2017 - 03 - 07

AKTUÁLNĚ výzva 129: Podpora sociálního podnikání

Příjem žádostí o podporu byl zahájen 30. 6. 201. K dispozici je 150 000 000 Kč. Oprávněnými žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace a nestátní neziskové organizace. 

Podpora...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 05 - 06

Desítky zástupců sociálního podnikání se shodly na tom, že jiná ekonomika je možná

24. května se sešlo na 80 účastníků z celé republiky, kteří debatovali a sdíleli zkušenosti v oblasti sociální solidární ekonomiky. Fórum Jiná ekonomika je možná představilo...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 15 - 05

Aktuálně OP Zaměstnanost

Výzva č. 129 na podporu sociálního podnikání  bude vyhlášená 30. 6. 2017.

Vaše projektové žádosti, podnikatelské plány a dotazy týkající se pravidel výzvy můžete...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 21 - 03

Aktuálně Finační nástroje: Veřejná zakázka

Dne 17. 3. 2017 byla vyhlášena zakázka na předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v OPZ. Více informací zde.

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Otevřené dveře do sociálního podniku

2015 - 06 - 05

 

Zveme Vás na den otevřených dveří do sociálního podniku Coworking Services s.r.o., který působí v Brně a zaměstnává neslyšící osoby.

Zajímá Vás, co to sociální podnik je, jak funguje v praxi a jak to může být užitečné pro Vás či Vaše okolí?
Přijďte načerpat inspiraci, nové informace a kontakty, k nám.

Kdy: 14. května 2015 od 9:30 do 12:00.

Kde: Cejl 25 (budova v zadní části dvorního traktu), Brno, 60200

Cena: 200 Kč na místě

Svoji účast prosím nahlaste na email info@cwmail.cz. Počet míst je omezen!

O firmě:
Naše společnost začala aktivně svoji činnost v roce 2013.
Jako sociální podnik se hlásí k principům sociální ekonomiky: ekonomickému, sociálnímu a environmentálnímu. V rámci své činnosti se podnik zaměřuje na řešení otázek zaměstnanosti, sociálního začleňování a místního rozvoje.

Program:
9:30   – registrace účastníků + úvod
10:00 – Lenka Šebelová, ambasadorka sociálního podnikání pro oblast Jihovýchod
Obsah: zevrubné informace k sociálnímu podnikání, výhody a rizika s tím spojená, příklady možností financování sociálních podniků
10:30 – Dominika Pudilová, ředitelka sociálního podniku
Obsah: příklad dobré praxe konkrétního sociálního podniku a jeho pozitiva a negativa, představení práce se zaměstnanci, specifický koncept vzdělávání a rozvoje zaměstnanců
11:15 – Marie Mikulíková, zaměstnankyně sociálního podniku, osoba se sluchovým postižením
Obsah: zaměstnání v sociálním podniku očima člověka se zdravotním postižením
11:45 – prohlídka pracoviště Coworking Services s.r.o.