Deklarace odpovědného podnikání a MPSV podpoří sociální podniky Česka sérií prodejních trhů
8. 9. 2023

Deklarace odpovědného podnikání a MPSV podpoří sociální podniky Česka sérií prodejních trhů

Deklarace odpovědného podnikání a MPSV se dohodly na několikaměsíční spolupráci, jejímž cílem je společné organizování prodejních trhů sociálních podniků. Ty by měly mít zajímavý ekonomický dopad a pozitivní vliv na budování brandů sociálních podniků.

V následujících 5 měsících (do ledna 2024) se uskuteční minimálně šest akcí, které budou příležitostí k propagaci a prodeji výrobků a služeb sociálních podniků. Akce se budou pořádat v prostorách firem a veřejných institucí v Praze a Hradci Králové, například v Poslanecké sněmovně (Sněmovní Open) nebo v kampusech ČSOB. Deklarace odpovědného podnikání a tým Českého sociálního podnikání z Ministerstva práce a sociálních věcí tím navazují na úspěšné veletrhy v Poslanecké sněmovně a centrále ČSOB z ledna letošního roku. Ty sesbíraly pozitivní ohlasy jak ze strany obou institucí, tak od prodávajících i návštěvníků.

„Posláním Deklarace je vedle popularizace sociálního podnikání také přinášet zajímavé obchodní příležitosti kolegům ze sociálních firem. Velmi dobrá odezva na dva lednové veletrhy v Poslanecké sněmovně ČR a v kampusu ČSOB nás povzbudila k tomu, abychom tyto aktivity rozšířili. Věříme, že plánovaná série bude velkým přínosem pro další rozvoj sociálního podnikání v Česku,“ uvedl Jan Klouček ze sociálního podniku Teamium, který je radním Deklarace pověřeným organizací obchodních
eventů pro sociální podniky.

„V rámci projektu Rozvoj ekosystému sociálního podnikání je pro nás důležité podporovat aktivity, jakými jsou trhy sociálních podniků. Proto jsme rádi přijali nabídku spolupráce na společných akcích s Deklarací odpovědného podnikání," doplnila Gabriela Kurková z MPSV, garantka regionálních center a mainstreamingu projektu. „Sociální podnikání hraje velmi zajímavou roli v našem ekonomickém systému, protože kombinuje podnikatelské metody s cílem dosáhnout pozitivního sociálního dopadu. Tím, že poskytneme sociálním podnikům možnost prezentace a prodeje svých produktů, jim nejen pomáháme marketingově, ale také zvyšujeme povědomí veřejnosti o jejich smysluplné práci," doplnila Kurková.

Deklarace je aktuálně největší organizací v Česku zastřešující sociální podniky. České sociální podnikání z MPSV je platformou, která rozvíjí sociální podniky a zároveň spravuje adresář sociálních podniků v České republice. Účast sociálních podniků na trzích je pro podniky bezplatná. Zájemci o prodej se mohou zapisovat do formuláře https://bit.ly/3snUdLx nejpozději do 15. září 2023.

Další informace k tématu naleznete na www.deklarace.info nebo www.ceske-socialni-podnikani.cz.

Kontaktní osobou je koordinátor SPointu pro Prahu a Střední Čechy Jana Řehořková 
jana.rehorkova@mpsv.cz, tel. 777 549 361


Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2023 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.