Videa

11. 12. 2013

Medailonek o sociálním podniku - Zelená dílna s.r.o. - LIGA, o.p.s.- 2013

Sociální podnik Zelená dílna s. r. o. vznikl jako samostatný podnik v roce 2009, jeho činnost ale započala již v srpnu roku 2005 v rámci samostatné sociálně podnikatelské sekce obecně prospěšné společnosti LIGA o. p. s. Od počátku své existence se podnik zabývá ekologickou recyklací odpadního elektrického a elektronického zařízení jako svou hlavní činností. V dílčích činnostech pak provádí různé další práce, např. třídění materiálu na zakázku, demontáže světlometů, nebo také nákladní automobilovou dopravu vozidly přesahující 3,5 t.

Sociální podnik je zařazen mezi zpracovateli specializovaného odpadního zboží, má uzavřenou smlouvu se všemi relevantními společenskými systémy ustanovenými v zákoně o odpadech, které financují celý chod sběru a zpracování odpadů v naší republice. Sociální podnik na tomto trhu nevyužívá nijakých zvláštních výhrad, oproti jiným zpracovatelům, musí dodržovat všechny stanovené náročné podmínky a požadavky systémů, podléhá přísným kontrolám systémů na dodržování technologických postupů, vedení dokumentace, ukládání a skladování a v neposlední řadě také kontrole dodržování navrácení alespoň 70% z přijatého odpadu zpět na druhotný trh surovin.

Hlavním cílem projektu P3 je zvýšit povědomí o sociálním podnikání v ČR a aktivity projektu jsou zaměřeny zejména na neziskové organizace, krajské úřady, sociální podniky, zaměstnavatele osob se zdravotním postižením, ale i ostatní podniky a podnikatele, které láká začít podnikat jinak.

Projekt je financován z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Státního rozpočtu ČR.

P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. je organizace, která přináší a prosazuje nové a inovativní přístupy v podnikání s pozitivním dopadem na společnost, podporuje sociální a společensky prospěšné podnikání, poskytuje konzultace, pořádá semináře a workshopy a realizuje tematicky zaměřené projekty.

 

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2022 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.