Videa

22. 12. 2021

Rozhovor na téma sociální podnikání s expertkou Marií Dohnalovou

Paní Marie Dohnalová je renomovaná expertka na principy a projekty sociálního podniku a na zahraniční přístupy k sociálnímu podnikání.

Zabývá se tématem sociální ekonomiky a sociálního podnikání od roku 2002, kdy se konala v Praze první světová konference o sociální ekonomice. Vystudovala VŠE a FF UK. Od roku 1996 působí na Fakultě humanitních studií UK. Je garantkou navazujícího magisterského studijního programu Studia občanské společnosti, kde zavedla povinný předmět Sociální ekonomika a sociální podnikání, a garantuje i doktorský studijní program Studia občanského sektoru. Dlouhodobě provádí se studujícími FHS UK výzkum českých sociálních podniků. Vedla desítky diplomových prací včetně témat sociální ekonomiky nebo sociálního podnikání.

Zastupuje Českou republiku v mezinárodním projektu výzkumu sociálních podniků, který koordinuje společnost EMES, kde je členkou. Podílela se na vzniku českých definic sociálního podnikání a principů sociálního podniku, poskytuje konzultace k tématu sociálního podnikání různým institucím. Je autorkou několika knih o sociální ekonomice a sociálním podnikání.

Copyright 2021 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.


Patička - Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.