MPSV

Semináře pro žadatele do výzev MPSV: Jak připravit podnikatelský plán a Marketing v praxi sociálního podnikání
3. 3. 2017

Semináře pro žadatele do výzev MPSV: Jak připravit podnikatelský plán a Marketing v praxi sociálního podnikání

Semináře pro žadatele do výzev MPSV na sociální podnikání

1) K tvorbě podnikatelského plánu pro sociální podnik “Jak připravit úspěšný podnikatelský plán?”
2) Marketing v praxi sociálního podnikání

Oba semináře jsou určeny pro začínající sociální podnikatele s rozpracovaným podnikatelským plánem, kteří plánují podávat projekt do výzev zaměřených na sociální podnikání.

Max. 2 osoby/organizace/záměr.


Lektoři semináře K tvorbě podnikatelského plánu pro sociální podnik “Jak připravit úspěšný podnikatelský plán?”

Martin Fojtíček - podnikatelský plán. 
Daniela Bednáriková - finanční část podnikatelského plánu.
Veronika Pokorná -  informace k plánované výzvě na podporu sociálního podnikání v rámci OPZ a náležitostem projektových žádostí.

Seminář Vám pomůže najít odpověď na tyto otázky:
Má můj podnikatelský plán šanci uspět v konkurenčním prostředí?
Je můj podnikatelský plán realistický?
Spadá můj podnikatelský záměr do oblasti sociálního podnikání?
Je finanční plán realistický a existuje na jeho základě předpoklad ekonomicky udržitelného podniku?
Je podnikatelský záměr v souladu s výzvami na podporu SP v rámci OPZ?


Termíny a registrace:
Duben: 20. 4. 2017 a 25. 4. 2017
Květen: 3. 5. 2017 a 22. 5. 2017
Červen: 12. 6. 2017 a 20. 6. 2017

Čas: od 9:00 do 15:00

Místo: Zasedací místnost č. 36, na Karlově náměstí 1359/1, Praha 2


Lektorka k Marketingu v praxi sociálního podniku: Bohdana Kašparová

Cílem vzdělávací akce je pochopení uplatnění organizace na zájmových trzích v souvislosti s jejich marketingovou koncepcí. Poznání zájmových trhů, definování cílových skupin a stanovení silných a slabých stránek produktu, příležitostí a ohrožení firmy a jejího podnikání.

Obsah:
Vize - poslání – firemní hodnoty
Trhy a cílové skupiny
Marketingový a komunikační mix
Externí a interní komunikace
Prodejní interview a design služeb
Řízení týmu

Celý koncept semináře zde.

Termíny a registrace:
Duben: 20.4.
Červen: 1.6.

Čas: od 9:00 do 15:00

Místo: budova MPSV na Karlově náměstí 1359/1, 128 01, Praha 2 – zasedací místnost č. 323 ve 3. patře.

 

Kontaktní osoby:
Šárka Vokálová
E-mail:sarka.vokalova@mpsv.cz
Gabriela Kurková
E-mail:gabriela.kurkova@mpsv.cz

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2019 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.