2017 - 03 - 07

AKTUÁLNĚ výzva 129: Podpora sociálního podnikání

Příjem žádostí o podporu byl zahájen 30. 6. 201. K dispozici je 150 000 000 Kč. Oprávněnými žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace a nestátní neziskové organizace. 

Podpora...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 05 - 06

Desítky zástupců sociálního podnikání se shodly na tom, že jiná ekonomika je možná

24. května se sešlo na 80 účastníků z celé republiky, kteří debatovali a sdíleli zkušenosti v oblasti sociální solidární ekonomiky. Fórum Jiná ekonomika je možná představilo...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 15 - 05

Aktuálně OP Zaměstnanost

Výzva č. 129 na podporu sociálního podnikání  bude vyhlášená 30. 6. 2017.

Vaše projektové žádosti, podnikatelské plány a dotazy týkající se pravidel výzvy můžete...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 21 - 03

Aktuálně Finační nástroje: Veřejná zakázka

Dne 17. 3. 2017 byla vyhlášena zakázka na předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v OPZ. Více informací zde.

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Italská Banca Etica

2014 - 08 - 08

Italská Banca Etica

Ve světě roste zájem lidí o možnosti nakládat se svými penězi odpovědně a současně i sociálně a environmentálně udržitelně. Z těchto důvodů v celém západním světě probíhá už několik desetiletí rozvoj tzv. etického finančnictví. Banky, které se řídí etickými principy, jako britská Charity bank, švédská JAK Medlemsbank německá GLS nebo italská Banca Etica (Banca Popolare Etica neboli Etická Lidová Banka, používá se i jen Banca Etica) mají dnes desítky tisíc klientů a členů a investují převážně do projektů a podnikatelských záměrů z oblasti kulturní, sociální, ekologické, jakými je např. podpora sociálního začleňování, rozvojová pomoc, vzdělání, ochrana životního prostředí a jim podobných. Jde o umožnění zainteresovaným subjektům investovat vlastní prostředky v souladu s jejich hodnotami.

Italská Banca Etica byla založena v roce 1999 v Padově (má pobočky po celé zemi) a za jejím založením stojí 22 velkých neziskových asociací. V loňském roce si Etická banka připomněla 15 let svého úspěšného působení na finančním trhu v Itálii. Zatím poslední pobočku otevřela 23. 6. 2014 v Trevisu.

Cílem Etické banky je poskytovat finance formou půjček s nízkým úrokem se zaměřením na projekty organizací, které usilují především o veřejný prospěch. Je to proto, že základním motivem je investovat prostředky, které budou následně tzv. eticky využity. Zdroji banky tedy nelze financovat ty projekty, které jsou spojené například se společnostmi znečišťujícími životní prostředí nebo projekty využívající dětskou práci kdekoli na světě nebo projekty spojené se zbrojní výrobou.

Etická banka vychází z principu vytváření pevnějších vazeb mezi bankou, poskytovateli a příjemci prostředků a tím chce posilovat hodnoty mezilidských vztahů a zvyšovat povědomí o etickém nakládání s uspořenými a poskytovanými zdroji.  

Banca Etica vznikla z myšlenky, že lidé budou sami rozhodovat o nastavení banky včetně tzv. etického půjčování peněz, zpočátku to bylo především neziskovému sektoru, drobným podnikatelům, ale i sociálním podnikům. Její klienti se při svěřování svých úspor mohou rozhodnout, na jakou činnost se chtějí zaměřit nebo do jaké oblasti chtějí investovat.

Už v roce 1995 bylo v Itálii založeno družstvo, a to z důvodu vytvoření vlastního kapitálu. Začátky byly velmi náročné, začalo se formou tzv. lidové sbírky, a to v době, kdy prakticky neexistoval internet. Všichni pracovali jako dobrovolníci; poté, co se získaly první dva miliony, se přesvědčování usnadnilo. V té době ještě vklady nebyly pojištěny, o to byla situace náročnější. Pro získání potřebného kapitálu se následně družstvo přeměnilo v banku, což se předtím v Itálii nikdy ještě neuskutečnilo. V současné době má Banca Etica tolik úvěrů kolik vkladů, což je vynikající výsledek.

Banca Etica vytvořila Manifest etických financí. V jeho první verzi stálo, že se půjčuje bez úroků. To se postupem času změnilo, což samozřejmě bylo poněkud citlivé téma. Nakonec došlo k dohodě, že úrok by měl být co nejnižší a zisk musí být rozdělen mezi všechny tzv. zainteresované osoby (stakeholders), tedy klienty, zaměstnance, podílníky, vkladatele, spolupracující organizace apod. Stále se o tom ale diskutuje. Někdo chce veškerý zisk rozdělit mezi stakeholdery, jiní si myslí, že by se část zisku měla ponechat a vložit do kapitálu. V současné době se veškerý zisk reinvestuje a využívá k budování kapitálu. Nejen to, například 10 % z celkového zisku se dává do nadace, která uděluje granty projektům souvisejících s etickými financemi.

Principy, ze kterých Banca Etica vychází:

1) Transparentnost – lidé musí mít možnost si jakoukoli činnost Bancy Eticy kdykoli ověřit.

2) Jednoduchost a prostota – banka se snaží držet nízké náklady a být opatrná ve všem.

3) Právo na úvěr – hodně se kolem toho diskutuje. Pravidla jsou nastavena tak, aby v určitých odůvodněných a rozumných případech banka umožňovala poskytnout úvěr a bankovní služby i těm, kteří k nim jinde nemají z nejrůznějších důvodů přístup.

Banca Etica má v současnosti kolem 37 tisíc členů (z toho je 31 tisíc fyzických osob, ostatní jsou organizace) a spravuje vklady ve výši 837 milionů EUR. Poskytuje 7000 půjček v celkové výši 770 milionů EUR. Půjčky jsou zveřejňovány a tak vkladatelé vědí, kde se jejich peníze používají. Banka má 17 poboček a 24 tzv. „podomních bankéřů“. Jedna pobočka vznikla také ve Španělsku, úspěšní jsou na jihu Itálie, kde mají běžné banky úvěrové ztráty kolem 12 %, Banka Etika ztrácí jen 1%.

V České republice není zatím žádná etická banka a ani se neočekává vstup zahraniční etické banky na náš trh. V současnosti ani jedna ze zahraničních tzv. etických bank nemá kapacitu a ani zájem se rozšiřovat naším směrem. Navíc je nutno zdůraznit, že banka může být úspěšná, jen pokud vznikne z místní potřeby a aktivity. Zejména u nás překonání především legislativních překážek může takový proces značně prodloužit. Nicméně už vznikají iniciativy, které se věnují zakládání nového etického finančního družstva na podobných principech jako je Banca Etica.  

Autor: Martina Haverová