Vyhodnocení dotazníkového šetření sociálních podniků v ČR  2022

Vyhodnocení dotazníkového šetření sociálních podniků v ČR 2022

Tato zpráva shrnuje výsledky dotazníkového šetření sociálních podniků v ČR, které realizovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) v roce 2022 . Cílem šetření bylo více
 Vyhodnocení dotazníkového šetření sociálních podniků k situaci sociálních podniků v době koronavirové krize

Vyhodnocení dotazníkového šetření sociálních podniků k situaci sociálních podniků v době koronavirové krize

Tato zpráva shrnuje výsledky dotazníkového šetření k situaci sociálních podniků v ČR v době koronavirové krize, které realizovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2020...

více
Dotazníkové šetření sociálních podniků 2019

Dotazníkové šetření sociálních podniků 2019

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) realizovalo na konci roku 2019 dotazníkového šetření sociálních podniků v ČR. Cílem šetření bylo získat aktualizované... ...

vícestáhnout

Vyhodnocení šetření sociálních podniků podpořených v OP LZZ - dodatek 2018

Oddělení evaluací MPSV provedlo v průběhu července 2018 elektronické dotazníkové šetření mezi sociálními podniky, které čerpaly podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) v letech 2009 až 2015. Toto šetření navazovalo na rozsáhlejší dotazníkový průzkum z roku 2016 a došetření z roku 2017.

Cílem šetření bylo zmapovat situaci...

více
Dotazníkové šetření sociálních podniků 2015

Dotazníkové šetření sociálních podniků 2015

P3 – People, Planet, Profit o. p. s. uskutečnila již potřetí telefonické dotazování za účelem zmapování situace sociálních podniků v ČR. Bylo provedeno 151 rozhovorů s vedoucími...

vícestáhnout
Dotazníkové šetření mezi sociálními podniky - únor 2014

Dotazníkové šetření mezi sociálními podniky - únor 2014

P3 – People, Planet, Profit o. p. s. uskutečnila telefonické dotazování za účelem zmapování situace sociálních podniků v ČR, tak aby byly identifikovány hlavní z problémů, s...

vícestáhnout
V České republice byl proveden rozsáhlý průzkum 100 sociálních podniků včetně jejich finanční situace

V České republice byl proveden rozsáhlý průzkum 100 sociálních podniků včetně jejich finanční situace

P3 – People, Planet, Profit o.p.s. ve spolupráci s Nadací ProVida uskutečnila v rámci projektu TESSEA získává zahraniční zkušenosti, dotazníkové šetření za účelem ověření dat a...

vícestáhnout

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2023 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.