Sociální podnikání

31. 1. 2013

Proč měřit? - Rozhovor se Sheilou Durie

Ve dnech 28. - 29. ledna 2010 proběhl v sociální firmě Jůnův statek v Sedleci u Prahy seminář na téma SROI (Social Return on Investment). Přinášíme Vám rozhovor s lektorkou Sheilou Durie. Je to zakladatelka Social Firms Scotland, konzultantka pro oblast podnikatelského plánování a vzdělávání pro sociální podniky a firmy.

Mohla byste nám velmi stručně shrnout, co je metoda SROI ?
SROI je způsob, jak popsat společenskou přidanou hodnotu různých projektů a aktivit, jak popsat jejich přínos pro zúčastněné strany, a to vše za použití jazyka peněz.


Jaké jsou výhody používání metody SROI ?
Myslím, že výhod je hned několik. Jedna z nich je možnost popsat poskytovatelům dotací to, na čem skutečně záleží. Analýza SROI pomáhá lidem činit lepší rozhodnutí, zjistit nedostatky, kterých se dopouštěli v minulosti. Metoda SROI má jasný cíl a nástroje, které lidem umožňují tuto metodu používat – provádět analýzu a zjistit informace, které potřebují. Tento proces je ve srování s jinými metodami měření méně časově náročný.


Odkud tato metoda pochází?
Pochází z USA, kde byla vytvořena ekonomy jako nástroj pro jednu nadaci, která plánovala založit sociální podnik. A otázka, na kterou hledali odpověď, byla: „pokud investujeme peníze do sociálního podniku, jak zjistíme, že jsme se rozhodli správně? jak víme, že investujeme do něčeho smysluplného?“ A proto byla vyvinuta metodologie SROI, aby poskytla důkazy, že jde o doboru investici. My jsme tuto metodu později přenesli do Evropy a dále jsme ji rozvíjeli ve Velké Británii za podpory britské vlády.


Byla tedy vyvinuta pro použití pouze v sociálních podnicích?
Původně byla tato metoda vyvinuta pro tento účel, ale není určena pouze pro sociální podniky. Může být široce využívána v oblasti sociální ekonomie, ve veřejné správě i v soukromých firmách. Ve všech těchto sektorech ve Velké Británii byla metoda SROI ověřena a byl potvrzen její přínos.

Proč vlastně britská vláda používání metody SROI tolik podporuje?
Jak britská tak skotská vláda investovali spoustu peněz do této metody, aby podporovaly měření společenského dopadu obecně. Obě vlády se shodly na přínosu metody SROI, protože je srozumitelná, výsledkem analýzy jsou určitá čísla, což je zajímavější výstup než mnoho stran textu. Ukazuje, jak efektivní byly aktivity určité organizace a jakou míru společenského dopadu přinesly zejména v oblasti sociální ekonomiky. Takže vlastně chtějí odpověď na stejnou otázku jako v USA - „když investujeme do nějakého sociálního podniku nebo sociální ekonomiky, investujeme správně?“ Jazyk, který metoda SROI používá je srozumitelný jak vládě, tak i poskytovatelům dotací.


Jak velká byla investice britské vlády do metody SROI ?
Za minulý rok 650.000 liber.


Mohla byste uvést konkrétní příklad, kdy metoda SROI pomohla nějaké organizaci něco změnit nebo zlepšit?
Prvním příkladem je skotská organizace Forth Sector, která provozuje několik sociálních firem, ve kterých zaměstnává lidi s duševním onemocněním. Analýza SROI byla provedena v jedné z těchto sociálních firem, která provozuje ubytovací zařízení. Z analýzy vyplynulo, že návratnost z každé investované libry bylo šest liber, většina z této částky se týkala oblasti zdravotnictví, odkud po zveřejnění analýzy získala tato sociální firma mnohem vyšší dotace.
Druhý příklad je z města Edinbourgh, kde jedna společnost provozuje lodní dopravu na místním kanále, který slouží jako místo pro setkávání místních obyvatel. V roce 2004 jsem tam provedla analýzu SROI. Z ní vyplynulo, že velkým přínosem pro město je zaměstnávání dobrovolníků z řad problémových a vyloučených obyvatel města. Jejich zapojením do práce se podařilo vyřešit alespoň částečně problémy jako například užívání drog a alkoholu. Ve společnosti byl poté zaměstnán manažer dobrovolníků, byl rozšířen plán jejich zapojení a dobrovolníci byli plně integrováni do aktivit této lodní společnosti.

Děkujeme za rozhovor.
Petra Francová

 

Zdroj: www.socialni-ekonomika.cz - Zpravodaj č.1/ 2010


Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.