2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

DIESIS se představuje

2013 - 14 - 03

Paní Dorota Daniele, DIESIS

DIESIS je evropská organizace se sídlem v Bruselu, která již od svého založení v r. 1997 podporuje výzkum a rozvoj sociální ekonomiky v Evropě i jinde ve světě. Především prostřednictvím vlastních aktivit, jakými jsou školení, poradenství, konzultace, technická pomoc, vývoj a výzkum, podporují zejména družstva, sociální podniky a jiné subjekty. 

Témata, ve kterých se DIESIS maximálně angažuje, jsou sociální podnik, sociální integrace, participativní demokracie a aktivní občanství, sociální dialog, místní rozvoj, sociální turistika, rozvoj sociální udržitelné energie a rovných příležitostí.

DIESIS disponuje rozsáhlou sítí mezinárodních odborníků se zkušenostmi a specifickými znalostmi a kompetencemi v sociální ekonomice a družstevním sektoru. Organizace podporuje mnohé v Evropě již probíhající ,,síťovací aktivity”, a to jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. DIESIS spolupracuje s předními evropskými organizacemi a sítěmi, jako jsou REVES (unikátní evropská organizace založená na partnerství mezi místními a regionálními orgány podporujícími sociální ekonomiku), Social Economy Europe, CECOP, EMES (Evropská výzkumná síť, která se zabývá studiem vývoje sociálního podnikání) a EAPN. Je součástí Programu OECD – LEED (Local Economic and Employment Development) a Evropské aliance pro inovace. Má rovněž velké zkušenosti v koordinaci, implementaci a evaluaci nejrůznějších typů evropských projektů (mimo jiné programů jako Leonardo da Vinci, Gruntvig apod.).

V posledních letech DIESIS připravila několik projektů na podporu a zvýšení informovanosti o sociálním podnikání v Evropě. Zejména projekt WISE (Work Integration Social Enterprises, to jsou tzv. integrační sociální podniky, které pomáhají řešit nezaměstnanost a začleňují osoby, které jsou na pracovním trhu znevýhodněné), který je koordinovaný DIESIS a ve spolupráci s CGM (hlavní italská síť sociálních družstev) analyzoval a porovnal přístupy a nástroje aplikované na národní a evropské úrovni. Projekt WISE podporuje pracovní integraci za využití sociálních podniků v 8 zemích (Itálie, Rakousko, Polsko, Rumunsko, Španělsko, Belgie, Finsko a Malta). Byly rozvinuty strategické směry a zaměření s cílem ukázat ,,policy makers” (politikům), jak WISE přispívá k dosažení cílů evropské politiky a jak poskytuje specifiké politické indikace pro sektor sociálního podnikání.

Projekt WISE byl citován jako tzv. příklad dobré praxe v ,,Staff Working Paper” (pracovní dokument) Evropské komise, připojeného ke sdělení o Iniciativě o Sociálním Podnikání (Social Business Initiative).

Od roku 2004 byla DIESIS v rámci progranu EQUAL součástí Evropské tématické skupiny pro sociální podnikání a spolupracovala s řadou členských států při organizování konferencí zaměřených na sociální ekonomiku, jako je seminář "Sociální ekonomika; model pro začlenění, podnikání a místní rozvoj" (Varšava, 2006), seminář s názvem "Jak sociální ekonomika může přispět k místnímu rozvoji?" (Tivoli – Řím, 2006), konference "Sociální podniky: příležitost pro práci a podnikání” (Helsinki, 2007), politické fórum na podporu podnikání (Hannoveru, 2007), seminář na téma ,,Think Smart” (“Myslete chytře”) za využití sociálního principu stimulace sociálních hodnot při zadávání veřejných zakázek" (Antwerpy, 2008) a konečně závěrečná konference v rámci programu EQUAL v Polsku, která se konala v Gdaňsku v roce 2008.

Od roku 2011 DIESIS působí jako propagátorka a koordinátorka nadnárodní sítě ,,Better Future for Social Economy” (Lepší budoucnost pro sociální podnikání), sítě, která je vytvořena řídícím orgánem Evropského sociálního fondu (v níž je zapojena také Česká republika) a která si klade za cíl usnadnit výměnu zkušeností a šíření znalostí o některých tématech sociální ekonomiky mající zvláštní význam pro orgány veřejné správy a manažery ESF (např. zadávání veřejných zakázek, finance, sociální přidaná hodnota, sociální franchising, státní podpora a služby obecného zájmu). Síť byla nedávno refinancována Evropskou komisí a v letech 2013-2014 bude fungovat pod názvem Social Entrepreneurship network” ("Sítě sociálního podnikání”). Je zaměřena na podporu integrace sociální ekonomiky jako strategické priority v novém programovém období strukturálních fondů (2014-2020).

