Články

Šťavnatý Hostětín
5. 5. 2021

Šťavnatý Hostětín

Zpěv ptáků, kvetoucí louky, vůně jablek a čistá příroda kam se podíváš, to se mně vybaví, když se řekne Hostětín. Kde že je taková krása? Hluboko v lesích Bílých Karpat, nedaleko kouzelné Žítkové se rozprostírá malebná vesnička Hostětín, kde se každoročně konají známé Jablečné slavnosti, které jsme v loňském roce navšívili. Jakou zde mají historii? Co ještě se tady děje? Na to jsem se jela zeptat paní Ing. Marie Křivákové, ředitelky Centra Veronica Hostětín.

 

Paní ředitelko, představte nám Centrum Veronica?
Centrum Veronica je součástí ZO ČSOP Veronica, která vznikla již v roce 1986. Centrum jsme postavili v roce 2006 a vzděláváme zde děti i dospělé v oblasti ochrany přírody a klimatu, připravujeme pobytové programy pro školy, tábory pro handicapované i pro (pra)rodiče s dětmi, provozujeme Ekopenzion, pořádáme osvětové akce jako např. Zahradní slavnost a Jablečnou slavnost.
Stáli jsme u zrodu všech projektů udržitelné obecní infrastruktury, kterými je Hostětín proslavený - kořenová čistírna odpadních vod, obecní výtopna na biomasu, fotovoltaická elektrárna, šetrné veřejné osvětlení, vzdělávací centrum a ekopenzion v pasivním standardu, moštárna, genofondový sad a přírodní zahrada. Za tyto projekty získala obec mnohá ocenění, v letošním roce vyhrála v soutěži E-on Energy Globe.
Naším posláním je ochrana přírody a krajiny a jejích kulturních a přírodních hodnot. V Hostětíně se snažíme na praktických příkladech ukazovat, že vztah k přírodě, místním zdrojům a tradicím spolu s ohleduplným hospodařením může chránit životní prostředí a globální klima, ekonomicky stabilizovat venkov a řešit nezaměstnanost i v poměrně odlehlých oblastech.
V současné době máme 10 stálých pracovníků Centra a 7 pracovníků zpracovny ovoce a kavárny, ale zaměstnáváme další externí lektory i brigádníky.

 

Jak vznikla tradice jablečných slavností? Komu slouží vaše moštárna, kdo ji využívá a co děláte s produkty, které zde vznikají?
Hostětínská moštárna, s.r.o. vznikla v roce 2000 na podporu tradičního ovocnářství, ekologického zemědělství a zachování starých krajových odrůd ovoce. Byla součástí občanského sdružení Tradice Bílých Karpat a jejími zakladateli (nyní majiteli) jsou kromě ZO ČSOP Veronica také Nadace Veronica a ZO ČSOP Bílé Karpaty.
První Jablečná slavnost byla setkáním na oslavu ocenění Bartákův hrnec, které získal předseda občanského sdružení Tradice Bílých Karpat, ing. Zdeněk Ševčík. A protože to byla velmi příjemná akce, stala se z ní postupně tradice. Je vyhledávanou akcí nejen pro lidi z regionu, ale vlastně z celé ČR i Slovenska a to již 18 let. Návštěvníci se každoročně těší na bohatý program pro všechny věkové kategorie, exkurze, ukázky řemesel, související s ochranou přírody, skvělé jablečné moučníky, které pečou místní hospodyňky i vegetariánské a veganské dobroty z Centra Veronica. V poslední neděli v září se do Hostětína sjede až 2500 návštěvníků a akci nám pomáhá připravit na 100 dobrovolníků.

 

Co všechno nalezneme ve vašich krásných venkovních prostorách?
Centrum Veronica je sice v centru obce Hostětín, ale současně je zasazeno do krásné přírody Bílých Karpat. Centrum stojí v přírodní zahradě, ve které najdete biodiverzitní prvky pro živočichy, kteří nám pomáhají proti škůdcům a chorobám v sadu (hadník, ptačí budky, ježkovník, netopýří budka, škvoří a hmyzí domky apod.), ale také vrbové iglú, dřevěné pexeso a xylofon pro děti a další hmatové a zvukové prvky, které jsou opatřeny nápisy v braillu pro nevidomé (hmatníky, hrkadla, hmatový chodník, geologickou stezku). Máme tu i ukázku ptačích budek, u kterých jsou ručně vyřezávané modely ptáků, nahrávky jejich zpěvu, modely vajíček i ukázka, kolik který pták váží.
Genofondový sad je plný starých krajových odrůd i méně tradičních druhů ovoce (dřín, kdoule, mišpule, rakytník, oskeruše), jejichž plody sušíme, zpracováváme na mošty, pečené čaje, sirupy…
V zahradě se odehrávají naše výukové programy pro děti, odpočívají zde naši návštěvníci, ale slouží i jako ukázka dobré praxe pro dospělé, takže se můžete podívat na separační kompostovací toaletu, bylinkovou spirálu s jezírkem, sluneční pasti, vyvýšené záhony, dešťovou zahrádku, různé způsoby zachytávání dešťové vody i slaměný přístřešek s hliněnou omítkou a se zelenou střechou. Mnohé tyto prvky jsme dělali s návštěvníky našich workshopů a pobytových programů. S hliněnou omítkou nám třeba pomáhaly děti na vozíčku se svými asistenty.

