MPSV

  20. 2. 2024

Projekt sociálního podniku - program pro studenty FHS UK

Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci Institutu sociálního podnikání zve studenty Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy na inovativní program Projekt sociálního podniku

KDY: úterý 14:30 - 15:50 | začínáme 20. 2. 2024

KDE: FHS UK, Pátkova 5, Praha 8 | audiovizuální učebna

PROČ SE PŘIHLÁSIT:

 • Dozvíte se, co to znamená být sociálním podnikatelem a jak můžete pozitivně ovlivnit společnost.
 • Zjistíte, jak mohou nestátní neziskové organizace, družstva a obchodní společnosti přinášet skutečnou změnu.
 • Naučíte se, jak úspěšně pracovat s týmem, získávat financování a efektivně komunikovat myšlenku sociálního podnikání veřejnosti.
 • A navíc získáte praktické zkušenosti díky setkáním se sociálními podnikateli z praxe a exkurzím přímo do srdce sociálních podniků.
 • Buďte připraveni na inspirující cestu, která rozšíří vaše obzory a posílí vaše dovednosti!

 

PROGRAM:

20. 2. Co je sociální podnik?

 • S Marií Dohnalovou se ponoříte se do teorie světa sociálního podnikání, kde se naučíte, co to znamená spojit podnikání s pozitivním sociálním dopadem.
 • Získáte přehled o různých formách sociálních podniků, včetně integračních a environmentálních sociálních podniků, a pochopíte jejich unikátní charakteristiky a cíle.
 • Porovnáte české principy sociálního podnikání s mezinárodními definicemi. Setkáte se s Janou Řehořkovou, bývalou sociální podnikatelkou, která se podělí o své zkušenosti a poznatky z praxe.
 • Zjistíte, proč se podnikatelé rozhodují pro sociální podnikání a jaké jsou hlavní výzvy a přínosy tohoto přístupu.
 • Naučíte se, jak sociální podniky přispívají k sociální a ekonomické stabilitě komunit a jak měřit jejich dopad. Dozvíte se, jaké zdroje a podporu nabízí regionální S-Pointy pro zájemce o sociální podnikání.

Marie Dohnalová
Docentka na Fakultě humanitních studií, Univerzita Karlova Specializuje se na sociálně ekonomická témata související s udržitelným rozvojem: sociální ekonomiku, sociální podnikání, společenskou odpovědnost organizací, nestátní neziskové organizace. Na FHS UK připravila navazující magisterský i doktorský studijní program Studia občanské společnosti, zavedla povinný předmět Sociální ekonomika a sociální podnikání, vede diplomové práce na téma sociální podnikání. Dlouhodobě provádí se studujícími FHS UK výzkum českých sociálních podniků.

Jana Řehořková
Koordinátorka regionálních center pro sociální podnikání SPoint Jana Řehořková vedla 13 let vlastní sociální podnik, kde nasbírala mnoho praktických zkušeností. Celý pracovní život se specializuje na podporované zaměstnávání a na zapojení znevýhodněných cílových skupin do pracovních týmů. Zprostředkuje vám praktický návod, jak založit a provozovat sociální podnik.

27. 2. Ochutnávka sociálního podnikání I. - Setkání se sociálními podnikatelkami

 • Na semináři se dozvíte o různých aspektech sociálního podnikání z první ruky. Zuzana Dudáková a Jitka Čechová, dvě zkušené sociální podnikatelky, poskytnou náhled do světa sociálního podnikání, včetně výzev a příležitostí, které sociální podnikání nabízí.


Zuzana Dudáková
Ředitelka spolku Náruč, z.s. a jednatelka sociálního podniku Modrý domeček, s. r. o.
Vede spolek Náruč, který od roku 2000 poskytuje sociální služby a chráněná pracovní místa lidem s mentálním postižením a s duševním onemocněním. Spoluzaložila sociální firmu Modrý domeček v Řevnicích, která úspěšně provozuje kavárnu, výrobnu sladkého a slaného sortimentu, pekárnu a čokoládovnu. Je nositelkou ocenění Laskavec Nadace Lilie a Karla Janečkových.

Jitka Čechová
Ředitelka grafického studia Maturus, o. p. s.
Řídí sociální firmu Maturus, která zaměstnává osoby se zdravotním znevýhodněním. Maturus byl založen Nadací Jedličkova ústavu za účelem navazujícího vzdělávání a zaměstnávání absolventů Jedličkova ústavu a škol a dalších lidí s handicapem. Věnovala se též redakční práci a grafice. Na FHS UK absolvovala navazující magisterský studijní program Studia občanské společnosti. Ve své diplomové práci se věnovala principům sociálního podniku.

