Videa

21. 1. 2013

M. Navrátil na semináři agentury v PS: Sociální firma Aver Drom v Přerově

Ve čtvrtek 19. května 2011 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky uskutečnil seminář s názvem „Agentura pro sociální začleňování: přímá pomoc obcím v sociálně vyloučených lokalitách". Seminář byl pořádán pod záštitou Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti vedené poslankyní Helenou Langšádlovou.

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2022 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.