MPSV

  datum konání: 4. 10. 2023

Program Manažer sociálního podnikání

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vás zve na odborný program Manažer sociálního podnikání.

KDY: 4. 10., 18. 10., 8. 11., 22. 11. 2023
KDE: SPoint pro Prahu a Střední Čechy, přízemí Škodova paláce, Jungmannova 35/29, Praha 1, metro a tram Národní třída

Cílem tohoto programu je:

 •  posílit manažerské kompetence pracovníků sociálních firem,
 •  snížit jejich přetíženost,
 •  poskytnout jim nástroje pro lepší zvládání své práce. 

Program Manažer sociálního podnikání vznikl na základě potřeb manažerů sociálních firem, kteří hledají nástroje k efektivnímu zvládnutí svojí role a úlohy vedoucího pracovníka. Manažer sociálního podnikání zahrnuje aktivity, které pomáhají vedoucím pracovníkům v sociálních podnicích rozvíjet dovednosti v oblasti managementu, plánování, komunikace, organizace a řízení týmu. Obsahem programu jsou 4 celodenní tematické semináře, exkurze ve vybraném sociálním podniku, podpora formou mentoringu a další aktivity. 

Co získáte absolvováním kompletního kurzu? 

 • Získáte přehled o klíčových aspektech řízení týmu a firmy, od motivace zaměstnanců po efektivní vedení porad.
 • Naučíte se, jak identifikovat a rozvíjet svůj vlastní potenciál i potenciál svého týmu.
 • Získáte praktické nástroje pro správné delegování úkolů a pro vedení produktivních porad.
 • Naučíte se, jak efektivně řešit konflikty a jak komunikovat v krizových situacích.
 • Osvojíte si metody pro nastavení a hodnocení cílů, jak pro sebe, tak pro svůj tým, v souladu s firemními cíli.
 • Naučíte se, jak efektivně využívat svůj čas a čas svého týmu, což vám umožní soustředit se na klíčové aspekty vaší práce.

Celým programem vás provede Dagmar Klimtová, HR expertka, koučka a mentorka s mnohaletými zkušenostmi jak v oblasti interního HR managementu, tak konzultantskou praxí včetně pracovně-osobnostní psychodiagnostiky.
Dagmar je člověk, který má rád pohyb (hlavně na čerstvém vzduchu) a harmonii. Na schůzky a do kanceláře tedy chodí většinou pěšky, takže v zimních měsících dorazí svižně, a jindy, když je hezky, tak se kochá. Dagmar obohacuje své kolegy i klienty svými letitými praktickými zkušenostmi s vedením týmů, jak v business sféře, tak v roli HR ředitelky v mezinárodních firmách. Od svého dětství je pozorovatelkou života kolem sebe, a především lidí. Zajímají ji jejich pocity, talent, motivace i frustrace, snaží se vše pochopit a, pokud může, i reálně pomoci. Je tedy přirozené, že se její kariérní dráha postupně vykrystalizovala do role konzultanta v oblasti talent managementu.  Protože radši naslouchá, než mluví, stalo se důležitou součástí jejího profesního života také koučování. Dagmar vnímá jako svou misi pomáhat klientům (ať už jsou to firmy nebo jednotlivci) nacházet a rozvíjet ten správný talent a být přitom v harmonii se svými hodnotami. Pomáhá jí k tomu jak její intuice a vrozená empatie, tak získané znalosti a zkušenosti. V neposlední řadě jsou jí pomocníkem i nástroje
psychodiagnostiky.