5. 3. Kde může sociální podnik získat peníze?

 • S Marcelou Součkovou zjistíte, co znamená vícezdrojové financování sociálních podniků.
 • Musí se sociální podnik spoléhat pouze na tržby z prodeje na trhu?
 • Jaké jsou možnosti finanční podpory od státu, kde získat dotace, granty nebo daňové úlevy?
 • Jak firemní sektor podporuje sociální podnikání?
 • Jaké jsou možnosti na mezinárodní úrovni?


Marcela Součková
Prokuristka a výkonná ředitelka v sociálním podniku Modrý domeček, s. r. o.Specializuje se na strategické směřování a finanční řízení sociálního podniku. V oblasti financí se pohybuje již více než 25 let, z toho téměř 10 let i v neziskovém sektoru. Dříve pracovala v mezinárodních poradenských firmách v oblasti auditu a vnitřního controllingu.

12. 3. Projekt sociálního podniku

 • S Marií Dohnalovou zjistíte důležité informace o tom, jak fungují Evropské strukturální fondy.
 • Jaké jsou podmínky a kritéria, která jsou potřebná pro získání podpory projektů sociálního podnikání.
 • Nahlédnete do příkladů skutečných sociálních podniků, které byly úspěšně podpořeny, a pochopíte, jaká je ideální struktura a plán projektu.
 • Zkusíte si vypracovat vlastní projekt sociálního podnikání. Toto cvičení vám umožní aplikovat získané znalosti a rozvíjet vaše kreativní a podnikatelské dovednosti.

 

19. 3. Ochutnávka sociálního podnikání II. - Setkání se sociálními podnikateli

 • Na co se těšit, co nepodcenit a co rozhodně nedělat, když chcete založit sociální podnik.

  Stanislav Hyrák
  Koordinátor regionálního centra pro sociální podnikání SPoint v Olomouci
  Oblasti sociální ekonomiky se věnuje více než 12 let. Pro MPSV pracoval 6 let jako konzultant pro sociální podnikání, založil dva sociální podniky, jako lektor spolupracuje s řadou firem a institucí. V rámci své profesní dráhy se věnuje rozvoji systému integrační podpory pro sociální podniky, který vytvořil. Ve svém regionu je napojený na řadu jiných společensky prospěšných aktivit.

  Aneta Klimentová
  Jednatelka sociálního podniku 1.VALAŠSKÁ DÍLNA s. r. o., koordinátorka SPointu ve Zlíně
  V sociálním podniku působí ve vedení od roku 2017. Specializuje se na krizové řízení a vedení sociálních podniků. Aktivně spolupracuje s místními školami, především s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. Společně s Regionální kanceláří Czech Invest vytvořila Akademii pro sociální podniky. Je součástí pracovní skupiny na sociálním odboru Zlínského kraje, jejímž obsahem je zahrnutí sociálního podnikání do strategického plánu kraje.

 

26. 3. Lidské zdroje v sociálním podniku

 • Jak sociální podniky spojují běžné zaměstnance s lidmi z cílových sociálních skupin a s dobrovolníky.
 • Uvidíte, jak tato diverzita obohacuje pracovní prostředí.
 • Jak vytvořit synergii mezi různými skupinami zaměstnanců a jak podporovat inkluzivní pracovní kulturu.
 • Jak správně nastavit personální politiku, aby zaměstnanci v sociálních podnicích zůstávali motivovaní a loajální, nebo naopak získávali zkušenosti pro uplatnění na otevřeném trhu práce.

  Dagmar Klimtová
  Expertka na HR
  Dagmar obohacuje své kolegy i klienty svými letitými praktickými zkušenostmi s vedením týmů, jak v business sféře, tak v roli HR ředitelky v mezinárodních firmách. Od svého dětství je pozorovatelkou života kolem sebe, a především lidí. Zajímají ji jejich pocity, talent, motivace i frustrace, snaží se vše pochopit a, pokud může, i reálně pomoci. Je tedy přirozené, že se její kariérní dráha postupně vykrystalizovala do role konzultanta v oblasti talent managementu. Protože radši naslouchá, než mluví, stalo se důležitou součástí jejího profesního života také koučování.

 

2. 4. Podnikání: strategie, business plán

 • Od Marie Dohnalové a Marcely Součkové se dozvíte, jak strukturovat business plán.
 • Jak může dobře strukturovaný plán pomoci neziskovým organizacím efektivněji dosahovat svých sociálních cílů a zvyšovat jejich udržitelnost.
 • Praktické rady, jak sladit dlouhodobé cíle sociálního podniku s každodenním operativním řízením, a tím zefektivnit jeho fungování.
 • Představení příkladů dobré i špatné praxe v sociálním podnikání.

