Jak se daří sociálnímu podnikání v Praze?
10. 4. 2019

Jak se daří sociálnímu podnikání v Praze?

Na mapě Prahy nalezneme více než 50 sociálních podniků, což je oproti zbytku republiky suverénně nejvyšší koncentrace. Sociální podnikání v Praze má svá specifika. Mimo jiné má Praha své vlastní operační programy, ze kterých mohou sociální podniky čerpat podporu. Oslovili jsme čtveřici sociální podniků podpořených z Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR). Zeptali jsme se jejich zástupců, proč se do sociálního podnikání pustili, jak obtížné pro ně bylo získat dotaci a jak hodnotí prostředí, ve kterém se pohybují.

Za sociální podnik Envira, o.p.s. odpovídal ředitel společnosti Michal Jirsa. Envira sídlí na Toulcově dvoře, kde má čtyři různé provozy. Provozuje Zdravou jídelnu, keramickou dílnu, správu a údržbu areálu Toulcova dvora a zahradnictví. Ve všech těchto provozech pracují lidé se zdravotním postižením.

Domus Vitae, z.ú je nezisková organizace zaměřená na aktivizaci a sociální začleňování osob z věkové kategorie 50+. V bývalém drážním domku v pražské Stromovce provozuje komunitní centrum, které pomáhá seniorům při přechodu z aktivního pracovního zapojení do důchodu. Sociální podnik se zaměřuje na zaměstnávání seniorů a handicapovaných v komunitní kavárně. Informace nám poskytla ředitelka Tereza Kulhánková.

Sociální podnik Aly´s Food s.r.o. v čele s jednatelem Pavlem Baborovským se zabývá výrobou zeleninových lupínků, které jsou zdravou náhražkou smažených brambůrků. Chipsy vyrábí třeba z červené řepy, kedlubny, cukety nebo i z mrkve či jablek. Podnik poskytuje pracovní místa dlouhodobě nezaměstnaným a osobám s duševním onemocněním.

Společnost Feel Czech s.r.o. provozuje dohledové centrum, které poskytuje asistenční služby seniorům a hendikepovaným. Měsíčně vyřídí více jak 5000 požadavků na poskytnutí podpory. Ať si klient chce pouze popovídat nebo řeší osobní problém, potřebuje informovat rodinu o prodloužení hospitalizace, uvízne ve výtahu či upadne, asistenti jsou kdykoli připraveni pomoci jeho potřebu či problém vyřešit. Na pozicích asistentů pracují mimo jiné lidé se zdravotním hendikepem nebo nezaměstnaní starší 50 let. Na otázky odpovídala manažerka péče o zákazníky Slavěna Jeleňová.

 

Co vás vedlo k založení sociálního podniku?

Envira: Před mnoha lety k nám na Toulcův dvůr docházeli pomáhat v rámci stacionáře klienti z jedné organizace, která poskytuje sociální služby lidem s mentálním postižením. Někteří z klientů si to u nás oblíbili (a my je) a chodili nám pomáhat i mimo stacionář. Tehdy vznikla první myšlenka tyto osoby u nás zaměstnat. Díky podpoře OPPA jsme vybavili kuchyň a jídelnu a začali zaměstnávat osoby se zdravotním postižením nejprve v kuchyni a následně i v dalších našich provozech. V současné době zaměstnáváme přes 40 osob se zdravotním postižením.

Domus Vitae: K založení sociálního podniku nás vedl záměr oživit bývalý drážní domek ve Stromovce. Rozhodli jsme se otevřít zde komunitní centrum pro seniory a v jeho rámci provozovat i kavárnu a další služby jako sociální podnikání. Chtěli jsme dát možnost seniorům nejen opět někam patřit, ale i se cítit užiteční a umožnit jim vydělat si nějaké peníze navíc k důchodu.

Aly´s Food: Motivací pustit se do sociálního podnikání pro nás byla vypsaná dotace z OP PPR. Díky dotaci jsme mohli podnik rozjet a pořídit zařízení pro výrobu sušených zeleninových chipsů. Jedná se o stroje, které jsou schopni obsluhovat i lidé s handicapem a duševně nemocní. Náš podnikatelský záměr byl od samého začátku koncipován jako sociální podnik, který bude zaměstnávat sociálně ohrožené a vyloučené osoby.