Program Manažer sociálního podnikání se skládá z následujících seminářů

 •   4.10.2023 - Poznej svůj Manažerský potenciál 
 • 18.10.2023 - Personální management 
 •   8.11.2023 - Konflikt management aneb krizová komunikace 
 • 22.11.2023 - Delegování a vedení porad

Vzdělávací program bude vždy koncipován od 10:00 do 16:00 (9:30 prezence účastníků)

Program dne: 

 •   9.30 - Prezence účastníků, organizační informace 
 • 10.00 - Zahájení semináře, dopolední blok  
 • 11:30 - Přestávka na drobné občerstvení
 • 12:00 - Odpolední blok semináře 
 • 13:30 - Přestávka na kávu
 • 15:45 - Dotazy, zpětná vazba
 • 16:00 - Ukončení 

Obsahy jednotlivých seminářů:

1. seminář - Poznej svůj manažerský potenciál

1.  Úvod do problematiky

 •       Kdo je manažer a kdo je leader
 •       Klíčové činnosti a odpovědnost
 •       Jak je to v sociální firmě

2.  Poznej svůj manažerský potenciál

 •       Jaké jsou moje pracovní a manažerské kompetence
 •       Jaké jsou cíle firmy a jaké kompetence jsou klíčové pro dosažení cílů (tj. v daném kontextu firmy)
 •       Jaké jsou moje rozvojové potřeby

3.  Poznej svůj tým aneb týmový audit

 •       Potenciál stávajícího týmu – jaké kompetence mají a jaké potřebují doplnit
 •       Definice klíčových kompetencí
 •       Identifikace rozvojových potřeb stávajících členů týmu

4.  Nastavení úkolů a cílů

 •       Pro sebe v kontextu s cílem firmy
 •       Pro jednotlivé členy týmu v kontextu s cílem firmy
 •       Jak definovat cíle SMART – jejich komunikace, monitorování, hodnocení

2. seminář Personální management

1.  Nábor nových zaměstnanců

 •       Jak definovat koho hledám – popis pozice, definice kompetencí
 •       Jak a kde hledat kandidáty
 •       Vedení přijímacího pohovoru
 •       Kritéria vyhodnocení
 •       Poděkování kandidátům – zpětná vazba

2.  On – boarding nových zaměstnanců

 • Procesy on-boardingu – před, při nástupu, první 3 měsíce

3.  Zpětná vazba

 •       Pravidelné hodnocení – proces, skills
 •       Jak hodnotit (kritéria aj.)
 •       Jak vést hodnotící pohovor
 •       Zpětná vazba jako nástroj motivace
 •       Typy zpětné vazby
 •       Proč dávat zpětnou vazbu
 •       Kdy a jak dávat zpětnou vazbu

4.  Jak se co nejlépe rozloučit se zaměstnancem – exit interview

3. seminář Konflikt management aneb krizová komunikace

1.  Motivace zaměstnanců

 • Co motivuje mě a co motivuje jednotlivé členy týmu
 • Jak nastavit motivační program

2.  Konflikt management aneb krizová komunikace

 •       Jak usměrnit a řídit svoje emoce
 •       Jak řídit emoce svých zaměstnanců

3.  Firemní kultura

4.  Rozvojový program – vzdělávání zaměstnanců firmy

 •       analýza vzdělávacích potřeb ve firmě
 •       systém vzdělávání a jeho zavedení
 •       hodnocení vzdělávání

4.      seminář - Delegování, efektivní vedení porad

1. Delegování, efektivní vedení porad

 •       Co je to delegování, proč potřebujeme delegovat
 •       Proč manažeři/nadřízení nedelegují
 •       Správný postup při delegování
 •       Tvorba plánu delegování
 •       Kontrola delegování, problémy při delegování
 •       Poslání porady
 •       Typy porad
 •       Chyby v přípravě a organizaci porad a jak je eliminovat
 •       Znáte svůj tým?
 •       Brainstorming, vedení efektivní diskuse
 •       Jak zvýšit produktivitu porad
 •       Firemní kodex chování na poradách

 

REGISTRACE: ZDE

Kapacita semináře je max. 15 účastníků.

Program je určen zejména pro začínající a stávající manažery sociálních podniků. Absolvováním celého programu (40 hodin) účastník získá Certifikát Manažer sociálního podnikání.

Účast na semináři je zdarma.

KONTAKT:
Martina Štrumfová, Koordinátor vzdělávacích aktivit
Tel: 777 549 451, martina.strumfova@mpsv.cz

 

Akce je pořádána v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397

Seminář pořádá tento SPoint:

Praha a střední Čechy


Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.