Sociální podnikání

31. 1. 2013

Jak pomáhají nezaměstnaným lidem při začátku podnikání v Belgii

Ráda bych se s vámi podělila o své zkušenosti z Belgie, resp. z jejího francouzsky mluvícího valonského regionu, kde zajímavým způsobem pomáhají nezaměstnaným lidem v začátcích jejich podnikání. Na úřadu práce v Liege jsem měla možnost seznámit se s tím, jakým způsobem pracují se zájemci o podnikání a s konkrétními projekty několika organizací, které jim z prostředků ESF pomáhají podnikání nastartovat.

Vláda valonského regionu se snaží o systematickou podporu podnikání pro všechny, tj. i pro lidi, kteří jsou v evidenci úřadů práce jako nezaměstnaní a 80% z nich bývá nějakým způsobem znevýhodněných. Tak jako i v 10 jiných valonských městech, na úřadu práce v Liege funguje pro nezaměstnané centrum nazvané Carrefour Emploi Formation.  Nezaměstnaným nabízejí informace o školeních, o volných pracovních místech a o možnostech podnikání. Jednou za měsíc pro ně organizují seminář s cílem informovat je o možnostech podnikání. Zájemcům o podnikání je pak nabídnuta individuální půlhodinová schůzka. Zde s nimi vyškolení pracovníci vedou rozhovory a pomáhají jim s výběrem předmětu podnikání, který by byl v souladu s jejich profesními předpoklady, rodinnou situací apod. Ty z nich, kteří mají potenciál pro to, aby se stali podnikateli, posílají do některé ze spolupracujících organizací, které mají s úřadem práce smlouvu a pomáhají těmto lidem při rozjezdu podnikání. Normálně ten, kdo začne podnikat, ztrácí tak jako u nás nárok na podporu v nezaměstnanosti. Existují však možnosti, jak začít podnikat a tuto podporu neztratit.

Valonské ministerstvo práce se inspirovalo ve Francii a z prostředků Iniciativy EQUAL vyvinulo metodiku a podpořilo dva zajímavé modely, které umožňují nezaměstnaným lidem začít s dopomocí podnikat a přitom po nějakou dobu neztratit podporu v nezaměstnanosti. Toto opatření umožňuje lidem vyzkoušet si v relativně bezpečném prostředí, zda je jejich nápad funkční, zda to jsou schopni zvládnout a dostávají po určitu dobu školení a konzultace pro začínající podnikatele. V současné době ministersto práce zřídilo poradní skupinu, která posuzuje oba modely a poté doporučí jeden z nich podpořit a zapracovat do legislativy.

JOB´IN je nestátní neziskovou organizací, jejímž cílem je podpora a poradenství nezaměstnaným lidem, aby se zaměstnali prostřednictvím rozjezdu vlastního podnikání. Slouží jim k tomu inkubátor, který jim poskytuje bezplatně finanční, technickou a organizační podporu. Jednou týdně organizují pro vybrané zájemce informační seminář a poskytují 1 až 3 individuální konzultace ke zpracování podnikatelského plánu.  Získají informace o možnostech školení a financování a některým z nich je nabídnuta účast v inkubátoru. Tam mohou získat podporu v rozmezí 6 měsíců až jednoho roku a grant do výše 5000 EUR. Tento grant nemusí v případě neúspěchu vracet. Veškeré jejich podnikání je prováděno prostřednictvím JOB´IN, které vystavuje faktury, provádí účetnictví a nese právní odpovědnost.  Má nárok na podporu, koučing a mentoring, účastní se školení na témata podnikání, marketing, účetnictví a právo. Po celou dobu čerpá dávky v nezaměstnanosti. Po opuštění inkubátoru je mu po dobu 1,5 až 2 let nabízena individuální podpora v oblastech řízení, účetnictví, marketingu, obchodní strategie a administrativy. Po celou dobu funguje setkávání a výměna zkušeností s ostatními kolegy. Hlavními oblastmi podnikání jsou obchod, služby a pohostinství (restaurace, catering).

