Sociální podnikání

10. 9. 2014

Krzysztof Cibor, FISE – Fundacja Inicjatiw Spoleczno-Ekonomicznych (Polsko)

Krzysztofe, jak se Vám líbila konference TESSEA (22.5.2014)?

Líbila se mi, velice.

A jaká byla spolupráce s P3? Mohl byste říci, co konkrétně Vás na spolupráci zaujalo, co bylo bez chyby, kde vidíte případně nějaký prostor pro zlepšení?

Nejdůležitější a nejpřínosnější věc pro mě byla vzájemná výměna zkušeností. Na konferenci se mi asi nejvíce líbily „study visits“ – návštěvy sociálních podniků. Myslím si ale, že by mohly být ještě přínosnější, pokud by jejich součástí byla i informace o právním rámci, legislativě a přípravách, které jejich založení předcházely.

Co Vás překvapilo a zaujalo na situaci týkající se vývoje sociální ekonomiky v ČR? Přineslo Vám to nějakou inspiraci?

Moc se mi líbí skutečně podnikatelsky zaměřený a energický přístup českých sociálních podnikatelů. Prostě to, že dokážete v ČR sociálně podnikat i bez existujícího legislativního ukotvení a vymezení pojmu „sociální podnik“, že nečekáte na podporu ze strany státu a jdete prostě „do toho“.

Co si myslíte o sociálních podnicích a podnikatelích v ČR obecně, o jejich nastavení a směřování?

Myslím, že české sociální podniky a podnikatelé jsou teprve na začátku své dlouhé cesty. Na druhé straně je v ČR dost sociálních podnikatelů, kteří k věci přistupují energicky, nezávisle a kteří neúnavně hledají dobré a fungující řešení problematiky spojené se sociálním podnikáním. Moc se mi líbí široký záběr aktivit, které sociální podnikatelé a podniky v ČR dělají.

Autor: Pavla Svobodová


Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.