Sociální podnikání

8. 9. 2014

Italská BANCA ETICA, její president Ugo Biggery a jeho návštěva v ČR

Do České republiky zavítal i president italské Etické lidové banky (Banca Popolare Etica – dále jen Banca Etica) pan Ugo Biggery. Vystoupil na mezinárodní konferenci „Aby peníze dávaly smysl“, která se konala v loňském září v Brně.
Připomenul, že v Itálii mají etické banky dlouhou historii. Už v 16. století založili františkáni charitativní banku Monte di Pieta. Také upozornil, že otázkou etického bankovnictví se začala intenzivně zabývat Evropská komise a chce podpořit další rozvoj etických bank.

Podrobněji se Ugo Biggery věnoval oblastem jako:

1) Organizační struktura Bancy Eticy
Banka vytvořila rozsáhlou strukturu tzv. stakeholderů (zainteresovaných osob), kam patří podílníci, zaměstnanci, klienti, vkladatelé a mnozí další; stále velkou skupinu představují i dobrovolníci, bez nichž by banka nevznikla. Následuje klasická struktura zaměstnanců (generální ředitel, manažeři, kontrolní orgány apod.), poté je síť poboček, která vede od vedení banky až k místním skupinám. A podobná síť jako u poboček je i u podílníků. Každých dvě stě podílníků může vytvořit lokální skupinu s desetičlennou správní radou a vlastním koordinátorem, takže mají svoji specifickou autonomii. Pak jsou nastavena pravidla spolupráce každé takové místní skupiny s bankou. Toto se velmi osvědčilo.

2) Postavení a význam podílníků, lokální posuzování úvěrů
Podílníci informují a doporučují, nejraději by dělali vše, to samozřejmě nejde. Třeba když někdo žádá o úvěr, mohou se za něj podílníci zaručit nebo naopak říci ne, že mají zkušenost, že nepracuje dobře. Banka působí celostátně, současně má velmi silnou vazbu na jednotlivé oblasti Itálie, což není častým jevem. Tato rozsáhlá síť stojí hodně peněz, úsilí a koordinace, současně je tak zajištěna stabilita. Díky tomuto členění funguje dobře i lokální posuzování úvěrů, snaží se vyhnout různým místním vlivům a zájmům. Zapojeni nejsou všichni, jedná se v průměru o 5 % podílníků, což je na místní úrovni stále cca 1 500 lidí, kteří se pro banku každý týden zapojují jako dobrovolníci. A i ti, co nejsou tak aktivní, vědí, že se mohou kdykoli zapojit, což významně zvyšuje jejich důvěru v banku. Když například Banca Etica financovala ekologické zemědělství zahrnující produkci masa v kvalitě BIO bez průmyslového aspektu, někteří vegetariáni vedli proti bance kampaň. A tady banku velmi silně bránili právě podílníci, což je projevem velké důvěry.

3) Politické aspekty Bancy Eticy
Banka není stranou politického dění. Místní skupiny se zapojují do veřejných kampaní. Jako příklad president Biggery uvedl, že když se před dvěma lety v Itálii konalo referendum o jaderných elektrárnách, na budově Banky Eticy visely transparenty a nápisy, že jsou proti jaderným elektrárnám, klienti tyto myšlenky přinesly do svých poboček, rozdávaly se letáky, podepisovaly se petice apod. V posledním roce se snaží jít ještě dále a přichází s vlastními tématy. Inspirovali se například kampaněmi Not with my money ve Velké Británii nebo Move your money v USA, ve kterých chtějí motivovat lidi, co se děje s jejich penězi a jestli to, na co jsou jejich úspory vynakládány, má nějaký smysl apod.

4) Výhled Bancy Eticy do budoucna, novinky
Důležité je najít správnou cestu k etickému financování. Například se rychle rozvíjí tzv. Social lending (sociální půjčování peněz). Jedná se o půjčky mezi jednotlivými lidmi, zprostředkované přes webovou platformu, kde se úroková sazba pohybuje kolem 2 %. Jedná se o mikroúvěry, kde je důležitý vztah mezi lidmi, který slouží jako garance. Etická banka má  a bude mít menší úrokové sazby než klasický bankovní systém, protože v projektech, které Banca Etica podporuje, existují i silné lidské vazby, na základě kterých věří, že se daný financovaný projekt nezhroutí. Pokud se do budoucna najdou cesty, jak si lidé budou moci zvolit, kam jejich banka dá jejich peníze, například pomocí aplikace na mobilním telefonu, nastanou velké změny. Trh s takovou nabídkou poroste i u jiných osvícenějších bank, objeví se produkty, které nebudou motivované jen ziskem.

5) Co je a co není etické
Kolem toho se vedou stále rozepře. Zpočátku zvažovali v Itálii jiný název banky jako Solidarity bank (Solidární banka) nebo Citizens´s bank (Občanská banka) apod. Nakonec se rozhodli použít slovo etická, protože principy, které chtěli a chtějí dodržovat, jsou etické. Třebaže je to silné slovo a lehce se dá polemizovat, když se třeba dá zaměstnanci výpověď, je či není to etické?

Jméno Banca Etica je sice zavazující, ale nutí být tím, co Banca Etica deklaruje. Například 29 % největších bank světa používá na úvěry do reálné ekonomiky cca 37 % svých vkladů. Z čehož plyne, že zbylých 63 % používají na spekulace.
Název Banca Etica chce být pro ostatní určitou morální výzvou hodnou k následování.

Autor: Martina Haverová


Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.