2017 - 03 - 07

AKTUÁLNĚ výzva 129: Podpora sociálního podnikání

Příjem žádostí o podporu byl zahájen 30. 6. 201. K dispozici je 150 000 000 Kč. Oprávněnými žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace a nestátní neziskové organizace. 

Podpora...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 05 - 06

Desítky zástupců sociálního podnikání se shodly na tom, že jiná ekonomika je možná

24. května se sešlo na 80 účastníků z celé republiky, kteří debatovali a sdíleli zkušenosti v oblasti sociální solidární ekonomiky. Fórum Jiná ekonomika je možná představilo...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 15 - 05

Aktuálně OP Zaměstnanost

Výzva č. 129 na podporu sociálního podnikání  bude vyhlášená 30. 6. 2017.

Vaše projektové žádosti, podnikatelské plány a dotazy týkající se pravidel výzvy můžete...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 21 - 03

Aktuálně Finační nástroje: Veřejná zakázka

Dne 17. 3. 2017 byla vyhlášena zakázka na předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v OPZ. Více informací zde.

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Krzysztof Cibor, FISE – Fundacja Inicjatiw Spoleczno-Ekonomicznych (Polsko)

2014 - 10 - 09

Krzysztof Cibor, FISE – Fundacja Inicjatiw Spoleczno-Ekonomicznych (Polsko)

Krzysztofe, jak se Vám líbila konference TESSEA (22.5.2014)?

Líbila se mi, velice.

A jaká byla spolupráce s P3? Mohl byste říci, co konkrétně Vás na spolupráci zaujalo, co bylo bez chyby, kde vidíte případně nějaký prostor pro zlepšení?

Nejdůležitější a nejpřínosnější věc pro mě byla vzájemná výměna zkušeností. Na konferenci se mi asi nejvíce líbily „study visits“ – návštěvy sociálních podniků. Myslím si ale, že by mohly být ještě přínosnější, pokud by jejich součástí byla i informace o právním rámci, legislativě a přípravách, které jejich založení předcházely.

Co Vás překvapilo a zaujalo na situaci týkající se vývoje sociální ekonomiky v ČR? Přineslo Vám to nějakou inspiraci?

Moc se mi líbí skutečně podnikatelsky zaměřený a energický přístup českých sociálních podnikatelů. Prostě to, že dokážete v ČR sociálně podnikat i bez existujícího legislativního ukotvení a vymezení pojmu „sociální podnik“, že nečekáte na podporu ze strany státu a jdete prostě „do toho“.

Co si myslíte o sociálních podnicích a podnikatelích v ČR obecně, o jejich nastavení a směřování?

Myslím, že české sociální podniky a podnikatelé jsou teprve na začátku své dlouhé cesty. Na druhé straně je v ČR dost sociálních podnikatelů, kteří k věci přistupují energicky, nezávisle a kteří neúnavně hledají dobré a fungující řešení problematiky spojené se sociálním podnikáním. Moc se mi líbí široký záběr aktivit, které sociální podnikatelé a podniky v ČR dělají.

Autor: Pavla Svobodová