2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Evropský týden malých a středních podniků 2013

2013 - 07 - 10

Evropský týden malých a středních podniků 2013 je každoročně probíhající kampaň Evropské komise pro koordinaci aktivit zaměřených na podporu malých a středních podniků. Cílem této kampaně je informovat podnikatele o možnostech podpory jejich aktivit na evropské, národní a regionální úrovni a rovněž povzbudit potenciální podnikatele, především mladé lidi, aby si zvolili podnikání jako svoji profesní dráhu. Nedílnou součástí Evropského týdne je možnost sdílet zkušenosti a podnikatelské nápady s ostatními zástupci malých a středních podniků.

V případě, že se chystáte Vy, Vaše členské, partnerské či spolupracující organizace pořádat akci, která by svým zaměřením odpovídala obsahu Evropského týdne malých a středních podniků, jste srdečně zváni, abyste tuto akci zaregistrovali na oficiálních stránkách kampaně http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/sme-week/index_cs.htm. Může se jednat o konferenci, seminář, přednášku, workshop, veletrh, den otevřených dveří, soutěž, veřejné představení, setkání podnikatelů a mnohé další.

Do Evropského týdne malých a středních podniků 2013 se mohou zapojit orgány veřejné správy, podnikatelská sdružení, instituce zabývající se podporou podnikání, stávající i potenciální podnikatelé, vzdělávací instituce, obchodní organizace, studenti i mladí lidé atd.

Samotný Týden malých a středních podniků 2013 bude probíhat ve dnech 25. - 30. listopadu 2013 hlavními akcemi v Bruselu a ve Vilniusu, Vaše akce však nemusí probíhat pouze v oficiálním termínu konání Evropského týdne, ale může být realizována kdykoliv již od nynějška až do konce letošního kalendářního roku.

V případě úspěšné registrace, budou informace o Vaší akci zveřejněny na oficiálních stránkách této kampaně a pro propagaci své akce budete moci využívat logo Evropského týdne malých a středních podniků 2013.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na národní koordinátory této akce za Českou republiku.


Kontakty:

Ing. Petr Valenta, Hospodářská komora České republiky, Freyova 27, 190 00 Praha 9, e-mail: valenta@komora.cz, tel: +420 266 721 417 a Ing. Elina Lunová, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, e-mail: lunova@mpo.cz, tel.: +420 224 852 419.