Články

Jonathan Clitheroe o sociálním podnikání ve Velké Británii
31. 1. 2019

Jonathan Clitheroe o sociálním podnikání ve Velké Británii

O úspěšném sociálním podnikání, výuce sociálního podnikání na školách a vzájemné inspiraci v této oblasti mezi partnery z České republiky a Velké Británie, jsme hovořili s Jonathanem Clitheroem z Real Ideas Organisation (RIO) z britského Plymouthu, který přijel do Prahy na setkání českých odborníků na sociální podnikání spolu se zástupci z oblasti školství. V rámci Projektu Lidé lidem zaštiťovaného organizací British Council diskutovali nad připravovaným materiálem týkajícím se výuky sociálního podnikání na středních školách v České republice.

Jonathan se ve své více než desetileté praxi v oblasti školství zabývá právě sociálním podnikáním, jeho integrací do vyučování i praxe na školách. Zároveň díky úspěšným sociálním podnikům založených RIO ukazuje na konkrétních případech, že sociální podnik může úspěšně fungovat a reálně změnit poměry v lokalitě, ve které se nachází.

 

Co je hlavním posláním organizace, kterou v Praze zastupujete?

Real Ideas Organization je sociální podnik, který působí především v sociálně vyloučených oblastech Velké Británie. Naším cílem je v rámci dostupných možností zlepšit svět a životní situaci lidí na místech, kde působíme.

 

Jak to konkrétně děláte?

Možností je celá řada. Založili jsme například řemeslnou pekárnu Column Bakehouse ve vyloučené lokalitě v Devenportu v Plymouthu. Pekárna na jednu stranu dává lidem práci a možnost pracovat se špičkovými produkty, které by si sami třeba nemohli dovolit koupit. Na druhou stranu se díky tomu do této lokality poprvé vypravili ti, které by před tím ani nenapadlo se do této čtvrti podívat. V pekárně se pracuje s lokálními produkty, peče se v ní kváskový chleba a různé druhy pečiva, které získávají mnohá ocenění. Věříme, že dobrý chléb by si měl dovolit každý a chleba z naší pekárny takový je.

 

Je tedy Column Bakehouse vaším nejúspěšnějším projektem?

Pekárna Column Bakehouse je součástí našeho velkého projektu Devonport Guildhall, na který jsme opravdu pyšní. Ze staré rozpadlé budovy jsme dokázali během krátké doby vybudovat sociální hub, který je domovem několika sociálních podniků, sídlem naší organizace, místem, kde se pořádají nádherné svatby, kulturní akce a vzdělávací programy. Devonport Guildhall je místem setkávání obyvatel ze širokého okolí a reálně změnil charakter čtvrti.

 

Často jsou vyloučené lokality daleko od ekonomických a kulturních center. Jak pracujete na jejich propojení? Cesta z Plymouthu do Londýna trvá přibližně šest hodin.

Snažíme se naplno využít digitální technologie. Jednak ke komunikaci s okolním světem, kdy například v rámci Devonport Guildhall umožňujeme zájemcům jejich využití v tomto směru. Zároveň se ale snažíme začlenit do našich projektů supermoderní technologie, které jsou v těchto lokalitách za jiných okolností absolutně nedostupné a díky nim jsou lidé třeba schopni zahájit úspěšné podnikání, dále se vzdělávat a získat možnosti, které se doposud zdály nedosažitelné.

 

Jakým způsobem probíhá výuka sociálního podnikání na britských školách?

Sociální podnikání je zařazeno jako téma do výuky na školách všech stupňů tak posledních deset let. Pracujeme i s nejmenšími žáky, které učíme jak přemýšlet jinak, formulovat nápady, realizovat je například v rámci školních projektů tak, aby se i jejich malý školní svět změnil k lepšímu. K tomu používají v rámci možností základní podnikatelské principy. Sociální podnikání je v Británii i předmětem vysokoškolského studia, některé vysoké školy se na něj přímo specializují. Stejně tak je běžnou součástí výukových programů na středních školách.

 

Co si odnášíte ze setkání s českými odborníky?

Hlavně to, že možnosti vzájemné spolupráce jsou rozhodně otevřené. Společně jsme si prostudovali navržený manuál připravený ve spolupráci s British Council a hovořili o tom, jak ho začlenit do výuky na českých školách. Dozvěděl jsem se o úspěšných českých sociálních podnicích a seznámil se s pedagožkou, která sociální podnikání aktivně zavádí do vyučování na škole, kde působí. Jsem přesvědčený, že vzájemné předávání zkušeností nás může obohatit a posunout dál.

 

Autorka: Klára Donathová, převzato od D|B|M

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2019 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.