Videa

20. 1. 2014

Medailonek o sociálním podniku - Revipro, s. r. o.

Sociální firma Revipro s. r. o. působí na Chomutovsku, nabízí mimo jiné služby v oboru revizí, údržby a opravy strojů, projektování, rozpočtů a školení vyhrazených zařízení.

Vygenerovaný zisk používá přednostně pro rozvoj podniku. Vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním znevýhodněním. 
Vedení společnosti se snaží zohledňovat zdravotní stav zaměstnanců přizpůsobením pracovní doby, úpravou pracovního prostředí, způsobem komunikace, nastaveným systémem vzdělávání apod. Ve vnějších vztazích je primárně orientována na místní odběratelsko-podnikatelské prostředí a na vybudování stabilních obchodních vztahů. 

Hlavním cílem projektu P3 je zvýšit povědomí o sociálním podnikání v ČR a aktivity projektu jsou zaměřeny zejména na neziskové organizace, krajské úřady, sociální podniky, zaměstnavatele osob se zdravotním postižením, ale i ostatní podniky a podnikatele, které láká začít podnikat jinak.

Projekt je financován z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Státního rozpočtu ČR.

P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. je organizace, která přináší a prosazuje nové a inovativní přístupy v podnikání s pozitivním dopadem na společnost, podporuje sociální a společensky prospěšné podnikání, poskytuje konzultace, pořádá semináře a workshopy a realizuje tematicky zaměřené projekty.

CC-BY Attribution

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2022 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.