Sociální podnikání


Vyhodnocení šetření sociálních podniků podpořených v OP LZZ - dodatek 2018

Oddělení evaluací MPSV provedlo v průběhu července 2018 elektronické dotazníkové šetření mezi sociálními podniky, které čerpaly podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) v letech 2009 až 2015. Toto šetření navazovalo na rozsáhlejší dotazníkový průzkum z roku 2016 a došetření z roku 2017.

Cílem šetření bylo zmapovat situaci podpořených podniků po skončení podpory. Klíčové bylo zjišťování udržitelnosti – tedy jaký podíl podniků, které čerpaly dotaci, je aktuálně stále v provozu. Snahou bylo zjistit i faktory, které udržitelnost podnikání ovlivňují. Osloveno bylo 75 subjektů, které zůstaly v provozu i po skončení podpory z OP LZZ.

Více naleznete zde.

Vypracovalo: Oddělení evaluací (802), Sekce evropských fondů
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha
Kontaktní osoby: Bc. Simona Lipková, Ing. Ondřej Vrba, simona.lipkova@mpsv.cz, ondrej.vrba@mpsv.cz


Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.