2017 - 21 - 03

Aktuálně Finační nástroje: Veřejná zakázka

Dne 17. 3. 2017 byla vyhlášena zakázka na předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v OPZ. Více informací zde.

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 19 - 03

Semináře pro žadatele do výzev MPSV: Jak připravit podnikatelský plán a Marketing v praxi sociálního podnikání

Aktuálně se můžete již nyní registrovat na Semináře pro žadatele do výzev MPSV na sociální podnikání

1) K tvorbě podnikatelského plánu pro sociální podnik “Jak připravit... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 16 - 01

SozialMarie uzávěrka 24.1.

Soutěž SozialMarie je letos vyhlašovaná již potřinácté: Hledáme výjimečné a ocenění hodné projekty, které dávají inovační odpověď na aktuální společenské výzvy.

V...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 13 - 12

10.1. 2017 - Seminář Praha - Jak založit sociální podnik a dobře napsat podnikatelský plán

Využijte možnost dozvědět se více o sociálním podnikání, o novinkách v této oblasti a o chystaných možnostech financování rozjezdu vašeho sociálního podnikání.

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

 

Experti MPSV poskytují bezplatné poradenství v mnoha oblastech, a to výhradně pro sociální podnikatele. 

Pokud máte, o poskytnutí služeb od některého z expertů zájem, kontaktujte paní Šárku Vokálovou na e-mailu: sarka.vokalova@mpsv.cz, případně rovnou experta.

Poradenství probíhá v rámci projektu OPZ Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.

 

Bohdana Kašparová

Expertka na komunikaci a PR

Marie Václavková

Oblasti specializace:

1. Marketingová komunikace interní a externí včetně zajištění...

více o expertovi >>

Anna Vondráčková

Expertka na principy sociálního podnikání a strategické řízení

Petra Francová

Oblasti specializace:
Zapracování principů sociálního podniku do zakladatelských dokumentů,...

více o expertovi >>

Aleš Obadal

Expert na management a krizové řízení

Karel Rychtář

Oblasti specializace:
Krizový plán a krizové řízení, zdroje financování, předpoklady pro...

více o expertovi >>

Anna Vondráčková

Expertka na finance

Daniela Bednáriková

Oblasti specializace:
Finanční část podnikatelského plánu: propočet bodu zvratu, propočet...

více o expertovi >>

Pavel Procházka

Expertka na veřejné zakázky

Leona Gergelová Šteigrová

Oblasti specializace:
Sociálně odpovědné veřejné zadávání

Místo výkonu konzultace a... ...

více o expertovi >>