Videa

9. 12. 2021

Rozhovor s Petrem Vaškovicem na téma finance v sociálním podnikání

Petr Vaškovic se tématice sociální ekonomiky a sociálního podnikání začal systematicky věnovat po roce 2010. Vystudoval VŠE v Praze. Jeho profesní kariéra zahrnuje podnikatelskou činnost, výuku na vysokých školách a práci v neziskovém sektoru.

Působí v neziskové organizaci Occasio o.p.s., která se zabývá problematikou mikrofinancování, hybridního financování a investicemi do sociálního impaktu. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti tvorby a implementace projektů financovaných ze strukturálních fondů EU.

Copyright 2021 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2022 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.