2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Community Houses

2014 - 05 - 05

Community Houses

Inovativní způsob, jak pomoci osobám bez přístřeší ještě jinak, než jim nabídnout stravu, ubytování a práci. Jaký? Pomoci jim ještě v jedné, velice důležité věci – obnovit rodinné a společenské vazby. Naučit je odpovědnosti za svůj vlastní život, naučit je vypořádávat se s životními kotrmelci. Naučit je, jak si organizovat svůj čas a jak nakládat se svými financemi. Toto jsou hlavní myšlenky, které se sociální podnik Community Houses v polském městě Cieszyn snaží realizovat.

Konkrétní cíle sociálního podniku Community Houses:

  1. Nabídnout řešení životní situace lidem bez domova.
  2. Pomoci lidem bez domova a dlouhodobě nezaměstnaným zapojit se do normálního pracovního procesu a usnadnit tak jejich opětovné začlenění do společnosti.
  3. Nabídnout terapii prostřednictvím práce a kontaktů s lidmi s podobnými osudy.
  4. Pomoc lidem zbavit se jejich závislosti na alkoholu.
  5. Zrekonstruovat a zrenovovat staré, chátrající továrny a přízemní stavby ve městě Cieszyn.

V roce 2000 starosta města Cieszyn navrhnul založit organizaci jménem „Buďme spolu“, která měla představovat ucelený systém pomoci lidem bez domova ve větším rozsahu, než je poskytnutí stravy a přístřeší. Město pro tyto účely poskytlo 2 bývalé tovární haly. Haly se zrekonstruovaly (na jejich rekonstrukci se podíleli též lidi bez domova). Mnozí z nich byli bývalými odborníky ve svém oboru. Továrny se pak proměnily v komunitní domy (Community Houses), řízené Sociálním vzdělávacím centrem, podle systému pomoc lidem bez domova, který vyvinula jedna dánská škola ve městě Copenhagen.

Sociální vzdělávací centrum zastřešuje ucelený systém pomoci lidem bez domova. Poskytuje jim ubytování, zlepšuje jejich profesní dovednosti a nabízí psychologickou podporu. V současné době provozuje 3 komunitní domy (ubytovny) pro osoby bez domova: jedna nabízí dočasné ubytování a dvě trvalé. Život v komunitě učí lidi bez domova pravidelnému dennímu režimu, odpovědnosti za sebe i za ostatní v komunitě, sebedisciplíně. Dočasná ubytovna má 23 lůžek. Lidé bez domova zde mohou zůstat 2-3 roky. Pokud si ale do té doby nenajdou odpovídající bydlení, může jim být povoleno zde zůstat i déle. Předtím, než je osoba přijata do dočasného bydlení, prochází několika „kolečky“.

2 týdny probíhá intervence, 1 měsíc trvá zkušební lhůta. Pokud uchazeč úspěšně tato vstupní kolečka zvládne, je přijat na ubytovnu. Další podmínkou přijetí na ubytovnu je pravidelný příjem (důchod, příspěvky, dávky, práce).

Sociální vzdělávací centrum na všech 3 komunitních ubytovnách provozuje dobrovolné dílny zaměřené na získání praktických dovedností v oblasti řemesel, zámečnických a tesařských prací a šití. Jejich cílem je znovu naučit lidi bez domova základním dovednostem a návykům, pečlivosti a každodenní rutině, práci. V dílnách se vyrábí hlavně nábytek, krabice, rámy a provádí se zde též menší opravy nábytku. Zisk z této činnosti není příliš velký – v roce 2009 dosáhl 5 000 – 10 000 euro. Pracovníci v dílně dostávají každý měsíc za svou odvedenou práci odměnu ve výši 228 euro. Bohužel ale pouze v případě, pokud Sociální vzdělávací centrum získá pro svou činnosti dotaci. Pokud ne, dělají práci v dílně zadarmo, bez nároku na odměnu.

2 ubytovny určené pro dlouhodobý pobyt mají kapacitu 14 lidí. Lidé zde žijí již ne v komunitě, ale samostatným životem, organizují si sami svůj den, platí potřebné výlohy apod. Podmínkou přijetí je opět nějaký zdroj trvalého příjmu, jako tomu o ubytovny pro dočasný pobyt. Každá osoba zde má k dispozici svůj vlastní pokoj. Sociální zařízení a kuchyně jsou společné. Ubytovaní jsou zde navíc motivování nacházet způsoby, jak snížit své měsíční náklady.

A nakonec pár konkrétních čísel týkající se financí (data pocházejí z roku 2009). Community Houses získávají prostředky pro financování svých aktivit z více zdrojů:

  1. Dotace od místní správy – 67 000 euro
  2. Prodej výrobků z řemeslných dílen – 12 660 euro
  3. Granty – 12 660 euro
  4. Platby za poskytované služby od uživatelů ubytoven

Zdroje:  www.ekonomiaspoleczna.pl

Autor: Pavla Svobodová