2017 - 03 - 07

AKTUÁLNĚ výzva 129: Podpora sociálního podnikání

Příjem žádostí o podporu byl zahájen 30. 6. 201. K dispozici je 150 000 000 Kč. Oprávněnými žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace a nestátní neziskové organizace. 

Podpora...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 05 - 06

Desítky zástupců sociálního podnikání se shodly na tom, že jiná ekonomika je možná

24. května se sešlo na 80 účastníků z celé republiky, kteří debatovali a sdíleli zkušenosti v oblasti sociální solidární ekonomiky. Fórum Jiná ekonomika je možná představilo...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 15 - 05

Aktuálně OP Zaměstnanost

Výzva č. 129 na podporu sociálního podnikání  bude vyhlášená 30. 6. 2017.

Vaše projektové žádosti, podnikatelské plány a dotazy týkající se pravidel výzvy můžete...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 21 - 03

Aktuálně Finační nástroje: Veřejná zakázka

Dne 17. 3. 2017 byla vyhlášena zakázka na předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v OPZ. Více informací zde.

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

P3 přináší informace o stavu sociálního podnikání v roce 2015

2016 - 02 - 02

P3 – People, Planet, Profit o. p. s. uskutečnila již potřetí telefonické dotazování za účelem zmapování situace sociálních podniků v ČR. Bylo provedeno 151 rozhovorů s vedoucími sociálních podniků. Z průzkumu vyplývá, že nejrozšířenější činností sociálních podniků je oblast údržby zeleně a úklidů a nejvíce jich působí v Praze. Podniky nejčastěji zaměstnávají zdravotně postižené.

Další data z průzkumu, který zmapoval předměty činnosti, četnost zaměstnávání jednotlivých znevýhodněných cílových skupin, průměrné počty zaměstnanců a mnoho dalších dat naleznete ZDE. Šetření také zjišťovalo, jak se sociálním podnikům daří a s jakými problémy se potýkají.

Sociální podnikatele na jednu stranu trápí závislost na veřejných zdrojích, na druhou stranu se ale bez nich neobejdou. Dvě třetiny dotazovaných sociálních podniků čerpalo dotace na rozjezd ze strukturálních fondů a postupně se učí fungovat bez nich. Roste potřeba čerpání příspěvků z úřadu práce na zaměstnávání znevýhodněných osob, která jim alespoň částečně kompenzuje vyšší náklady s tím spojené.

“Průzkum ve srovnání s minulými roky ukázal, že si sociální podnikatelé více uvědomují realitu podnikatelského prostředí a učí se fungovat na běžném trhu. Je třeba jim pomoci oprostit se od závislosti na dotacích, nastavit funkční příspěvky na zaměstnávání znevýhodněných osob a připravit pro ně vhodné finanční nástroje ve formě úvěrů a záruk“, řekla k výzkumu Petra Francová, ředitelka P3.

Průzkum prokázal i přes všechny výše uvedené problémy důležitou a stále rostoucí roli sociálních podniků při integraci osob znevýhodněných na trhu práce. 80 procent dotazovaných cítí potřebu vzniku zákona o sociálním podnikání.

V rámci dotazníkového šetření byli kontaktováni podnikatelé, kteří se k sociálnímu podnikání hlásí zapsáním do Adresáře sociálních podniků. Ten je zveřejněn na webových stránkách www.ceske-socialni-podnikani.cz, které organizace P3 provozuje.

P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. prosazuje a podporuje sociální podnikání v ČR, úzce spolupracuje s Tematickou sítí pro sociální ekonomiku TESSEA, dále také poskytuje konzultace, pořádá semináře a workshopy a administruje www.ceske-socialni-podnikani.cz, největší zdroj informací o sociálním podnikání v ČR.

Dotazníkové šetření

Infografika

Tisková zpráva


Další informace:
P3 - People, Planet, Profit, o.p.s.
Malátova 659/16, Praha 5 – Smíchov, 150 00
Gabriela Kurková
Tel.: +420 776 236 792
E-mail: gabriela.kurkova@p-p-p.cz
Weby: www.ceske-socialni-podnikani.cz a www.p-p-p.cz