MPSV

  1. 5. 2017

OP Zaměstnanost - Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje, Číslo: 047

Platnost od: 29. 4. 2016 04:00

Platnost do: 31. 12. 2021 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 29. 4. 2016 04:00

Alokace v Kč: 1 816 957 478

Specifický cíl: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
Investiční priorita: 2.3 Komunitně vedený místní rozvoj
Prioritní osa: Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

V rámci investiční priority 2.3 OPZ Komunitně vedený místní rozvoj jsou podporovány dva typy sociálních podniků:

  • integrační sociální podnik
  • environmentální sociální podnik

 

Podmínky podpory integračních sociálních podniků vycházejí ze zkušeností z výzev vyhlašovaných v rámci investiční priority 2.1 OPZ, environmentální sociální podniky jsou v OPZ podporovány nově. Společensky prospěšný cíl environmentálního sociálního podniku musí být orientován lokálně a environmentálně (viz např. Moštárna Hostětín). Nově je podporováno rovněž sociální podnikání v oblasti zemědělské prvovýroby, kde je však podpora de minimis výrazně nižší.

Výzva pro MAS byla vyhlášena v dubnu 2016, je otevřená do konce roku 2021 a je určena místním akčním skupinám, které prošly standardizací a mají schválenou Strategii CLLD. Pokud se místní akční skupina rozhodne podporovat na svém území sociální podnikání, potom podpora vzniku a rozvoje nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání musí být obsažena v programovém rámci OPZ příslušné SCLLD. Místní akční skupiny následně vyhlašují vlastní výzvy, v rámci kterých může být podpora sociálního podnikání zahrnuta. Sledujte informace pro místní akční skupiny uveřejňované zde.

Doporučujeme žadatelům při přípravě projektů konzultovat projektové záměry s projektovými manažery MPSV a podnikatelské plány s lokálními konzultanty MPSV.
Konzultace projektových záměrů:

 

Dotazy je možné také zasílat na Fórum ESF: https://www.esfcr.cz/prehled do klubu 03_16_047 Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje.

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL). Výzvy jsou již ukončeny a byly určeny pro obce spolupracující s Agenturou pro sociální začleňování, v rámci dané výzvy realizují obce svůj Strategický plán sociálního začleňování. V rámci těchto výzev byly podporovány nové podnikatelské aktivity integračních sociálních podniků.

  • Výzva č. 26 byla určena pro tyto obce: Ostrava, Krnov, Osoblažsko, Odry, Kadaň, Roudnice n/L, Dubí, Chodov, Obrnice, Štětí
  • Výzva č.42 byla určena pro tyto obce: České Velenice, Brno, Bruntál, Frýdlantsko, Jesenicko – Mikulovice, Klášterec – Vejprty, Kolín, Litvínov, Moravský Beroun, Poběžovice, Příbram, Ralsko, Slaný, Velké Hamry, Žlutice.

 

Informace k výzvám jsou zveřejněny na www.esfcr.cz.


Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.