Poradenství


Experti pro oblast sociálního podnikání

Experti MPSV poskytují bezplatné poradenství v mnoha oblastech, a to výhradně pro sociální podnikatele.

Pokud máte o poskytnutí služeb od některého z expertů zájem, kontaktujte paní Šárku Vokálovou, email: sarka.vokalova@mpsv.cz, tel: 770 116 519 nebo nám vyplňte formulář umístěný dole pod požadovaným expertem.

Poradenství probíhá v rámci projektu OPZ Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.

 

Tomáš Chovanec

Expert pro sociální zemědělství

Tomáš Chovanec

oblasti specializace: Zemědělská produkce, zpracování zemědělských produktů (i v návaznosti na prvovýrobu) a zpracovávání všeho, co pochází z přírody nebo zemědělské činnosti.

více
Petra Francová

Expertka na principy sociálního podnikání a strategické řízení

Petra Francová

oblasti specializace: Zapracování principů sociálního podniku do zakladatelských dokumentů, jak naplňovat principy sociálního podniku v praxi, strategické plánování, management sociálních podniků, podpora při řízení změny, pomoc s výběrem vhodné právní formy pro sociální podnikání, podnikatelské poradenství v oblasti psaní...

více
Petra Benešová

Expertka na obchod a HR marketing

Petra Benešová

oblasti specializace: definice vize, strategie podniku a její kroky k naplnitelnosti, HR marketing - strategie, personální poradenství, role a kompetence zaměstnanců ve firmě, marketing a obchodní dovednosti.

více
Petr Vaškovic

Expert na finance

Petr Vaškovic

oblasti specializace: finanční řízení, finanční plánování a investiční rozhodování, zdroje financování, podnikatelské plánování, strategické plánování, krizový management

více
Markéta Vinkelhoferová

Expertka na enviro sociální podnikání

Markéta Vinkelhoferová

oblasti specializace: Principy environmentálního sociálního podniku, principy fair trade, aplikace Cílů udržitelného rozvoje v praxi, příprava a konzultace podnikatelského plánu, proveditelnost záměru, udržitelnost podnikatelských aktivit (finanční a lidská), management sociálního podniku, marketing a PR.

více
Leona Gergelová Šteigrová

Expertka na veřejné zakázky

Leona Gergelová Šteigrová

oblasti specializace: Sociálně odpovědné veřejné zadávání

více
Karel Rychtář

Expert na management a krizové řízení

Karel Rychtář

oblasti specializace: Krizový plán a krizové řízení, zdroje financování, předpoklady pro vznik, udržení a rozvoj sociálního podniku, podnikatelské zaměření, vztahy v sociálním podniku.

více
Ivana Kozáková

Expertka na mediální komunikaci

Ivana Kozáková

oblasti specializace: Tvorba mediální strategie - plán mediálních aktivit a komunikace šitý na míru, návrh konkrétního postupu, jak oslovit cílovou skupinu, jak zaujmout a čím PR aktivity - vytipování zajímavých momentů v dané firmě a návrh, jak promyšleně využít při mediální komunikaci, formulace tiskové zprávy, návrh využití...

více
František Korál

Expert na gastropodnikání

František Korál

oblasti specializace: Specializací je gastro management a gastro personál, včetně celkového řešení business plánu, profitability, dlouhodobého růstu a marketingu. Díky své praxi a zázemí vlastní společnosti 100PROgastro s.r.o., zabývající se gastro poradenstvím a vzděláváním, mohu poskytnout maximum potřebného know-how, zkušeností, materiálů a služeb.

více
Bohdana Kašparová

Expertka na komunikaci a marketing

Bohdana Kašparová

oblasti specializace: Business idea, podnikatelský záměr, Lean Canvas, marketing, marketingová komunikace, mediální komunikace, Public Relations, komunikace na trzích B2B, B2C, B2E, strategická interní komunikace, Employer Branding, taktika a operativa v interní komunikaci, interpersonální komunikace, manažerská komunikace, obchodní komunikace, řízení prodeje, komunikace na pracovišti,...

více
 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2020 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.