2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Svěží tempo Rytmu Chrudim

2013 - 18 - 02

Svěží tempo Rytmu Chrudim

Obecně prospěšná společnost Rytmus Chrudim si své jméno nepochybně zaslouží. Podporuje lidi se zdravotním a sociálním znevýhodněním v hledání zaměstnání na otevřeném trhu práce. Pětičlenný tým průběžně poskytuje služby dvaceti pěti až třiceti klientům.

Součást aktivit společnosti je i samostatná hospodářská činnost. Založili firmu Úklid Chrudim-pro váš klid a vedou si dobře, i když na růžích ustláno nemají. Firma má tři zaměstnance, kteří uklízejí kanceláře a společné prostory domů. Jedním z nich je Alena Šmídová (33 let) z Heřmanova Městce, absolvovala zvláštní školu, pak se vyučila v Praktické rodinné škole v Pardubicích švadlenou a kuchařkou. Někdy se jí zaměstnání dařilo získat,někdy tápala. Do Rytmu Chrudim se vrací jako do bezpečného přístavu, kdykoli se jí práci najít nedaří.

Zakázky Úklid Chrudim získává spíše intuitivně a není jich moc. Jedinou devizou jsou pozitivní příklady zaměstnání lidí se zdravotním postižením. Z rozhovoru s ředitelem Mgr. Petrem Kunešem (36 let ) jasně vyplynulo, že celé společnosti pod jeho vedením rozhodně svižné tempo neschází. Ke svému povolání se dostal oklikou. Jako dítě si přál být po dědečkovi lesníkem, ale protože připadalo v úvahu pouze internátní studium, rodiče rozhodli, že půjde na strojní průmyslovku. Ve volném čase vedl dětský oddíl a o prázdninách jezdil s dětmi na letní tábory, práce pedagoga ho bavila, tak si pro sebe později vybral sociální pedagogiku, kterou absolvoval na univerzitě v Hradci Králové.

Své první zaměstnání v oboru získal v Plzni, v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež, ale pak se kvůli bydlení vrátil do rodného Heřmanova Městce. Bydlení se vyřešilo, ale nedařilo se získat zaměstnání. Po čtyřech měsících bez práce úspěšně absolvoval konkurz v Rytmu Chrudim a od roku 2008 je jeho ředitelem.

Hlavní činnost společnosti spočívá v kurzech šitých na míru pro lidi v produktivním věku se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním z chrudimského regionu, kteří potřebují dlouhodobou podporu při rozvoji dovedností směřujících k získání a udržení si zaměstnání.

Ze svých zkušeností personál dobře ví, že individuální podpora lidí i s větším mentálním postižením má překvapující výsledky. Po absolvování výcviku schopnosti klientů výrazně převyšují jejich původní odhad. Během tréninku dochází i k situacím posléze úsměvným. Například při nácviku samostatného cestování, se klient tu a tam ztratí. Okamžitě je spuštěna pátrací akce. Pokaždé po „dopadení uprchlíka“ se zjistí, že ztracený si, když zabloudil, vedl podstatně lépe než by kdokoli očekával.

Tým Rytmu Chrudim zapojuje své klienty do důležitých momentů života společnosti. Jsou například zváni k přijímacím řízením nových pracovníků. V rámci konkurzu má přijímaná osoba předvést asistenci klientovi např. při kopírování. Ani tady není o legraci nouze. Stane se, že se situace obrátí a klient asistuje uchazeči, protože kopírku sám dobře zná a nově příchozí místní model vidí poprvé.

Lidé se zdravotním postižením nechybí ani při pořádání tradičního benefičního koncertu. Pomáhají s přípravou občerstvení, pořizují fotodokumentaci.

Prostor k moderování akce dostal bývalý klient pan Karel Sluka (57 let). Svého úkolu se zhostil velmi kreativně a svými připravenými vtípky skvěle bavil celou společnost.

Další služby, které Rytmus Chrudim poskytuje je vyhledávání zaměstnání a v případě potřeby individuální podpora přímo na pracovišti.

Přestože činnost společnosti je více než společensky prospěšná, neustále se znovu a znovu potýká s předsudky společnosti. Daleko častěji se mluví o případech, kdy klient získané zaměstnání opustil než o případech, kdy úspěšně všechna úskalí zvládl a stal se příkladným pracovníkem. Jako například v alternativní jídelně Kruh zdraví paní Marta, která se stala oporou celého kolektivu. Svou prací je nadšena a nejen, že se neúčastní žádných spiknutí, která občas ostatní zaměstnanci osnovují, ale dokonce působí jako katalyzátor.

Pan Kuneš upřímně přiznává, že sám se také průběžně potýká s vlastními předsudky, ale díky své práci s nimi lépe pracuje a více si je uvědomuje. Práce ho baví, je smysluplná, podařilo se mu vybudovat kvalitní tým schopných spolupracovníků a i díky tomu se v současné obtížné situaci na trhu práce Rytmus Chrudim drží. Za dobu svého působení si vytvořili okruh spřátelených firem, které společnost podporují drobnými finančními dary, svými službami. Dvě, tři společnosti myslí na Rytmus Chrudim, o. p. s. i s pracovními místy pro klienty. Pochopili totiž, že zisk nemusí být nutně pouze finanční. Kolik z nás má pocit, že naše práce má opravdu smysl? Zkusme změnit úhel pohledu a můžeme se stát skutečnými boháči.

Autor: Vendula Kubín

Více o sociálním podniku zde.