Příklady dobré praxe aneb sociální podnikání v České republice i zahraničí

Příklady dobré praxe aneb sociální podnikání v České republice i zahraničí

Sociální podnikání je nejlépe pochopitelné prostřednictvím osobních výpovědí a příběhů lidí, kteří založili a vedou sociální podnik. Držíte v ruce jedinečnou publikaci, v níž jsme popsali 7 českých a 7 zahraničních příkladů dobré praxe. V České republice již sociálních podniků přibývá, a tak jsme měli z koho vybírat.
V době vydání této publikace jsme dokončili průzkum sociálních podniků a v našem seznamu jich máme 100 (více viz www.ceske-socialni-podnikani.cz).
Formou rozhovorů, článků a příběhů vám postupně představíme 14 příkladů dobré praxe z České republiky i ostatních států EU. Vybírali jsme je pro vás s ohledem na pestrost jejich podnikatelských činností, ale také jejich environmentální, společenské, ekonomické a integrační dopady tak, abychom názorně demonstrovali rozmanitost přístupů k sociálnímu podnikání i jeho výsledky.

Zpracovala: Daniela Bednáriková

stáhnout
 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2022 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.