2017 - 03 - 07

AKTUÁLNĚ výzva 129: Podpora sociálního podnikání

Příjem žádostí o podporu byl zahájen 30. 6. 201. K dispozici je 150 000 000 Kč. Oprávněnými žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace a nestátní neziskové organizace. 

Podpora...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 05 - 06

Desítky zástupců sociálního podnikání se shodly na tom, že jiná ekonomika je možná

24. května se sešlo na 80 účastníků z celé republiky, kteří debatovali a sdíleli zkušenosti v oblasti sociální solidární ekonomiky. Fórum Jiná ekonomika je možná představilo...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 15 - 05

Aktuálně OP Zaměstnanost

Výzva č. 129 na podporu sociálního podnikání  bude vyhlášená 30. 6. 2017.

Vaše projektové žádosti, podnikatelské plány a dotazy týkající se pravidel výzvy můžete...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 21 - 03

Aktuálně Finační nástroje: Veřejná zakázka

Dne 17. 3. 2017 byla vyhlášena zakázka na předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v OPZ. Více informací zde.

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Evropský týden malých a středních podniků 2013

2013 - 07 - 10

Evropský týden malých a středních podniků 2013 je každoročně probíhající kampaň Evropské komise pro koordinaci aktivit zaměřených na podporu malých a středních podniků. Cílem této kampaně je informovat podnikatele o možnostech podpory jejich aktivit na evropské, národní a regionální úrovni a rovněž povzbudit potenciální podnikatele, především mladé lidi, aby si zvolili podnikání jako svoji profesní dráhu. Nedílnou součástí Evropského týdne je možnost sdílet zkušenosti a podnikatelské nápady s ostatními zástupci malých a středních podniků.

V případě, že se chystáte Vy, Vaše členské, partnerské či spolupracující organizace pořádat akci, která by svým zaměřením odpovídala obsahu Evropského týdne malých a středních podniků, jste srdečně zváni, abyste tuto akci zaregistrovali na oficiálních stránkách kampaně http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/sme-week/index_cs.htm. Může se jednat o konferenci, seminář, přednášku, workshop, veletrh, den otevřených dveří, soutěž, veřejné představení, setkání podnikatelů a mnohé další.

Do Evropského týdne malých a středních podniků 2013 se mohou zapojit orgány veřejné správy, podnikatelská sdružení, instituce zabývající se podporou podnikání, stávající i potenciální podnikatelé, vzdělávací instituce, obchodní organizace, studenti i mladí lidé atd.

Samotný Týden malých a středních podniků 2013 bude probíhat ve dnech 25. - 30. listopadu 2013 hlavními akcemi v Bruselu a ve Vilniusu, Vaše akce však nemusí probíhat pouze v oficiálním termínu konání Evropského týdne, ale může být realizována kdykoliv již od nynějška až do konce letošního kalendářního roku.

V případě úspěšné registrace, budou informace o Vaší akci zveřejněny na oficiálních stránkách této kampaně a pro propagaci své akce budete moci využívat logo Evropského týdne malých a středních podniků 2013.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na národní koordinátory této akce za Českou republiku.


Kontakty:

Ing. Petr Valenta, Hospodářská komora České republiky, Freyova 27, 190 00 Praha 9, e-mail: valenta@komora.cz, tel: +420 266 721 417 a Ing. Elina Lunová, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, e-mail: lunova@mpo.cz, tel.: +420 224 852 419.