2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

OP Praha - pól růstu ČR

Operační program Praha - pól růstu ČR (OPPPR) podporuje sociální podniky, působící v hl. m. Praze, v rámci prioritní osy 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě. Sociální podniky jsou financovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a z Evropského sociálního fondu (ESF).

Specifický cíl 3.2 Posílená infrastruktura pro sociální podnikání (investiční priorita 2) financovaný z EFRR se zaměřuje na vznik a rozvoj sociálních podniků. Preferovány jsou integrační podniky, jejichž zaměstnanci jsou osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené. Financovány mohou být rekonstrukce prostor podniku, rozšíření provozu, vybavení zařízením a výrobními technologiemi.

Specifický cíl 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci (investiční priorita 3) financovaný z ESF směřuje k posilování sociální soudržnosti na úrovni místních komunit prostřednictvím podpory kulturně komunitních center a projektů aktivizujících místní komunity. Jednou z podporovaných aktivit je sociální podnikání propojené s místními komunitami a / nebo jako součást kulturně komunitních center. Hlavní cílovou skupinou jsou osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené.

Na specifický cíl 3.2 je vyčleněno 2,4 milionů EUR. Celková alokace pro specifický cíl 3.3 je 26,6 milionů EUR; tato alokace je určena na různé typy komunitně orientovaných aktivit, jednou z nich je sociální podnikání.

Další informace jsou v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR, která jsou k dispozici na http://penizeproprahu.cz v rubrice Pro žadatele, v záložce Dokumenty. Přímý odkaz zde.
 
Od roku 2015 do září 2017 byly vyhlášeny celkem čtyři výzvy zaměřené na podporu sociálního podnikání, dvě investiční v rámci specifického cíle 3.2 a dvě neinvestiční ve specifickém cíli 3.3. Aktuální informace zejména o otevřených a plánovaných výzvách jsou zveřejňovány na uvedených webových stránkách v rubrikách Výzvy a Aktuality.
 
Se svými dotazy se mohou zájemci obracet na pracovníky prioritní osy 3 z oddělení projektů odboru evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy. Kontakty jsou uvedeny přímo v textech výzev a v rubrice Kontakty.