doplněný o živou každodenní prezentaci čtyř kaváren, které zaměstnávají osoby se zdravotním znevýhodněním.

Každý jeden den festivalu proběhl v režii konkrétní kavárny. Kavárna si celou festivalovou minikavárnu připravila a vedla ve svém duchu. Obsluhu zajišťovali její zaměstnanci se zdravotním znevýhodněním spolu s pracovním terapeutem. Kavárna vždy nabídla svoje vlastní domácí výrobky – vynikající koláče, dorty, sušenky, domácí chléb s domácí paštikou, ovocné a zeleninové šťávy, ale také např. alternativní přípravu kávy pomocí přístroje Vacuum-Pot. Nabídka byla obohacena prodejem výrobků z chráněných dílen. Návštěvníci měli možnost zakusit profesionalitu práce sociálních firem, ocenit jejich vlídnou a domáckou atmosféru, která bývá bonusem těchto provozů. O schopnosti kaváren a zájmu o ně svědčilo i to, že během víkendových dnů nabídka vlastních pekařských výrobků jen tak tak vystačila do konce otevírací doby festivalu.

Prezentovaly se tyto kavárny: Kavárna bez konce-Kladno, Café Martin-Praha, kavárna Předměstí-Šumperk, kavárna Modrý domeček-Řevnice.
V rámci programových vstupů byl na sobotní odpoledne zařazen seminář Sociální podnikání. Na úvod jsme shlédli prezentaci případové studie kavárny Vrátka z Třebíče, kterou připravil Mgr. Niederhafner. Následně se rozvinula diskuze u kulatého stolu s představiteli kavárny Předměstí a Kavárny bez konce. Mohli jsme porovnat, v čem se jejich příběhy shodovaly a v čem šel každý jinou cestou. Účastníci semináře se neváhali ozvat se svými dotazy a postřehy a tak se rozvinula živá diskuze a výměna zkušeností. Na závěr Mgr. Niederhafner nabídl porovnání fungování podniku jako sociální firma, chráněná pracovní dílna a běžná firma. Vysoká účast na semináři svědčila o tom, že sociální podnikání je opravdu téma budoucnosti a je třeba mu věnovat více prostoru ve vytváření podmínek ekonomických i společenských.

Cílem celého projektu bylo prezentovat, že chráněné kavárny a sociální podniky vykonávají naprosto profesionální práci a službu a potvrdilo se, že mezi ostatními vystavovateli mají své nezastupitelné místo. Jejich atmosféra je jedinečná jistou pohodou a klidem a lidé se sem rádi vracejí. Kavárny a gastronomie vůbec je ideálním místem pro integraci díky přirozenému pohybu lidí zdravých a handicapovaných. Dále bylo záměrem ukázat možnost a způsoby takovéhoto podnikání, jeho přínos pro společnost v oblasti sociální, ale i ekonomické – ekonomicky samostatní lidé nejsou zátěží pro stát. Sociální podnikání přispívá ke snižování nezaměstnanosti a k integraci zároveň.

Celá prezentace proběhla díky finanční podpoře organizátora T&M CREATIVE a dodavatele kávy COFFEE SOURCE, s.r.o.

Ivana Kmochová
SVÍTÁNÍ – centrum přirozeného rozvoje osobnosti
www.svitani.net


Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2023 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.