2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

bdv austria: rakouské sociální podnikání pod jednou střechou

2013 - 18 - 04

bdv austria: rakouské sociální podnikání pod jednou střechou

Jedním z partnerů projektu Inovativní prosazování sociálního podnikání je i rakouská střešní organizace pro sociální podnikání bdv austria. Činnost organizace nám blíže představil Philipp Hammer (30), který má v bdv austria na starosti vztahy s veřejností a komunikaci s členskými organizacemi 

Jaká je historie bdv austria?
Bdv austria funguje od roku 1985. Působí jako střešní organizace pro sociální podnikání v Rakousku, je organizována do 9 nezávislých zemských sítí. Sdružuje kolem 200 organizací a projektů v oblasti zaměstnanosti, poradenství a odborné přípravy a kvalifikace.

Koho zastřešujete a zastupujete?
Všichni členové bdv austria jsou neziskové organizace, zabývající se sociální integrací a integrací na trhu práce. Patří sem sociální podniky a další neziskové organizace, které nabízejí pracovní místa dlouhodobě nezaměstnaným. Dále pak poradenská a podpůrná zařízení, která poskytují individuální služby lidem, ke kterým úřady práce hůře hledají cestu. A také neziskové organizace, které organizují rekvalifikační kurzy.

Přibližte, prosím, hlavní cíle bdv austria.
Cílů bdv austria je hned několik. Pravidelné kontakty se zástupci úřadů práce a ministerstva práce a sociálních věcí. Kontakty a spolupráce s partnery z oblasti sociálního podnikání. Činnost v monitorovacím výboru ESF. Formování prostředí pro sociální podniky, zvyšování informovanosti, podílení se na utváření směrnic.

Jakým způsobem cíle naplňujete?
Vytváříme sítě a připravujeme půdu pro výměnu informací, předávání znalostí a zkušeností prostřednictvím odborných tematických komisí a pracovních skupin bottom-up a top-down. Zabýváme se public relations v oblasti politiky zaměstnanosti, propagujeme sociální podnikání, komunikujeme s médii, odborníky, politiky. Organizujeme kongresy pro dialog s experty a pracujeme na dalším rozvoji sektoru. V neposlední řadě bdv austria uděluje ocenění Pečeť dobrého sociálního podnikatele.

Jaká jsou aktuální témata a projekty bdv austria?
V současné době pracujeme na rozvoji databanky pro sociální podnikání. Snažíme se dále rozvíjet spolupráci a společné projekty sociálních podniků (např. trh sociálního podnikání, společné logo sociálního podnikání). Usilujeme o to, aby při zadávání výběrových řízení a veřejných zakázek byla zohledňována sociální kritéria.

Představte, prosím, ocenění Pečeť dobrého sociálního podnikatele.
Ocenění se začalo udělovat na začátku roku 2009, nyní je oceněno 31 sociálních podniků z celého Rakouska. Uděluje se za soulad sociálních, organizačních a ekonomických standardů kvality sociálního podnikání dle standardů EFQM (European Foundation for Quality Management). Cílem je podpořit kontinuální rozvoj organizace a růst kvality. Náklady na ocenění uhradil rakouský úřad práce.

Vaše organizace je sama členem dalších sítí a výborů. Jakých?
Jsme členem koordinačního výboru rakouské konference o chudobě, dále členem sítí ENSIE (European Network of Social Integration Enterprises) a EAPN (European Anti-PovertyNetwork). Významné je i naše členství v expertní skupině Evropské komise pro sociální podnikání.

Jak bdv austria spolupracuje P3 - People, Planet, Profit, o.p.s?
Petru Francovou, P3 - People, Planet, Profit, o.p.s a jejich práci známe již z jejich předchozího působení v jiných mezinárodních projektech. Co se týče projektu Inovativní prosazování sociálního podnikání, většina aktivit probíhá v České republice, takže bdv austria hraje spíše menší roli. Především se staráme o navazování kontaktů a doporučujeme příklady dobré praxe sociálního podnikání v Rakousku pro krátký dokumentární film. Vždy si velmi užíváme spolupráci se sociálními podniky a sítěmi z jiných zemí. Je velmi zajímavé poznávat jejich situaci a podnikatelské záměry a učit se od nich.

Co si myslíte o sociálním podnikání v České republice? Můžete porovnat se situací v Rakousku?
Nemyslím si, že je možné porovnávat mezi Českou republikou a Rakouskem, ačkoli je toho ještě spoustu, co se můžeme naučit. Mnoho sociálních podniků v naší síti vzniklo před 20 nebo 30 lety jako součást aktivní politiky zaměstnanosti v Rakousku. Řada z nich má dlouhou historii, za kterou se může ohlédnout. A především mají relativně jisté financování z veřejných zdrojů. Ačkoli v posledních letech se podmínky financování ztížily. Přísná pravidla pro financování z veřejných zdrojů často brání inovacím a dalšímu rozvoji sociálních podniků.

 

Autor: Lenka Urmanová