 

9. 4. Komunikace a marketing sociálních podniků

 • Jak se sociální podniky zaměřují na sdělení svého sociálního dopadu a příběhu.
 • Jak je v marketingu sociálních podniků důležitá transparentnost a upřímnost.
 • Jaké jsou rozdíly v marketingu od komerčních společností, které se často soustředí na prodej a zisk.
 • Naučíte se, jak efektivně prezentovat a propagovat sociální podniky prostřednictvím stručných a přesvědčivých prezentací známých jako "elevator pitch".

 

16. 4. Zákon pro sociální podnikání

 • V současné době se nacházíme před schválením prvního českého zákona o sociálním podniku.
 • Jeho autor představí zákon a důležité legislativní skutečnosti.
 • Advokátka pro neziskové organizace seznámí s možnostmi vykonávat ekonomické aktivity.
 • Ulehčí legislativa sociálnímu podnikání a rozšíří se povědomí o něm

 

Ondřej Závodský
Vedoucí oddělení sociálního podnikání na MPSV ČR
Právník, státní úředník a whistleblower. V letech 2014 až 2017 pracoval jako náměstek ministra financí ČR pro oblast majetku státu a regulaci hazardních her. V současné době působí jako vedoucí oddělení sociálního podnikání na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Vede tým, který předložil návrh zákona o registrovaném sociálním podniku. Má vrozenou oční vadu a práci zvládá díky pomoci vodicího psa a moderní technologie.

Lenka Deverová
Advokátka pro neziskové organizace a vyučující na FHS UK
Od roku 1994 působí v advokacii. Specializuje se na oblast občanského práva, především pak na nadační a spolkové právo, oblast obecně prospěšných společností a ústavů. Je členkou Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a předsedkyní jejího Výboru pro legislativu a financování. Řadu let působí na FHS UK, kde se specializuje na problematiku vytváření právního rámce pro občanský sektor a oblast sociálního podnikání.

23. 4. Ochutnávka sociálního podnikání III. - Exkurze do Kokozy

 • Zažijete na vlastní kůži, jak funguje sociální podnikání v praxi.

  Kokoza
  Sociální podnik V Kokoze od roku 2012 s radostí pomáhají lidem z města kompostovat a pěstovat. Mrkev, bylinky i vztahy. Věří, že soužití člověka a přírody nejvíce podpoří šířením myšlenky uzavřeného cyklu jídla mezi širokou i odbornou veřejnost. Proto vytváří partnerství s veřejnou správou nebo firmami, kterým pomáhají s udržitelností, budováním firemní kultury, komunitních zahrad či zpracováním bioodpadu. Nenatírají nic nazeleno a s partnery stráží dopad společné práce. V rámci integrační dílny vytváří smysluplné pracovní příležitosti pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním.

 

30. 4. 2024 Environmentální sociální podnikání

 • Jak environmentální sociální podnikání přispívá k řešení společenských problémů?
 • Jaké jsou příklady zapojení osob se specifickými potřebami do těchto podniků?
 • Jakým způsobem podporují komunitní život a místní rozvoj?
 • Jaké aktivity provozují s ohledem na ochranu životního prostředí?
 • Jak přispívají k podpoře biodiverzity a prevenci nadměrného množství odpadu?
 • Jak fungují environmentální sociální podniky v praxi v České republice a v zahraničí?

 

Markéta Vinkelhoferová
Předsedkyně představenstva Fair & Bio družstva
Markéta Vinkelhoferová je expertka na enviromentální sociální podnikání a od roku 2015 prosazuje jeho rozvoj v ČR. Je spoluzakladatelkou sociálního podniku Fair & Bio pražírna (2013) a předsedkyně správní rady Tematické sítě pro sociální ekonomiku (TESSEA ČR z. s.). Školí, konzultuje a mentoruje sociální, environmentální a ekonomickou udržitelnost v podnikání, je podporovatelkou fair trade a komunitou podporovaného zemědělství.


7. 5. a 14. 5. Závěrečné prezentace vypracovaného projektu Postav si svůj sociální podnik

 

KONTAKT: Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Marie.Dohnalova@fhs.cuni.cz

Program je realizován ve spolupráci projektu MPSV Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a Centra pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy. 

Akce je pořádána v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397

Program ke stažení:

stáhnout

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.