MPSV

  3. 7. 2017

OP Zaměstnanost - výzva č. 129

Podpora sociálního podnikání

Upozornění k 3. 10. 2018: výzva č. 129 bude prodloužena do 2. čtvrtletí 2019, současně bude navýšena alokace. Přesný termín ukončení příjmu žádostí bude oznámen revizí výzvy v listopadu.

Platnost od: 30. 6. 2017 04:00
Platnost do: 30. 11. 2018 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. 6. 2017 04:00

Alokace v Kč: 150 000 000

Specifický cíl: Rozvoj sektoru sociální ekonomiky
Investiční priorita: 2.1 Aktivní začleňování
Prioritní osa: Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
Operační program: Operační program ZaměstnanostProgramové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace projektů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Vaše projektové žádosti, podnikatelské plány a dotazy týkající se pravidel výzvy můžete konzultovat s projektovými manažerkami MPSV.

Kontakty:
Veronika Pokorná: veronika.pokorna@mpsv.cz, tel. 221 923 926
Markéta Kousková: marketa.kouskova@mpsv.cz, tel. 221 923 252
Linda Maršíková: linda.marsikova@mpsv.cz, tel. 221 922 395

V rámci OPZ byly již dříve vyhlášeny tyto výzvy: výzva č. 15 zde a výzva č. 67 zde. Obě jsou již uzavřené.

Bližší informace k výzvě č. 129 naleznete zde.

 

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2018 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.