2017 - 21 - 03

Aktuálně Finační nástroje: Veřejná zakázka

Dne 17. 3. 2017 byla vyhlášena zakázka na předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v OPZ. Více informací zde.

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 19 - 03

Semináře pro žadatele do výzev MPSV: Jak připravit podnikatelský plán a Marketing v praxi sociálního podnikání

Aktuálně se můžete již nyní registrovat na Semináře pro žadatele do výzev MPSV na sociální podnikání

1) K tvorbě podnikatelského plánu pro sociální podnik “Jak připravit... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 16 - 01

SozialMarie uzávěrka 24.1.

Soutěž SozialMarie je letos vyhlašovaná již potřinácté: Hledáme výjimečné a ocenění hodné projekty, které dávají inovační odpověď na aktuální společenské výzvy.

V...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 13 - 12

10.1. 2017 - Seminář Praha - Jak založit sociální podnik a dobře napsat podnikatelský plán

Využijte možnost dozvědět se více o sociálním podnikání, o novinkách v této oblasti a o chystaných možnostech financování rozjezdu vašeho sociálního podnikání.

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

SPEEDPACK

2013 - 12 - 12

SPEEDPACK

Sociální podnik SPEEDPACK byl založen v roce 1995. Dlouhodobě zaměstnává 14 kmenových zaměstnanců a 50 osob v tréninkovém programu. Podnik vznikl na základě dlouhodobé spolupráce mezi irskou neziskovou organizací (nadací), místními podnikateli a státními úřady.

Speedpack poskytuje zaměstnání a tréninkový program dlouhodobě nezaměstnaným osobám. Provozuje několik komerčních aktivit – smluvní balící službu a pod svou vlastní značkou Shamrock Rosette vyrábí a prodává jak v tuzemsku, tak v zahraničí, rozety, okenní rámy a buttony.

Tréninkový program Speedpacku tvoří nezbytnou součást zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaných osob, s cílem zlepšit jejich schopnost uplatnit se v běžném pracovním prostředí v komerční sféře. Program je zaměřen na rozvoj dovedností, osvojení pracovních návyků a znovunalezení sebevědomí, které dlouhodobě nezaměstnaní často ztrácejí a vytváří nepřekonatelnou bariéru v komunikaci. Základním krédem Speedpacku je víra, že aktuálně zaměstnaná osoba si snadněji najde zaměstnání v komerčním prostředí než osoba nezaměstnaná. Kromě dlouhodobě nezaměstnaných Speedpack poskytuje pracovní příležitosti i osobám zdravotně znevýhodněným, osobám po výkonu trestu a osobám s drogovou minulostí.

Obchodní model sociálního podniku Speedpack je založen na poskytování služeb a prodeji zboží. Hlavní komerční aktivity Speedpack (smluvní balící služba a vlastní produkce zboží) dosahuje ročního obratu až 350.000 GBP. Zákazníky smluvní balící služby jsou někteří velcí irští výrobci a dodavatelé. Produkce pod vlastní značkou Shamrock Rosette je určena na zajištění významných společenských událostí, jako je např. koňská show v Dublinu, je ale také vyvážena do Velké Británie, zemí Evropské unie a dokonce i Japonska. Sociální mise není v rámci obchodní strategie vyzdvihována a mnoho zákazníků vůbec netuší, že Speedpack je sociální podnik. Ti, kteří se to následně dozvědí, obvykle zesílí své sympatie a podporu (odběr zboží a služeb). Základem úspěchu Speedpacku je tak konkurenceschopnost, schopnost prosadit se na trhu mezi ostatními podniky. Mezi hlavní hodnoty, které Speedpack vyzdvihuje a na které sází, patří vysoká kvalita zboží a služeb, jejich cena a poskytovaný zákaznický servis. Žádné úlevy. Jedná se prostě o tvrdý „business“, kterému se v běžném podnikatelském prostředí povedlo prosadit.     

Financování z dalších zdrojů je pro Speedpack ale nezbytné. Speedpack totiž nedokáže pokrýt veškerou svou činnost pouze ze svých vlastních ekonomických aktivit. Cca 600.000 GBP ročně potřebuje na dofinancování svého provozu (zejména mezd v rámci tréninkového programu). Většina z těchto zdrojů přichází ze státního rozpočtu. Na základě průzkumu se státu „vyplatí“ podporovat programy na integraci dlouhodobě nezaměstnaných osob v Irsku - 1 GBP investovaná na podporu zaměstnání osoby propuštěné z výkonu trestu totiž v průměru znamená ušetření 8.50 GBP ze státního rozpočtu (na sociálních dávkách)... Další zdroje Speedpack získává od nadací, sponzorů a humanitárních organizací.

Speedpack naplňuje definici sociálního podniku – vykonává soustavné ekonomické aktivity, které přinášejí sociální prospěch, část zdrojů pro své financování získává právě z této ekonomické aktivity a případné zisky reinvestuje zpět do naplňování své sociální mise. Speedpack se však na trhu neprezentuje jako sociální podnik. Svým zákazníkům se představuje jako standardní, na zisk orientovaný obchodní podnik. Ve svém základu je však podnikem s hluboce zakořeněnou sociální misí, který využívá svých výdělků na podporu právě této mise. V jeho čele stojí ambiciozní a energický sociální podnikatel, který je obklopen vysoce profesionálním teamem spolupracovníků zapojeným do širší komunity místního společenství. Speedpack je sociální podnik, který tak má jasný regionální podklad. Za dobu své existence podnik zaměstnal a poskytl tréninkový program více než 500 dlouhodobě nezaměstnaným osobám.

Zdroj: www.speedpak.ie

Autor: Pavla Svobodová