Ke stažení


Průvodce "Zadáváním veřejných zakázek ke společenskému pokroku"

Průvodce "Zadáváním veřejných zakázek ke společenskému pokroku"

Evropská nestátní nezisková organizace Social Platform, která sdružuje sítě evropských sociálních nestátních neziskových organizací, vydala v říjnu 2015 průvodce "Zadáváním veřejných zakázek ke společenskému pokroku" (Public procurement for social progress).

17. dubna 2014 vstoupila v platnost nová směrnice o zadávání veřejných zakázek (2014/24/EU). Členské státy EU musí, podle doporučení, do 18. dubna 2016 tuto směrnici zapracovat do vnitrostátních právních předpisů. Směrnice doporučuje zadavatelům zapracování sociálních a environmentálních cílů, ti však nejsou povinni tyto cíle sledovat.

 

Průvodce je zaměřen na:

  • podporu zástupcům členských států při provádění směrnice
  • podporu zadavatelům při její realizaci
  • usnadnění pochopení směrnice ze strany sociálních podniků a nestátních neziskových organizací, které poskytují sociální a zdravotní služby.

 

Průvodce je zaměřen na následující tři oblasti, v nichž lze využít společensky prospěšný potenciál směrnice:

  • "Vyhrazené zakázky" pro ekonomické subjekty, které podporují sociální a profesní integraci osob se zdravotním postižením a dalších znevýhodněných osob.
  • "Sociální aspekty" jako stříbrná nit táhnoucí se procesem zadávání veřejných zakázek (např. jak podporovat základní práva, rovnost mužů a žen, pracovní příležitosti pro nezaměstnané, důstojnou práci).
  • Zaměření na uživatele služeb prostřednictvím navržení účinných postupů při zadávání zakázek v oblasti sociálních a zdravotních služeb.

 

 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

 www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

stáhnout
 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2022 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.