2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Sociální družstvo 50+ Gdyně

2013 - 13 - 08

Sociální družstvo 50+ Gdyně

V polském přístavním městě Gdyně funguje od roku 2007 Sociální družstvo 50+. Název napovídá, že jeho členy jsou lidé ve věku, kdy ne vždy jsou žádáni na pracovním trhu ovládaném „mladými dravými manažéry“. Ve skutečnosti zakladatelky družstva mají větší handicap než je pouhý věk – všechny se léčily na rakovinu a podrobily se operaci odstranění prsu, některé dokonce obou. Poznaly se ve Sdružení Gdyňských Amazonek, které pomáhá ženám s touto diagnózou. „Než jsme založily družstvo, potkávaly jsme se tři nebo čtyři roky na rehabilitacích. Měly jsme gymnastiku, plavání, masáže“, vzpomíná vzájemné seznámení předsedkyně družstva Gražyna Skorupka.

Družstvo založilo pět žen znevýhodněných na trhu práce. Všechny byly zdravotně postižené, z toho dvě nezaměstnané, dvě v předčasném starobním důchodu, jedna v invalidním. Samostatně by žádná z nich neměla odvahu ani sílu pustit se do podnikání. Říkají, že družstvo jim dává pocit sounáležitosti a jistotu, že v případě problémů se mohou na sebe vzájemně spolehnout. O možnostech, jaké skýtá sociální družstvo, se ženy dověděly ve Sdružení Gdyňských Amazonek. Když zjistily, že jedna z nich potřebuje asistentku pro pomoc při každodenních činnostech, rozhodly se pro poskytování služeb osobní asistence. Díky sdružení navázaly kontakt se vzdělávacím centrem, které organizovalo školení na téma zakládání sociálních družstev a pomohlo jim sepsat stanovy. Znalosti z oblasti péče o nemocné získávaly na školeních organizovaných místní samosprávou, úřadem práce, Charitou a dalšími subjekty.

Služby osobní asistence nejsou jediný předmět podnikání Sociálního družstva 50+, i když jsou jeho hlavní činností. Zakladatelky se hned na začátku rozhodly, že každá z nich si najde takovou činnost, která jí bude nejvíc vyhovovat. Provádějí na příklad úklid kanceláří, roznášejí letáky. Tento model se osvědčil a „amazonky“ mohly zaměstnat dvě pracovnice. Postaraly se o finanční pomoc z PFRON (Státní fond rehabilitace zdravotně postižených), po prvním roce činnosti získaly grant ministerstva práce a sociálních věcí na pořízení kancelářské techniky. Pro čtyři z pěti členek odměna za práci pro družstvo představuje hlavní příjem. Družstvo sídlí v soukromém bytě předsedkyně.

Vedení vlastního podniku – byť malého – není jednoduchá záležitost. Taktéž péče o nemocné je náročná činnost. Jak to zvládají ženy, které samy nejsou zcela zdravé?  „Práce není pro nás příliš namáhavá, jelikož – dle mého názoru – nemoc v nás uvolnila obrovské zásoby empatie, zklidnila nás, ztišila, což se velmi hodí v kontaktech se starými lidmi“, říká Gražyna Skorupka. Ženy navíc přijímají pouze takové zakázky, které respektují jejich zdravotní omezení, hlavně to, že nemohou zvedat těžká břemena. Zajímalo nás také, zda sami pacienti nebo jejich rodiny nemají obavy, že zdravotně handicapované ženy nezastanou péči o nemocného tak, jak by měly. Předsedkyně družstva tvrdí, že nikoliv. „Je to přesně naopak. Lidé nám důvěřují, možná proto, že jsme ve svém životě, zejména během chemoterapie, rovněž potřebovaly péči. Naše klientky jsou převážně maminky, tchyně nebo známé našich mladších kamarádek, které ještě pracují a nemohou se věnovat péči o staré rodiče“, vysvětluje paní Gražyna.

Družstvo pomáhá nejen lidem, o které jeho členky pečují, ale také jim samotným. Gražyna Skorupka vidí hned několik přínosů. „Znovu jsme si vybudovaly patřičnou pozici v rodině a společnosti. Jelikož pořád pracujeme, nejsme jen „domácí slepice“. Nemusíme se bát o pracovní místo, nikdo nás nemůže propustit z práce jen proto, že je nám šedesát. Navazujeme téměř rodinné vztahy s lidmi, o něž pečujeme, naše vzájemné vztahy se zakládají na vzájemné důvěře. Máme pružnou pracovní dobu, samy si řídíme svou práci a délka pracovního úvazku je přizpůsobena možnostem každé z nás“, vyjmenovává klady předsedkyně družstva.

Autor: Danuta Chlupová