2017 - 03 - 07

AKTUÁLNĚ výzva 129: Podpora sociálního podnikání

Příjem žádostí o podporu byl zahájen 30. 6. 201. K dispozici je 150 000 000 Kč. Oprávněnými žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace a nestátní neziskové organizace. 

Podpora...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 05 - 06

Desítky zástupců sociálního podnikání se shodly na tom, že jiná ekonomika je možná

24. května se sešlo na 80 účastníků z celé republiky, kteří debatovali a sdíleli zkušenosti v oblasti sociální solidární ekonomiky. Fórum Jiná ekonomika je možná představilo...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 15 - 05

Aktuálně OP Zaměstnanost

Výzva č. 129 na podporu sociálního podnikání  bude vyhlášená 30. 6. 2017.

Vaše projektové žádosti, podnikatelské plány a dotazy týkající se pravidel výzvy můžete...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 21 - 03

Aktuálně Finační nástroje: Veřejná zakázka

Dne 17. 3. 2017 byla vyhlášena zakázka na předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v OPZ. Více informací zde.

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

 

Experti MPSV poskytují bezplatné poradenství v mnoha oblastech, a to výhradně pro sociální podnikatele. 

Pokud máte, o poskytnutí služeb od některého z expertů zájem, kontaktujte paní Šárku Vokálovou na e-mailu: sarka.vokalova@mpsv.cz, případně rovnou experta.

Poradenství probíhá v rámci projektu OPZ Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.

 

Bohdana Kašparová

Expertka na komunikaci a PR

Marie Václavková

Oblasti specializace:

1. Marketingová komunikace interní a externí včetně zajištění...

více o expertovi >>

Anna Vondráčková

Expertka na principy sociálního podnikání a strategické řízení

Petra Francová

Oblasti specializace:
Zapracování principů sociálního podniku do zakladatelských dokumentů,...

více o expertovi >>

Aleš Obadal

Expert na management a krizové řízení

Karel Rychtář

Oblasti specializace:
Krizový plán a krizové řízení, zdroje financování, předpoklady pro...

více o expertovi >>

Anna Vondráčková

Expertka na finance

Daniela Bednáriková

Oblasti specializace:
Finanční část podnikatelského plánu: propočet bodu zvratu, propočet...

více o expertovi >>

Pavel Procházka

Expertka na veřejné zakázky

Leona Gergelová Šteigrová

Oblasti specializace:
Sociálně odpovědné veřejné zadávání

Místo výkonu konzultace a... ...

více o expertovi >>