Hledání

Sociální podnikání

0


Ordering:
6. 12. 2013

UrOburo 1

UrOburo neboli „Klenoty, které se usmívají“.
UrOburo je umělecký, šperkařský a zlatnický ateliér vytvořený italským sociálním družstvem typu B ,Město a zdraví´, které sídlí v Milánu a převážně se zabývá výrobou šperků. Sociální družstva typu B zajišťují integraci znevýhodněných lidí na trh práce. Minimálně 30% zaměstnanců těchto družstev musí...

více
4. 12. 2013

Sociální podnikání v Irsku

Nejaktuálnější statistika týkající se struktury sociálních podniků v Irsku pochází z roku 2009. K tomuto roku bylo v Irsku registrováno celkem 1420 sociálních podniků, zaměstnávajících více než 25 000 osob, s celkovým příjmem kolem 1,4 miliardy GBP. Příjem z tržních aktivit v poměru k celkovému příjmu sociálních podniků tvořil pouhých 17 %. 64 % všech...

více
30. 10. 2013

Nadace Komunitní domy „Chléb života“, Jankowice, Zochcin a Varšava

Zochcin je nevelká obec v swietokrzyském vojvodství, které patří k nejchudším regionům v Polsku. V opatovském okrese je vysoká nezaměstnanost a lidé s nízkými kvalifikacemi nemají šanci získat práci. Další problém je alkoholismus. Małgorzata Chmielewska, řádová sestra z komunity „Chléb života”, tam před šestnácti lety začala pomáhat lidem z okraje...

více
23. 8. 2013

Spolupráce neziskového a soukromého sektoru ve Velké Británii: ve stínu privatizace veřejných služeb

Spolupráce mezi neziskovým a privátním sektorem není, přinejmenším v Anglickém regionu Severozápad, pro podpůrné organizace sociální ekonomiky silným tématem. Neznamená to, že by s takovou spoluprací neměli zkušenosti. Zůstává nicméně spíše na okraji jejich zájmu a rozhodně nepatří k cílům žádné z navštívených organizací tyto vztahy cíleně...

více
13. 8. 2013

Sociální družstvo 50+ Gdyně

V polském přístavním městě Gdyně funguje od roku 2007 Sociální družstvo 50+. Název napovídá, že jeho členy jsou lidé ve věku, kdy ne vždy jsou žádáni na pracovním trhu ovládaném „mladými dravými manažéry“. Ve skutečnosti zakladatelky družstva mají větší handicap než je pouhý věk – všechny se léčily na rakovinu a podrobily se operaci odstranění prsu,...

více
12. 8. 2013

Veřejné zakázky jako alternativa dotační politiky: insipirace z Velké Británie

Jedním z hlavních katalyzátorů rozvoje sociálního podnikání ve Velké Británii byly v posledním desetiletí veřejné zakázky. Přestože evropská pravidla nedovolují jejich „šití na míru“ místním ani veřejně prospěšným podnikům, zahrnování tzv. sociálních klauzulí je přinejmenším v navštíveném regionu Severozápad běžnou praxí. Stát zároveň v rámci...

více
9. 8. 2013

Sociální podnikání ve Velké Británii – jiná země, jiná východiska

Jedním z cílů březnové studijní cesty po regionu Severozápad Velké Británie, pořádané organizací P3 - People, Planet, Profit, o.p.s., bylo seznámit účastníky s příklady dobré praxe v oblasti sociálního podnikání a nabídnout je jako inspiraci pro Českou republiku. Neznamená to, že britská řešení jsou přímo přenositelná. Často ale jejich nepřenositelnost...

více
8. 8. 2013

Federsolidarietà – Confcooperative

... nositelka solidarity a významný italský subjekt reprezentující italskou sociální spolupráci a italská sociální družstva

Federsolidarietà - Confcooperative je největší ze tří národních federací zabývajících se problematikou italské sociální ekonomiky a sociální spolupráce. Reprezentuje propojení těchto národních federací z hlediska institucionálního a...

více
7. 8. 2013

Sociální družstvo Rybka, Katowice

Snad nejslavnější sociální družstvo v Polsku funguje v průmyslových Katowicích, v jeho historické čtvrti Giszowiec. Do obecného povědomí se dostalo díky tomu, že je už třikrát navštívil předseda polské vlády Donald Tusk. To ale vůbec neznamená, že začátky podniku byly lehké. Bez usilovné práce jeho zakladatelů, ne vždy ohodnocené penězi, by Rybka nebyla tím,...

více
10. 6. 2013

Sociální podnikání v UK

Na konci března 2013 proběhla studijní cesta People Planet Profit po Liverpoolu a širším regionu severozápadní Anglie. Cílem návštěvy bylo získat inspiraci pro další rozvoj sociálního podnikání v České republice. Účastníci během ní navštívili klíčové aktéry místní sociální ekonomiky, především podpůrné organizace koordinující síťování,...

více
18. 4. 2013

bdv austria: rakouské sociální podnikání pod jednou střechou

Jedním z partnerů projektu Inovativní prosazování sociálního podnikání je i rakouská střešní organizace pro sociální podnikání bdv austria. Činnost organizace nám blíže představil Philipp Hammer (30), který má v bdv austria na starosti vztahy s veřejností a komunikaci s členskými organizacemi 

Jaká je historie bdv austria?
Bdv austria funguje od roku 1985....

více
17. 4. 2013

Sociální podnikání v Itálii

Itálie je považována za kolébku sociálního podnikání, především takzvaného sociálního družstevnictví. Charitativní organizace mají v Itálii dlouholetou tradici, která se datuje od středověku. Proto se není čemu divit, že Itálie je státem s nejdelší legislativně ukotvenou historií sociální ekonomiky v Evropě, a to zákonem č. 381/1991 o sociálních družstvech.... ...

více

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Schovat hledání u zahraničních zkušeností

Copyright 2018 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.