Feel Czech: Přes společnost Chytrá péče je nabízena asistenční služba seniorům a osobám se zdravotním postižením, která primárně spočívá v detekci krizových situací, jejich transformaci do automaticky doručovaných alarmů a v neprodleném zajištění cílené pomoci při řešení nouze. V rámci poskytování této služby jsme zjistili, že kromě řešení krizových situací potřebují tyto osoby a jejich rodiny i pomoc v dalších oblastech asistence, jako je například zajištění objednání k lékaři, pravidelný kontakt se sociálním asistentem či připomínání léků. Protože tyto služby nelze v dostatečné kvalitě poskytovat prostřednictvím standardních operátorů externího call centra, rozhodli jsme se vybudovat samostatné specializované dohledové centrum – kontaktní pracoviště, které se primárně věnuje poskytování informací klientům o službě vzdálené péče, tvorbě plánů péče a poskytování služby sociální komunikace. Od počátku bylo zároveň naším záměrem umožnit uplatnění osobám se zdravotním postižením a nezaměstnaným osobám starším 50 let. Díky realizaci projektu je zaměstnáno 5 osob s těmito znevýhodněními.

 

Na rozjezd sociálního podnikání jste čerpali prostředky z OP PPR. Bylo pro Vás náročné dotaci získat? Potýkali jste se s nějakými překážkami?

Envira: Samozřejmě, že napsat správně projekt není úplně jednoduché. Jelikož jsme ale měli s podobnými projekty zkušenosti z minulých období, nebylo to pro nás až tak složité. Důležité je mít především dobrý nápad a dobře promyšlený podnikatelský plán. Jedinou překážkou bylo pozdější rozhodnutí o přidělení dotace oproti původnímu plánu. Jelikož byl náš projekt zaměřený na zahradnictví, nemohli jsme čekat na rozhodnutí do května a začali jsme s realizací projektu ještě před schválením přidělení dotace. Další věcí obecně je náročná administrativa těchto projektů.

Domus Vitae: Tuto dotaci pro nás bylo náročné získat kvůli složité administrativě při sepisování žádosti. Vlastní realizace projektu již byla relativně bez problémů. Největší problém nastal až po skončení projektu, kdy nám nebyl schválen pokračovací grant, a tak se nyní nacházíme ve finančních obtížích, protože hradit aktivity komunitního centra pouze z výdělku kavárny není možné.

Aly´s Food: Získat dotaci pro nás bylo opravdu náročné. Sám bych napsat projekt nezvládl, neměl jsem s ničím podobným zkušenosti. Využili jsme proto poradenství osoby, která měla s evropskými projekty zkušenosti a pomohla nám projekt sepsat. I tak byla ale cesta k dotaci klikatá, museli jsme se prokousat mnoha stranami pravidel a poradit si s řadou drobných problémů. Nakonec však úspěšně.

Feel Czech: Samotné získání dotace jako náročné nevnímáme.

 

Měli jste již předchozí zkušenosti s evropskými projekty? Konzultovali jste s úředníky magistrátu, využili jste semináře pořádané magistrátem? Případně pomáhali vám nějací odborníci zvenčí?

Envira: S evropskými projekty jsme již měli zkušenosti. V minulém období jsme úspěšně realizovali 4 projekty z OPPA. Nový projekt jsme i tak konzultovali s úředníky magistrátu a zúčastnili jsme se dvou seminářů. S úředníky magistrátu jsme komunikovali i po celou dobu realizace projektu a spolupráce fungovala výborně. Jiní odborníci zvenčí nám nepomáhali.

Domus Vitae: Dříve jsme zkušenosti s evropskými projekty neměli, ale měli jsme obrovskou podporu v partnerské společnosti, která se granty zabývá, a byla nám v procesu velmi nápomocna. Veškeré dotazy jsme konzultovali s magistrátem a rovněž jsme byli na semináři, který jsme shledali taktéž velmi přínosným.