 

V loňském neklidném roce jste dokonce otevřeli novou provozovnu - kavárnu a dokonce i celé nové komunitní centrum, pochlubte se.
Ano. V loňském roce jsme za přispění Ministerstva práce a sociálních věcí založili nový environmentální sociální podnik Zpracovna ovoce a kavárna Veronica, který právě zpracovává ovoce a bylinky ze sadů Nadace Veronica a ekologických zemědělců z regionu. Zároveň jsme v sousedním Slavičíně otevřeli kavárnu Fér Kaffé Veronica, kde připravujeme výbornou kávu z regionální pražírny, dezerty a naše ovocné produkty a nabízíme výrobky z regionu. Interiér kavárny je re-use a navržen brněnským výtvarníkem Rostislavem Pospíšilem. Využíváme zde obnovitelné zdroje energie (zelená energie, doprava elektromobilem) snažíme se o ekologický provoz, podporujeme místní ekonomiku. Vytvořili jsme nová pracovní místa pro maminky s malými dětmi a ženy nad 55 let, poskytli jsme jim potřebná školení, podílí se na rozhodovacích a plánovacích procesech. Snažíme se aktivně zapojovat i do komunitního života – dodáváme obědy pro místní dětskou skupinu, účastníme se osvětových akcí, zveme místní na semináře a ochutnávky. Práci v naší kavárně si vyzkoušeli i mladí lidé se SMA a rádi bychom naši kavárnu využili/nabídli jako tréninkový prostor pro osoby se zdravotním omezením (kavárna i centrum jsou bezbariérové).

 

Vím, že děláte krásné programy pro děti, jak se o nich mohou rodiče dozvědět, pro koho jsou určeny?
Velkou částí naší činnosti jsou výukové a pobytové programy pro děti z MŠ a ZŠ, ale také např. letní tábory pro (pra)rodiče s dětmi. Od roku 2015 přizpůsobujeme naše Centrum i programy pro osoby se zdravotním znevýhodněním (seniory, slabozraké a nevidomé, ale i osoby s poruchami sluchu). Máme programy pro děti s poruchami sluchu, poruchami autistického spektra a již 5 let pořádáme odlehčovací tábory pro děti se spinální muskulární atrofií a se svalovými dystrofiemi. Pro práci s handicapovanými jsou školeni i naši lektoři a paní kuchařky umí připravit výborné jídlo pro vegetariány, vegany i pro lidi s různým dietním omezením. Naši SMÁci (děti se SMA) se k nám pravidelně vrací a na přípravě programu pro ně se podílí spousta dobrovolníků i místních lidí.
Co byste vzkázala všem, kdo žijí ve městech a mají to do přírody daleko? Jak působí příroda na zdraví a psychiku, co doporučujete?
Pobyt v přírodě je ten nejlepší lék pro tělo i duši, takže bychom v přírodě měli trávit co nejvíce času. Není nic lepšího, než se projít bosky po trávě (a to i teď, když je ráno jinovatka), lesem, potokem, zastavit se, ztišit své myšlenky, nebo naopak proběhnout se, vydat se s přáteli na výlet k nám do Bílých Karpat do Hostětína - projít si stezku Naokolo Hostětína, při které se dozvíte, jak tady lidé dřív žili, kde pásli kozy a kam chodili na jahody, nebo zkusit Bludiště v přírodě, které vás povede buď správnou cestou nebo různými kličkami podle vašich odpovědí na otázky, najít ukryté “kešky” nebo zjistit, kdo to byli “miškáři” a jak těžký byl život jejich žen. Můžete posedět pod starou jabloní u 200 let staré sušírny ovoce, ochutnávat křížaly a popíjet mošt, zatímco vaše děti budou v potoce hledat raky nebo pozorovat mladé užovky na lovu pulců v našem jezírku☺.

 

Text: Petra Benešová
Foto: Hostětín

Článek byl vytvořen v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2021 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.