Experti pro oblast sociálního podnikání

Upozornění - konzultace s experty již nejsou od začátku roku 2023 poskytovány bezplatně, ale dle domluvy s expertem.

Poradenství probíhala bezplatně pouze do konce roku 2022, v rámci projektu OPZ Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.

Petra Francová

Expertka na principy sociálního podnikání a strategické řízení

Petra Francová

oblasti specializace: Zapracování principů sociálního podniku do zakladatelských dokumentů, jak naplňovat principy sociálního podniku v praxi, strategické plánování, management sociálních podniků, podpora při řízení změny, pomoc s výběrem vhodné právní formy pro sociální podnikání, podnikatelské poradenství v oblasti psaní...

více
Petra Benešová

Expertka na obchod a HR marketing

Petra Benešová

oblasti specializace: definice vize, strategie podniku a její kroky k naplnitelnosti, HR marketing - strategie, personální poradenství, role a kompetence zaměstnanců ve firmě, marketing a obchodní dovednosti.

více
Petr Vaškovic

Expert na finance

Petr Vaškovic

oblasti specializace: finanční řízení, finanční plánování a investiční rozhodování, zdroje financování, podnikatelské plánování, strategické plánování, krizový management

více
Miriam Vránová

Expertka na na budování on/off-line komunit a obsahový marketing

Miriam Vránová

oblasti specializace: Sociální sítě – nedílná součást komunikace. Jak využít chování lidí na sociálních sítích k užitku podnikání. Kdo o nás má vědět a proč? Obsahový marketing v online prostředí. Efektivní a krizová komunikace v on-line komunitě. Jednotná vizuální komunikace. Tvorba cenově dostupných vizuálů...

více
Markéta Vinkelhoferová

Expertka na enviro sociální podnikání

Markéta Vinkelhoferová

oblasti specializace: Principy environmentálního sociálního podniku, principy fair trade, aspekty zero waste a cirkulární ekonomiky/re-use, aplikace Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) v praxi, co znamená ESG, příprava a konzultace podnikatelského plánu, proveditelnost záměru, udržitelnost podnikatelských aktivit (sociální, ekonomická a environmentální), management...

více
Marie Dohnalová

Expertka na principy a projekty sociálního podniku a na zahraniční přístupy k sociálnímu podnikání

Marie Dohnalová 

oblasti specializace: Individuální podpora stávajícím i budoucím sociálním podnikatelům v oblasti teorie sociálního podnikání (principy sociálního podniku, marketingová analýza, sociální marketing), konzultace při psaní projektu pro OP z ESF, odborné poradenství v rámci hromadných seminářů pro stávající nebo budoucí...

více
Leona Gergelová Šteigrová

Expertka na veřejné zakázky

Leona Gergelová Šteigrová

oblasti specializace: Sociálně odpovědné veřejné zadávání

více
Kateřina Legnerová

Expertka na principy a projekty sociálního podniku a na zahraniční přístupy k sociálnímu podnikání

Kateřina Legnerová

oblasti specializace: Individuální podpora stávajícím i budoucím sociálním podnikatelům v oblasti teorie sociálního podnikání (principy sociálního podniku, marketingová analýza, sociální marketing, personální řízení, vedení lidí), odborné poradenství v rámci hromadných seminářů pro stávající...

více
Karel Rychtář

Expert na management a krizové řízení

Karel Rychtář

oblasti specializace: Krizový plán a krizové řízení, zdroje financování, předpoklady pro vznik, udržení a rozvoj sociálního podniku, podnikatelské zaměření, vztahy v sociálním podniku.

více
Jolana Turnerová

Expertka na strategie, řízení a financování sociálního podnikání

Jolana Turnerová

oblasti specializace: Strategické plánování, zakládání a řízení sociálních podniků, legislativní rámec pro sociální podnikání, vícezdrojový fundraising, poradenství v oblasti psaní žádostí (se zaměřením na EU fondy a EHP/Norské fondy).

více
Ivana Kozáková

Expertka na mediální komunikaci

Ivana Kozáková

oblasti specializace: Tvorba mediální strategie - plán mediálních aktivit a komunikace šitý na míru, návrh konkrétního postupu, jak oslovit cílovou skupinu, jak zaujmout a čím PR aktivity - vytipování zajímavých momentů v dané firmě a návrh, jak promyšleně využít při mediální komunikaci, formulace tiskové zprávy, návrh využití...

více
František Korál

Expert na gastropodnikání

František Korál

oblasti specializace: Specializací je gastro management a gastro personál, včetně celkového řešení business plánu, profitability, dlouhodobého růstu a marketingu. Díky své praxi a zázemí vlastní společnosti 100PROgastro s.r.o., zabývající se gastro poradenstvím a vzděláváním, mohu poskytnout maximum potřebného know-how, zkušeností, materiálů a služeb.

více
Eliška Hudcová

Expertka pro sociální zemědělství

Eliška Hudcová

oblasti specializace: Principy sociálního zemědělství a sociálních farem, mezisektorová a mezioborová spolupráce, zemědělská produkce a zpracování, práce se zaměstnanci a jejich individuální podpora v zemědělském provozu.

více
Bohdana Kašparová

Expertka na komunikaci a marketing

Bohdana Kašparová

oblasti specializace: Business idea, podnikatelský záměr, Lean Canvas, marketing, marketingová komunikace, mediální komunikace, Public Relations, komunikace na trzích B2B, B2C, B2E, strategická interní komunikace, Employer Branding, taktika a operativa v interní komunikaci, interpersonální komunikace, manažerská komunikace, obchodní komunikace, řízení prodeje, komunikace na pracovišti,...

více
 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2023 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.