Polský příklad dobré praxe v sociálním podnikání Mentálně postižení pečují o seniory
17. 8. 2020

Polský příklad dobré praxe v sociálním podnikání Mentálně postižení pečují o seniory

Sdružení pomoci hendikepovaným Siedlisko z opolského vojvodství v Polsku se může pochlubit titulem „Sociální podnik 2019”. Je totiž vítězem 9. ročníku celonárodní Soutěže Jacka Kuroně, organizované varšavskou nadací FISE (Nadace sociálně ekonomických iniciativ). Jacek Kuroń, po němž je soutěž pojmenována, byl významný polský opoziční aktivista v době komunismu a po roce 1989 ministr práce a sociálních věcí. Pověstná byla „polévka kuroňovka“, jak Poláci říkali hrachové polévce, kterou Kuroń už jako člen vlády rozdával na začátku 90. let přímo na ulici chudým.

Sociální podnik Siedlisko, založený stejnojmenným sdružením v obci Staniszcze Wielkie, vyvíjí činnost od roku 2015. Byl založen mj. díky finančním prostředkům získaným v rámci přeshraniční spolupráce s Českou republikou. Podnik provozuje dvě dosti rozdílné činnosti: pobytové a rehabilitační služby v rámci domova pro seniory a kromě toho catering.

Siedlisko zaměstnává zdravotně znevýhodněné a starší občany. Ze 34 zaměstnanců 24 patří ke znevýhodněným skupinám na pracovním trhu: 19 jsou lidé s mentálním postižením, ostatní jsou zaměstnanci nad 50 let.

„Nápad, jak využít v sociálních službách schopnosti mladých lidí s mentálním postižením, je naše vlastní koncepce. Vymyslel ji výbor našeho sdružení“, říká hrdě Teresa Truch, místopředsedkyně Sdružení pomoci hendikepovaným Siedlisko. „Ukázalo se, že toto řešení je příslovečná trefa do černého. Hendikepovaná mládež má mnoho kompetencí nezbytných při každodenní práci se staršími lidmi.“

Mentálně hendikepovaní zaměstnanci sociální firmy museli být samozřejmě patřičně proškoleni pro práci se seniory. „Při práci s mentálně postiženými jedinci je nutný velmi konkrétní přístup. Proto školicí proces probíhá přímo během konkrétní činnosti ve spolupráci s týmem odborných pracovníků. Velmi důležitým prvkem je také teoretická příprava hendikepovaných zaměstnanců. Témata zpracována členy výboru sdružení jsou základem pro profesní přípravu budoucích zaměstnanců“, popisuje Teresa Truch.

Zaměstnanci z cílové skupiny plní v domově pro seniory, pod dohledem odborného personálu, jednoduché úkony, jako je stlaní a převlékání postelí, vynášení odpadků, mytí nádobí, pomáhají také přímo klientům s hygienou nebo jídlem. Díky jejich práci má kvalifikovaný personál více času na aktivizaci seniorů, přípravu volnočasových aktivit apod. „Díky tomu naši klienti vedou plnohodnotný společenský život“, říká místopředsedkyně Siedliska.

Domov pro seniory má vlastní příjmy, jelikož cenu pobytu ve výši 3200 zlotých (cca 19 800 korun) na osobu a měsíc hradí klienti a jejich rodiny.

Druhou částí úspěšného sociálního podniku je Kuchyně Siedlisko. Denně vaří tradiční obědy, které vozí jak zájemcům z řad jednotlivců, tak firemním nebo jiným kolektivům. Kromě toho nabízí sváteční tabuli, uzené maso a další výrobky z vlastní udírny, domácí paštiky a jiné tradiční speciality. Kuchyně díky příjmům z cateringu je schopna hradit veškeré provozní náklady.

Teresa Truch prozrazuje, že v budoucnu Siedlisko plánuje zřídit jídelnu pro obyvatele Staniszcze a okolních obcí.

 

 

Text: Danuta Chlupová
Foto: archív sociálního podniku Siedlisko

Video Siedlisko zde.

 

Článek byl vytvořen v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098

 
 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.