Aly´s Food: Jak už jsem říkal, zkušenosti jsme neměli žádné. Několikrát jsme využili individuálních konzultací s úředníky magistrátu, kteří nám ochotně vycházeli vstříc. Většinou se s nimi sešel celý náš projektový tým a řešil dílčí problémy. Je pravda, že na některé naše dotazy nedokázali odpovědět okamžitě, ale informace vždy dodatečně zjistili a předali nám je. Pokud bychom žádali o dotaci podruhé, už by to pro nás bylo určitě jednodušší.

Feel Czech: Toto byla naše první zkušenost s evropskými projekty. Velmi si ceníme ochoty úředníků magistrátu, kteří se nám osobně věnovali, kdykoli jsme potřebovali konkrétní konzultaci. Pro spolupráci na klíčových částech projektu jsme si vybrali společnost Econet. Věříme, že v případě další žádosti v budoucnu již bychom mohli být schopni zvládnout většinu vlastními silami.

 

Jaká má podle vás Praha pro sociální podnikatele specifika oproti zbytku republiky?

Envira: Jelikož nemám zkušenosti se zbytkem republiky, nedokáži přesně odpovědět. Osobně si ale myslím, že jelikož je Praha vnímána jako „bohatý region“, není zde tolik vhodných výzev jako ve zbytku republiky.

Domus Vitae: Dle mého názoru v Praze panuje představa, že každý, kdo dělá sociální projekty a je financován evropskými fondy, je motivován snahou o vlastní obohacení. Setkáváme se proto často s nedůvěrou okolních lidí. Rovněž současná situace na trhu práce je nyní v Praze pro nás nevýhodná, protože na úřadu práce chybějí pracovníci z cílové skupiny, kteří by chtěli pracovat.

Aly´s Food: Přiznám se, že se s jinými městy nemám srovnání. Specifikum Prahy vidím samozřejmě v tom, že Praha je vyjmutá z dotací určených zbytku republiky a má své vlastní operační programy. A podle toho, jak se tyto programy orientují na podporu sociálního podnikání, se zdejší sociální podnikání rozvíjí.

Feel Czech: V Praze jsou vyšší životní náklady oproti jiným regionům. To s sebou nese jednak vyšší náklady na realizaci projektu (dražší řemeslníci, dražší služby, nákladnější zajištění prostor) a jednak pracovníci v pražských sociálních službách mají vyšší mzdové nároky a očekávání. Dalším specifikem je dopravní dostupnost, a to především možnost parkování. Tím, že zaměstnáváme osoby se zdravotním postižením včetně vozíčkářů, řešíme velmi často komplikace s jejich dopravou na pracoviště.

 

Vnímáte mezi pražskými sociálními podniky konkurenci, nebo zde naopak funguje spolupráce?

Envira: Za náš sociální podnik konkurenci nevnímáme, což je dáno především lokalitou, ve které sídlíme. S některými sociálními podniky pravidelně spolupracujeme.

Domus Vitae: Nemám pocit, že by mezi námi fungovala konkurence. Spíše mi přijde, že si každý vybere to své. Je dobře, že lidé mají na výběr. Zde na Praze 7 se snažíme mezi sociálními podniky spíše spolupracovat a nabízet si i mezi sebou služby.

Aly´s Food: V kontaktu s jinými sociálními podniky nejsme. Řízení firmy mi zabírá veškerý můj čas. Pokud by nás ale někdo oslovil, určitě bychom se spolupráci nebránili.

Feel Czech: Konkurenci v naší oblasti vzhledem k unikátnosti naší služby zatím nevnímáme. Daří se nám spolupráce s dalšími poskytovateli sociálních služeb jako je Rezidence seniorů Rosa nebo Seniorský dům Ořech. Velmi intenzivně také spolupracujeme s Nadací Charty 77 a jejich kluby Senzačních seniorů nebo s Centrem Paraple. Celkově vnímáme atmosféru jako otevřenou a nakloněnou vzájemné spolupráci.

 

Autorka: Lenka Malá
Foto: Pixabay, Creative Commons CC0

 

Článek byl vytvořen v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.


Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.