Články

Férový obchod aneb kam se posunul fair trade
4. 11. 2021

Férový obchod aneb kam se posunul fair trade

Jak je známo, smyslem fair trade (neboli férového obchodu) je poskytnout producentům a zaměstnancům ze zemí globálního Jihu důstojné pracovní podmínky a výkupní ceny, a nám, nakupujícím, kvalitní produkty, které nestojí na levné či obecněji nedůstojné práci. Dnešní turbulentní situace ve světě související zejména s rychle postupující klimatickou změnou však klade (nejen) před fair trade velké výzvy.

Jak potvrzují současné vědecké studie, fairtradoví pěstitelé a pěstitelky jsou dnes v důsledku environmentální krize v ohrožení. Odhaduje se, že do roku 2050 by mohla být nepoužitelná až polovina půdy, která se dnes využívá k pěstování takových plodin, jako je káva. A v ohrožení jsou i jiné komodity jako třeba banány, čaj, cukrová třtina nebo kakao.

Změny způsobené klimatickou krizí s největší pravděpodobností zasáhnou pěstitele a pracovníky farem po celém světě. Extrémní výkyvy počasí v podobě vysokých teplot, extrémního sucha nebo naopak prudkých lijáků a tropických bouří ohrožují úrodu a činí z pěstování plodin nesmírně obtížný či dokonce nemožný úkol.
Fairtradové organizace se proto v poslední době intenzivněji angažují v boji za práva pěstitelů a obrací se na mezinárodní komunitu s žádostmi o podporu. Pěstitelé a pracovnice ze zemí globálního Jihu žádají bohatší země o finanční podporu na adaptaci na klimatickou změnu. Týká se to například diverzifikace plodin či zavádění nových technologií. Právě globální Jih je totiž postižen změnami klimatu nejvíce již dnes. Toho, čeho se my, lidé na Severu, obáváme v budoucnu, je pro ně každodenní realita.

Ačkoli se pěstitelé fairtradových plodin podíleli na znečišťování planety emisemi CO2 ze všech nejméně, právě oni jsou dnes jedněmi z nejhůře postižených. Jejich společnosti se v důsledku změn klimatu potýkají s hlubokými ekonomickými problémy, hladem či politickou nestabilitou. A kromě toho jsou zatíženi finančními náklady na adaptaci na klimatickou krizi, třebaže žijí v nesrovnatelně chudších podmínkách.

Zkušenosti producentů fair trade ukazují, že klimatická změna není vzdálená hrozba. Je to civilizační krize, která tvrdě dopadá na konkrétní lidi. Je proto zjevné, že bez globální podpory mezinárodního společenství, které zmírní dopady změn klimatu na celosvětové úrovní, budou fairtradoví v zemích globálního Jihu nadále v ohrožení. A s jejich živobytím jsou v ohrožení i pravidelné dodávky plodin, které jsme si zvykli mít často na talíři anebo je konzumujeme dokonce denně: již zmíněnou kávu, čaj, kakao, cukr, banány a jiné exotické ovoce. Narušené dodavatelské řetězce už nyní zažíváme v důsledku pandemie covid-19, kdy se jedná o stavební materiály nebo elektroniku. Příště to mohou být právě fairtradové potraviny.


Autorka působí jako expertka MPSV na environmentální sociální podnikání a je spoluzakladatelkou sociálního podniku Fair & Bio pražírna.

 

Text: Markéta Vinkelhoferová

Foto: autor Stanislav Komínek

Článek byl vytvořen v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2022 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.