Druhou formou podpory je Step by Steppes, které je družstvem. Jejich posláním je hledání cest jak podnikat v sociální ekonomice a společne tvořit a podnikat. Řídí se čtyřmi principy, kterými jsou podnikatelský přístup, nedělat práci za někoho, ale s ním, integrovat zásady místního rozvoje a vyhnout se nebezpečí nabídkou bezpečného prostředí.  Ani v tomto projektu neztrácí začínající podnikatel nárok na dávky v nezaměstnanosti. Po úvodní informační fázi se v průběhu 6 měsíců zúčastní 6 seminářů na podobná témata jako JOB´IN a dostane 8 individuálních konzultací. Výstupem je ujasnění si cílové skupiny jeho podnikání a zpracování podnikatelského plánu. V další dvouměsíční fázi zahájí své podnikání, které probíhá prostřednictvím Step by Steppes. Za tyto 2 měsíce musí mít obrat alespoň 500 EUR. Jeho podnikání pak posoudí komise. Pokud projde, nastává 18 měsíční období zátěžového testu, kdy rozvíjí naplno své podnikání, avšak stále za podpory a prostřednictvím Step by Steppes. Na konci této fáze se prokáže, zda je jeho podnikání ziskové a udržitelné. Může si nakonec vybrat ze 3 možností – stát se OSVČ a začít podnikat na sebe, zůstat zaměstnancem družstva nebo přestat podnikat. Po celou dobu jeho účasti v projektu se zapojuje do sdílení a výměny zkušeností s ostatními kolegy. Začínající podnikatelé v tomto modelu nejsou členy družstva, nedostávají žádný grant, odvádějí 10% ze zisku za poskytované služby družstvu a jejich faktury proplácí Step by Steppes až po jejich odsouhlasení.

Oba tyto modely financuje valonské ministerstvo práce z prostředků ESF a oba druhy služeb jsou poskytované na území celého Valonska, ne pouze v Liege. Organizace mají časově omezenou smlouvu s ministerstvem, která je obnovována. Model, který používá Step by Steppes, má nově oporu ve vyhlášce ministerstva.

V České republice bohužel zatím žádná z těchto forem podpory nefunguje ani se neověřuje. Jedinou možností, jak nepřijít o podporu v nezaměstnanosti po dobu rozjezdu podnikání, je práce bez nároku na mzdu nebo jen do výše 50% minimální mzdy, spojená např. s členstvím v družstvu. Zapojení se do některého z projektů, zpravidla omezených časově nebo svázaných s cílovou skupinou, bývá spojeno s nepřiměřenými administrativními nároky a riziky udržitelnosti po skončení podpory. Tyto možnosti jsou však omezené a málo známé a nenahrazují výše popsané formy podpory. Zcela chybí infrastruktura poskytující zájemcům, iniciativním jednotlivcům a skupinám informace, podporu a pomoc. Uvidíme, zda nová vláda bude mít vůli obdobné formy podpory v počátcích podnikání zavést i u nás. Pokusíme se jim to prostřednictvím TESSEA nabídnout. Také u nás je na co navazovat a řada projektů z programů EQUAL i OP RLZ přinesla náměty a modely, které zůstaly nevyužity. Můžeme vládě nabídnout naše zkušenosti a v případě zájmu i pomoc při realizaci. Systém podpory začínajícím podnikatelům, který je využíván v Belgii, je možné po pilotním ověření zavést i u nás. Navíc ale považujeme za důležité vytvořit  komplexní systém pomoci začínajícím podnikatelům, který by využíval synergii nástrojů zaměstnanosti, podpory podnikání a regionálního rozvoje.  

Petra Francová,  9.7.2010

 

Zdroj: www.socialni-ekonomika.cz


Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.