Ke stažení

Případová studie vybraných sociálních podniků

Případová studie vybraných sociálních podniků

Případová studie dvou vybraných sociálních podniků a analýzy dopadů k aplikaci návrhu zákona o registrovaném sociálním podniku.  ...

vícestáhnout
Posouzení vybraných otázek v souvislosti s přípravou zákona o sociálním podnikání

Posouzení vybraných otázek v souvislosti s přípravou zákona o sociálním podnikání

Studie zpracovává dílčí analýzy a vyhodnocení, které budou ze strany MPSV následně použity pro zpracování hodnocení dopadů regulace dle Obecných zásad pro hodnocení dopadů...

vícestáhnout
Sociální zemědělství dokument

Sociální zemědělství dokument

Farma může být prostorem pro terapie, sociální služby, vzdělávání, výuku, setkávání se v komunitě a integrační nebo chráněná pracovní místa. Místo, kde se mladí lidé mohou...

více
Zpráva o stavu sociálního podnikání v ČR 2018

Zpráva o stavu sociálního podnikání v ČR 2018

Studie Tematické sítě pro sociální ekonomiku ČR. Jejím cílem je plasticky popsat a zobrazit dosavadní vývoj a současný stav sociální ekonomiky v České republice a prostředí, v...

více

Studie CIRIEC-CESE: Nedávný vývoj sociální ekonomiky v Evropské unii

Studie s názvem „Nedávný vývoj sociální ekonomiky v Evropské unii“, kterou zadal Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) a kterou vypracovalo středisko CIRIEC.

Studie se zaměřuje na tři oblasti:
- sociální ekonomika a nově vznikající koncepty/hnutí,
- veřejné politiky v širším smyslu, které byly v posledních letech na úrovni členských států
i celé EU...

více

OECD study: Boosting social entrepreneurship and social enterprise creation Unlocking the potential of social enterprises in the Czech Republic

This report has been prepared as part of the OECD/LEED project on “Boosting social entrepreneurship and social enterprise creation” (2011).

A team comprising members of the OECD LEED Secretariat and external experts visited the Czech Republic in June 2015 for a study visit, to examine the role, both real and potential, of social entrepreneurship and social
enterprise, and the support which...

více
Příručka Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Příručka Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Tato příručka si klade za cíl seznámit veřejnou správu s praktickými možnostmi společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to zejména v oblasti zaměstnávání...

vícestáhnout
Průvodce "Zadáváním veřejných zakázek ke společenskému pokroku"

Průvodce "Zadáváním veřejných zakázek ke společenskému pokroku"

Evropská nestátní nezisková organizace Social Platform, která sdružuje sítě evropských sociálních nestátních neziskových organizací, vydala v říjnu 2015 průvodce "Zadáváním...

vícestáhnout
Příklady dobré praxe v odpovědném zadávání veřejných zakázek

Příklady dobré praxe v odpovědném zadávání veřejných zakázek

V rámci projektu „Odpovědné nakupování veřejné správy od sociálních podniků“ vznikly i  Příklady dobré praxe v odpovědném zadávání veřejných zakázek (listy formátu A4):

více
Manuál: Jak založit sociální podnik - aktualizovaná verze

Manuál: Jak založit sociální podnik - aktualizovaná verze

K dispozici nabízíme aktuální verzi Manuálu 2022. Při přípravě našeho manuálu mysleli na ty, kteří uvažují o založení sociálního podniku, ale nevědí, jak se do toho...

vícestáhnout
Příklady dobré praxe sociálního podnikání

Příklady dobré praxe sociálního podnikání

Přínos sociální ekonomiky je celosvětově uznávaný a je plně v souladu s cíli udržitelného rozvoje. Sociální ekonomika a sociální podnikání jsou nejen prioritou EU a EK, ale také...

vícestáhnout

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2023 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.