2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 25 - 08

POSUN TERMÍNU!! 30.9. CENA ZA CSR PODNIKÁME ODPOVĚDNĚ 2017

Cenu za společenskou odpovědnost Podnikáme odpovědně pro rok 2017 již potřetí vyhlašuje Rada kvality ČR, Asociace společenské odpovědnosti, Asociace malých a středních podniků a...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Sociální podnikání

Otázky a odpovědi

Co je sociální podnikání?

 

  • jsou to podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí
  • hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním nebo společenským znevýhodněním
  • zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku
  • pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu

 

Jaká je historie sociálního podnikání v ČR?

 

Sociální podnikání je na vzestupu všude na světě a každá země si ho přizpůsobuje svým historickým kořenů, své tradici, mentalitě a kultuře. 

V ČR má dlouhou tradici hlavně na venkově. Už na území Habsburské říše byla Česká kulturní a hospodářská identita založena na dobrovolnických aktivitách občanské společnosti. Byla vytvářena aktivní činností malých a středně velkých podniků, výrobních a spotřebních družstev, spolků, vzájemných či obecných záložen a družstevních kampeliček.
V době velké hospodářské krize v průběhu 20. a 30.let 20.století úloha těchto družstev a společností ještě posílila. Tradice sociální ekonomiky byla přerušena totalitním vývojem v průběhu války a po roce 1948.


Po roce 1989 byla snaha obnovit u nás autonomní družstevní sektor, ale až po roce 2000 zaznamenat nástup tématu sociální ekonomiky tak, jak ji u nás vnímáme v současné době.

 

 

Jaké právní formy v ČR máme? Jaké jsou jejich výhody a nevýhody?

 

Při zakládání sociálního podniku je třeba udělat rozhodnutí, jakou zvolit právní formu.
Velmi často jsme dotazováni, jaká právní forma je pro sociální podnik nejlepší. Na tuto
otázku neexistuje jasná odpověď a zakladatelé by si to měli dobře rozmyslet.


společnost s ručením omezeným
výhody: jednoduchý způsob řízení,důvěryhodná právní forma pro banky i pro účetní a daňové poradce
nevýhody: počáteční vklad 200.000 Kč

akciová společnost
výhody: disponuje větším kapitálem, důvěryhodná právní forma pro banky
nevýhody: vysoký základní kapitál - min. 2.000.000 Kč

OSVČ
výhody: jednoduché založení, jednoduché rozhodování
nevýhody: OSVČ ručí při bankrotu svým majetkem

družstvo
výhody: kolektivní demokratická forma rozhodování – zpravidla jeden člen jeden hlas
(zákon umožňuje i jiné rozdělení či kombinaci členství právnických i fyzických osob), počáteční vklad jen 50.000 Kč
nevýhody: některé banky a většina právníků má s družstvy malé zkušenosti, v očích státní správy naopak mívají vyšší kredit

sociální družstvo
výhody: novinka od roku 2014, vycházející vstříc principům sociálního podnikání, v zásadě se jedná o družstvo, které se může rozhodnout pro „čistou“ formu sociálního podniku
nevýhody: transparentní akceptování principů sociálního podniku zatím nemá protiváhu ve výhodách na trhu ani v podpoře státu, právní experti mají rozporné postoje, některé podmínky mohou být pro podnikání překážkou, chybí zkušenosti

obecně prospěšná společnost
váýhody: transparentní právní forma s pojistkami proti zneužití, celý případný zisk se vrací zpět do hlavní činnosti organizace
nevýhody: poměrně složitý způsob založení a řízení, pro banky to není důvěryhodná právní forma ve spojení s podnikáním

ústav
výhody: založen za účelem provozování společensky nebo hospodářsky užitečné činnosti, jednodušší komunikace se správní radou než v o.p.s.
nevýhody: zatím nejsou s touto právní formou zkušenosti

církevní právnická osoba
výhody: zázemí
nevýhody: pro banky to není důvěryhodná právní forma ve spojení s podnikáním, struktura řízení není vhodná pro podnikání

občanské sdružení
výhody: vedle funkčních místních společenství je to ideální základ a podhoubí sociálníhopodniku,
pokud se jedná o velké stabilní o.s., má podnik dobré zázemí
nevýhody: o.s. není vhodné pro podnikání, někteří dárci a finanční instituce neposkytují o.s. na podnikání finanční podporu, pro banky to není důvěryhodná právní forma pro podnikání

 


nahoru