DIESIS je velmi aktivní i v oblasti vytváření nových a velmi flexibilních modulů odborného vzdělávání v různých jazykových mutacích, zvláště vhodných pro organizace, které si chtějí prohloubit znalosti v oblasti sociální ekonomiky a které by rády přispěly k rozvoji pozitivní evropské perspektivy z pohledu sociální ekonomiky. DIESIS podporuje organizace, které se zabývají projektovým managementem a chce přispívat k rozšiřování povědomí a znalosti o situaci v sociální ekonomice v Evropě a tím i obecně zlepšovat informovanost o Evropské unii jako takové.

V posledních letech DIESIS uspořádala řadu seminářů a studijních pobytů, které se zaměřovaly na otázky týkající se sociální ekonomiky a jejího dopadu na veřejný sektor a veřejné činitele. Například uspořádala studijní cestu se školením pro devět polských poslanců, aby i takto mohla být lépe pochopena role a význam sociální ekonomiky a sociálních podniků v Evropě. Návštěvy, pracovní cesty a stáže organizované DIESIS často jezdí do Londýna (Social Enterprise Unit, Social Enterprise Coalition, New Economic Foundation a Cooperatives UK) a do Bruselu (kde navštěvují Evropský parlament, Evropskou komisi a jiné instituce podporující sociální ekonomiku v Evropě). Nedávno byla uspořádala výměnu mezi italskými a polskými odborníky v oblasti tzv. sociálních financí, jejímž cílem je prohloubit informovanost o stávajících finanční nástrojích v Itálii a posoudit možnost jejich využitelnosti a přenosu do polské ,,reality”.

DIESIS také radí svým partnerům, společníkům a klientům při vypracovávání projektů zabývajích se sociálním podnikáním a možnostem zapojení fondů EU. Současně napomáhá při využívání dalších zdrojů financování projektů sociálního podnikání. Nabízí své zkušenosti s přípravou a ekonomicko-finančním plánováním nadnárodních projektů a s koordinací projektů, zejména pokud jde o gesci komplexních nadnárodních projektů. DIESIS má také bohaté zkušenosti v oblasti vyhodnocování projektů, a to ex-post podle kritérií a pravidel Evropské komise.

DIESIS přispěla k rozvoji sociální ekonomiky v posledních letech i mnohými publikacemi, např. “A better future - Results of the BFSE network” (2012), “The modernisation of EU public procurement policy - The point of view of social economy actors” (2011), “A wise WAY OF WORKING - Work integration Social Enterprises and their role in European Policies - Guidelines for European Policy Makers” (2009), “Mappatura delle istituzioni e organizzazioni europee e nazionali “(2008) – “Mapování národních a evropských institucí a organizací” (2008), Il quadro giuridico di riferimento per le imprese sociali: alcuni esempi europei” (2007) – “Právní rámec pro sociální podniky: některé evropské příklady” (2007), “L’economia sociale, gli appalti pubblici ed il partenariato pubblico-sociale in Europa” (2007) - “Sociální ekonomika, zadávání veřejných zakázek a veřejně-sociální partnerství v Evropě”(2007). Všechny tyto publikace si lze prohlédnout a stáhnout na webových stránkách DIESIS (www.diesis.coop), kde se dá také najít spoustu informací o činnosti a aktivitách organizace, včetně nedávných i současných projektů.

Dorotea Daniele – projektová manžerka pracující v DIESIS od samého počátku, tj, od roku 1997. Má hluboké znalosti o sociální ekonomice, družstvech a sociálních podnicích v různých evropských zemích i o strukturách Evropské unie. Celou svou profesní kariéru spoluvytvářela mnohé národní a nadnárodní projekty.
Má zkušenosti z projektového managementu ve všech jeho fázích (výběr finančních zdrojů, vypracování projektu, realizace, monitorování a hodnocení.

Více o DIESIS, našem partnerovi v projektu TESSEA získává mezinárodní zkušenosti, naleznete na jejich webových stránkách zde.

 

Autor: Martina Haverová