Sociální podnikání


Manuál: Jak založit sociální podnik - aktualizovaná verze

Manuál: Jak založit sociální podnik - aktualizovaná verze

K dispozici nabízíme aktuální verzi Manuálu 2022.

Při přípravě našeho manuálu mysleli na ty, kteří uvažují o založení sociálního podniku, ale nevědí, jak se do toho mají pustit. Vycházeli jsme přitom z praktických potřeb těchto lidí, které známe z mnoha našich školení a konzultací k založení sociálního podniku. Nechtěli jsme vás zahltit přemírou podrobných a odborných informací. Naším záměrem bylo sestavit praktický a stručný návod, co kdy jak a proč mají udělat lidé, kteří se rozhodnou založit sociální podnik. Součástí tohoto manuálu je také stručný návod na sestavení podnikatelského plánu.
Podrobnější informace si dnes může každý jednoduše dohledat jinde. Posuďte sami, jak se nám povedlo náš záměr naplnit.

 

Aktualizace 2022 byla spolufinancována z projektu MPSV, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.

 

 

stáhnout

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.