Ke stažení


Dotazníkové šetření mezi sociálními podniky - únor 2014

Dotazníkové šetření mezi sociálními podniky - únor 2014

P3 – People, Planet, Profit o. p. s. uskutečnila telefonické dotazování za účelem zmapování situace sociálních podniků v ČR, tak aby byly identifikovány hlavní z problémů, s nimiž se současní sociální podnikatelé potýkají. Na základě dotazování byla zároveň aktualizována data v Adresáři sociálních podniků.

V rámci dotazníkového šetření byli kontaktováni podnikatelé, kteří se k sociálnímu podnikání hlásí a jejichž sociální podniky (dále SP) byly na základě jejich charakteristik zapsány do Adresáře sociálních podniků (dále jen Adresář) vedeného naší organizací. Adresář je zveřejněn na webových stránkách naší organizace. V době konání dotazníkového šetření v něm bylo registrováno 143 sociálních podniků. Z toho se podařilo dovolat a dotazník vyplnit se 115 vedoucími sociálních podniků. Z nevyužitých kontaktů se 8 respondentů nepodařilo zastihnout, 10 z důvodu nedostatku času odmítli dotazník vyplnit a zbylých 10 sice s vyplněním souhlasilo, ale do ukončení šetření se nepodařilo s nimi dotazník vyplnit. Telefonická část dotazníkového šetření byla realizována mezi říjnem 2013 a lednem 2014.

stáhnout

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2023 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.