Články

Sociální podniky Libereckého kraje a veřejné zakázky
4. 7. 2017

Sociální podniky Libereckého kraje a veřejné zakázky

TEXman, Elekce, Farní charita Česká Lípa ─ sociální podniky na otevřeném trhu už víc než rok bez finanční podpory z operačních programů. Jak bojují o své místo na slunci v konkurenci komerčních firem?
Družstvo TEXman v Liberci šije a prodává lůžkoviny. Díky kvalitním materiálům a unikátnímu, avšak jednoduchému způsobu šití bez studených švů, jsou výrobky odolné a dobře se udržují. Tyto vlastnosti oceňuje především personál všech zařízení, které zboží TEXman používá.

Všichni zaměstnanci firmy patří do kategorie sociálně znevýhodněných. Více než polovina jsou navíc pracovníci zdravotně hendikepovaní, takže TEXman dostává příspěvek od Úřadu práce na základě smlouvy o vymezení chráněných pracovních míst.

Část zisku družstvo vytváří i tzv. prací ve mzdě, což znamená ušití nebo i nastříhání z materiálů dodaných zákazníkem. Finančně nejvýhodnější je však prodej vlastních výrobků, a proto se nyní v TEXmanu zaměřují také na marketing. Jako sociální podnik využili akceleračního programu České spořitelny First Impact a budou několik měsíců pracovat společně s mentorem na svém zviditelnění a zlepšení prodeje. Hledají v tomto ohledu možnosti i do budoucna. Rýsuje se spolupráce s NeSst -mezinárodní společností podporující sociální projekty.

Výrazný potenciál pak firma vidí ve veřejných zakázkách, kde dosud kvůli jedinému nejčastějšímu kritériu příspěvkových organizací – nejnižší cena, nemohli uspět. Iniciativa MPSV prosadit principy veřejného odpovědného zadávání by však měla tyto praktiky změnit a zvýhodnit pomocí tzv. indikátorů (rozpoznávacích znaků) sociální podniky ve veřejných soutěžích. Pojem sociální podnik totiž není legislativně zakotven. Pan Radko Dražil, spoluzakladatel družstva, se zúčastnil semináře pořádaného MPSV na téma jak ovlivňovat zadavatele veřejných zakázek tak, aby vyhlášené podmínky soutěže obsahovaly zmíněná zvýhodnění. Podle jeho slov byl seminář zajímavý a podnětný.

Elekce za poslední roky prodělala největší změny. Zcela opustila původní zaměření orientované na zaměstnávání nekvalifikovaných lidí bez přístřeší údržbou zeleně. Ve veřejných zakázkách tak vítězily často firmy s nabídkami i pod cenou nákladů. K tomu města i obce využívají bezplatných veřejně prospěšných prací. Elekce se proměnila ve společnost nabízející neregistrovanou sociální službu – společnictví pro seniory. Čtyři pracovníci 50+ externě pracují na dohodu o provedení práce. Se seniory společně vaří, nakupují, tráví volný čas nebo „hlídají“ ty, kteří nemohou být sami. Elekce působí v Praze, Plzni a České Lípě, své služby nabízí i v angličtině a němčině.

Farní charita Česká Lípa má všech šestnáct zaměstnanců ze sociálně znevýhodněných skupin. Jejich hlavní činností je sezónní údržba zeleně. Díky spolupráci s Jizerskými pekárnami a DS Schmidt, kartonáž v Novém Boru, tak někteří zaměstnanci pracují v těchto firmách v zimních měsících a někteří i natrvalo. Ani Farní charita ve veřejných zakázkách pak úspěchy neslaví, vítězí totiž firmy s nejnižší cenou. I této charitě tak zásadně pomůžou změny, které MPSV připravuje v zadávání veřejných zakázek ve prospěch sociálních podniků. Podle paní Špindlerové, vedoucí sociálního podniku Farní charity, by bylo prospěšné provádět i osvětu zastupitelů.

Nejúčinnější osvětou jsou příklady dobré praxe, kterých snad díky iniciativě MPSV bude přibývat. Obce i města se přesvědčí, že zaměstnáváním lidí ze sociálně vyloučených skupin se vyřeší i sekundární nesnáze, jako je vyplácení sociálních dávek a nežádoucí chování spojené s nedostatkem činnosti a pocitu vyloučení ze společnosti. Optimem je dosažení stavu jako v některých zemích západní Evropy, kde státní správa, pokud lze, objednává zboží či služby u sociálních podniků.

 

Text: Vendula Kubín

Foto: Pixabay, Creative Commons CC0

 

Článek byl vytvořen v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2022 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.