Články

Cirkulární ekonomika jako příležitost pro sociální podniky
26. 4. 2018

Cirkulární ekonomika jako příležitost pro sociální podniky

Informace z mezinárodního setkání evropské sítě Social Economy Thematic Network

Co to je cirkulární ekonomika a jak souvisí se sociálním podnikáním? Tomuto tématu se věnovalo mezinárodní setkání evropské sítě Social Economy Thematic Network, jejímž je Česká republika členem, v Bruselu ve dnech 20. a 21. 3. 2018.

Nejprve si připomeňme, co tento poměrně nový pojem vlastně znamená. Podle oficiální definice je cirkulární ekonomika „konceptem, který je integrální součástí udržitelného rozvoje. Zabývá se způsoby, jak zvyšovat kvalitu životního prostředí a lidského života pomocí zvyšování efektivity produkce“ . Usiluje o uzavírání toků materiálů v dlouhotrvajících cyklech a snaží se vymanit z našeho stávajícího lineárního systému, kde suroviny jsou přeměněny na produkty, prodány a po skončení jejich krátké životnosti spáleny nebo skládkovány. Pro lepší pochopení poslouží citace Soni Jonášové, ředitelky Institutu cirkulární ekonomiky: „Lidi si často myslí, že jde jenom o recyklaci, ten koncept jde ale mnohem dál. Je to třeba i o tom, že se budeme snažit vyrábět výrobky, které vydrží plnit svůj účel po co nejdelší dobu a navíc se v případě, že se s nimi něco stane, budou dát snadno spravit“.

Evropská komise připravila sadu materiálů, tzv. balíček cirkulární ekonomiky (circular economy package), který odstartovala změny v Evropě směrem k cirkulární ekonomice . Těsně před schválením je akční plán, který stanoví pro členské státy konkrétní závazné cíle. Na tyto změny se bude postupně adaptovat celá ekonomika a promítne se také do změny pracovních pozic a potřeby nových dovedností.

Toto vše se samozřejmě bude týkat i nás v České republice. Pro sociální podnikání je to velkou příležitostí, protože se otevírají nové tržní možnosti s potenciálem tvorby nových pracovních míst. Budou vznikat tzv. re-use centra, která fungují tak, že je lidé využívají k odložení věcí, které jsou stále v provozuschopném stavu a mohou ještě posloužit někomu dalšímu, nebo naopak k jejich nákupu za symbolický poplatek. Pražský magistrát takové centrum připravuje ve spolupráci s mezinárodní organizací RREUSE a bylo by dobré jeho iniciativu propojit se sociálním podnikáním.

RREUSE je dobře fungující a vlivnou evropskou organizací se sídlem v Bruselu. Jejími členy jsou národní a regionální zastřešující organizace sociálních podniků z 24 států, které zaměstnávají znevýhodněné pracovníky a vracejí výrobky za nízké ceny zpět na trh. RREUSE reprezentuje sociální podniky, které jsou aktivní v oblasti re-use, v opravách a v recyklaci. Jeho cílem je, aby se EU a vlády členských států posunuly od recyklace a odpadového hospodářství k přednostnímu využívání použitého zboží. Ředitel RREUSE se tohoto mezinárodního setkání také zúčastnil a hovořil o tom, jak sociální podniky stále více spolupracují s komerčními firmami. Podstatou této spolupráce je odebírání vráceného zboží z prodejen, které tam odkládají zákazníci při nákupu nového. Jedná se zejména o elektroniku, nábytek a textil. Ředitel RREUSE doporučoval spolupracovat na mezinárodní úrovni s nadnárodními obchodními řetězci, i když to pro sociální podniky není jednoduché, protože jsou moc malé a hrozí zde také zneužívání této spolupráce pro vylepšování mediálního obrazu těchto nadnárodních společností (tzv. social washing).

Na setkání bylo představeno několik příkladů dobré praxe. Jednalo se o belgický sociální podnik Pronatura zabývající se úpravou venkovní zeleně, italské sociální družstvo Cauto věnující se zejména zpracování odpadu a prevenci jeho vzniku a maďarské sociální družstvo Remodel, který opravuje starý nábytek. Navštívili jsme také sociální podnik Televil, který provozuje velkou re-use prodejnu použitého zboží a je součástí rozsáhlé vlámské sítě Kringwinkel. Jeho popisu ale budě věnován samostatný článek.

 

Autorka: Petra Francová
Ilustrace zdroj: https://incien.org/cirkularni-ekonomika/

 

Článek byl vytvořen v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.

 

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2019 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.