Články

  31. 1. 2013

Rozhovor - o.s. Pohoda a POHODA, o.p.s.

Sociální podnikání skýtá nové možnosti také pro financování sociálních služeb. S originálním řešením přišly dvě sesterské organizace – občanské sdružení Pohoda a Společnost POHODA, o.p.s. Fungování tohoto konceptu nám společně přiblížili ředitelé obou organizací.

více
  31. 1. 2013

Pokračuji jen v tom, co znám a co umím... - Rozhovor s Jakubem Mateiciem

Na panelové diskuzi v Ostravě jsem potkala mladého sociálního podnikatele
Jakuba Mateiciuca, který je jednatelem firmy AC AERO s.r.o. a tak jsem této
příležitosti využila a položila mu několik otázek. Jakub je velmi přátelský,
veselý a otevřený muž, věřím, že kus této jeho povahy na vás „dýchne“ i z rozhovoru
s ním.

více
  31. 1. 2013

Rozhovor se Stanislavem Sadílkem

Pan Sadílek provozuje v centru Prahy nedaleko Karlova mostu restauraci U Kapra a v Doksech u Máchova jezera ještě výrobnu knedlíků a kemp. Se svými 42 zaměstnanci dosahuje měsíčního obratu 7,5 milionů. Pod úspěšným podnikem se standardní právní formou (OS VČ) se skrývá dlouholetý projekt na pomoc dětem ulice, který je v podstatě sociálním podnikem se širšími souvislostmi.

více
  31. 1. 2013

Rozhovor - Zubrnická muzeální železnice

Přinášíme vám rozhovor s předsedou Zubrnické museální železnice (ZMŽ) Martinem Kašparem, který uskutečnil v loňském roce v rámci cest po sociálních podnicích.

více
  31. 1. 2013

Rozhovor - Zadávání veřejných zakázek v Mostě

V Mostě probíhá zadávání veřejných zakázek (VZ) tak, že jsou zároveň sledovány sociální cíle, tzn. že dodavatelé při plnění zakázky zaměstnají určitý počet nezaměstnaných osob. Tuto aktivitu se tam podařilo prosadit paní Mgr. Aleně Zieglerové, vedoucí odboru projektů rozvoje lidských zdrojů Úřadu práce v Mostě.

více
  31. 1. 2013

Rozhovor - Úspěšný sociální podnikatel

Přinášíme vám rozhovor s Ing. Janem Paličkou, předsedou představenstva 1. SDZP, kterého považujeme za velmi úspěšného sociálního podnikatele v České republice.

více
  31. 1. 2013

Rozhovor - Sociální firma je příjemným protikladem k téhle uspěchané době

Jana Mayova odešla z dravého nekompromisního prostředí bussinesu zaměřeného především na zisk a rozhodla se změnit svůj život. Výzvou pro ni byla sociální firma, i když v podstatě vůbec nevěděla, do čeho jde. Dodnes toho nelituje. Stala se manažerkou sociální firmy Zahrada občanského sdružení Fokus Praha – firmy, která tu primárně není pro zisk, ale pro vlastní zaměstnance.

více
  31. 1. 2013

Rozhovor s Milenou Suchoňovou, vedoucí sociální firmy Slunečnice

Slunečnice, o. s., je organizace s dvanáctiletou tradicí v poskytování služeb lidem s mentálním a zdravotním postižením. Usiluje o integraci osob s postižením do běžného života a pomáhá jim při zajišťování důstojných životních podmínek. Je plně profesionální organizací využívající práce stálých pracovníků, externistů a dobrovolníků.

více
  31. 1. 2013

Rozhovor s Martinem Šimáčkem

Již tři čtvrtě roku působí Martin Šimáček jako ředitel Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách. Celý svůj profesní život zasvětil sociálnímu začleňování. V roce 1999 nastoupil do sdružení Člověk v tísni, od roku 2001 pracoval v programech sociální integrace a posléze se stal vedoucím pobočky ve Středočeském kraji.

více
  31. 1. 2013

Rozhovor - Integrovaný plán rozvoje města Most

Zajímavý a v České republice zatím dosti ojedinělý projekt podporující sociální podnikání připravuje v rámci svého Integrovaného plánu rozvoje město Most. Za jeho přípravou a realizací stojí odbor strategií a dotací v čele s Karlem Bořeckým, kterého jsme požádali, aby nám tento unikátní záměr představil.

více
  31. 1. 2013

Rozhovor - Chceme obstát v konkurenci s normálními firmami

TABUC-PACK s.r.o., chráněná dílna, věnující se papírenské a polygrafické výrobě, je příkladem, že i sociální podnik může být úspěšný. „Chceme obstát v konkurenci s "normálními firmami", prohlašuje Zdeněk Kubát, jednatel společnosti. Jeho dílna se od založení v roce 1999 rozrostla do velkého podniku, který na Teplicku zaměstnává 250 zaměstnanců – z toho 190 občanů se zdravotním postižením a 4 občany s těžkým zdravotním postižením.

více
  31. 1. 2013

Kudy kráčíš, sociální ekonomiko?

Sociální ekonomika vznikla mimo jiné jako snaha umožnit lidem s různými znevýhodněními nalézt a udržet si zaměstnání. Evidentně šlo například o zdravotně znevýhodněné a dá se říci, že toto pojetí a chápání sociální ekonomiky ve společnosti převažuje.

více

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2020 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.