Manuál: Jak založit sociální podnik

Manuál: Jak založit sociální podnik

Při přípravě našeho manuálu mysleli na ty, kteří uvažují o založení sociálního podniku, ale nevědí, jak se do toho mají pustit. Vycházeli jsme přitom z praktických potřeb těchto lidí, které známe z mnoha našich školení a konzultací k založení sociálního podniku. Nechtěli jsme vás zahltit přemírou podrobných a odborných informací. Naším záměrem bylo sestavit praktický a stručný návod, co kdy jak a proč mají udělat lidé, kteří se rozhodnou založit sociální podnik. Součástí tohoto manuálu je také stručný návod na sestavení podnikatelského plánu.
Podrobnější informace si dnes může každý jednoduše dohledat jinde. Posuďte sami, jak se nám povedlo náš záměr naplnit.

Zpracovaly: Petra Francová, Gabriela Kurková

KE STAŽENÍ ZDE 

stáhnout
 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2022 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.