Články

Fokus Praha, část 2.
  28. 8. 2013

Fokus Praha, část 2.

Jaké řešíte nejčastěji problémy?
Problémy nám činí především rychlé změny legislativy, kterou se musíme řídit. Například změna zákona o zaměstnanosti, která v loňském roce zásadním způsobem omezila prostředky na provoz chráněného pracoviště, změny zákoníku práce, plánovaná změna občanského zákoníku a další. V loňském roce  stouplo DPH,...

více
  28. 8. 2013

Fokus Praha, část 1.

Nestátní nezisková organizace Fokus byla založena v roce 1990.  Již o rok později do Fokusu přišel Jiří Novák, nejdříve na civilní vojenskou službu, potom pracoval v chráněné dílně. Roku 1996 odešel „na zkušenou“ a v roce 2001 se opět vrátil. Nyní je regionálním ředitelem regionu Střední Čechy.
Jaká byla a je idea této organizace?    
J.N. :...

více
  23. 8. 2013

Spolupráce neziskového a soukromého sektoru ve Velké Británii: ve stínu privatizace veřejných služeb

Spolupráce mezi neziskovým a privátním sektorem není, přinejmenším v Anglickém regionu Severozápad, pro podpůrné organizace sociální ekonomiky silným tématem. Neznamená to, že by s takovou spoluprací neměli zkušenosti. Zůstává nicméně spíše na okraji jejich zájmu a rozhodně nepatří k cílům žádné z navštívených organizací tyto vztahy cíleně...

více
  13. 8. 2013

Sociální družstvo 50+ Gdyně

V polském přístavním městě Gdyně funguje od roku 2007 Sociální družstvo 50+. Název napovídá, že jeho členy jsou lidé ve věku, kdy ne vždy jsou žádáni na pracovním trhu ovládaném „mladými dravými manažéry“. Ve skutečnosti zakladatelky družstva mají větší handicap než je pouhý věk – všechny se léčily na rakovinu a podrobily se operaci odstranění prsu,...

více
  12. 8. 2013

Veřejné zakázky jako alternativa dotační politiky: insipirace z Velké Británie

Jedním z hlavních katalyzátorů rozvoje sociálního podnikání ve Velké Británii byly v posledním desetiletí veřejné zakázky. Přestože evropská pravidla nedovolují jejich „šití na míru“ místním ani veřejně prospěšným podnikům, zahrnování tzv. sociálních klauzulí je přinejmenším v navštíveném regionu Severozápad běžnou praxí. Stát zároveň v rámci...

více
  9. 8. 2013

Sociální podnikání ve Velké Británii – jiná země, jiná východiska

Jedním z cílů březnové studijní cesty po regionu Severozápad Velké Británie, pořádané organizací P3 - People, Planet, Profit, o.p.s., bylo seznámit účastníky s příklady dobré praxe v oblasti sociálního podnikání a nabídnout je jako inspiraci pro Českou republiku. Neznamená to, že britská řešení jsou přímo přenositelná. Často ale jejich nepřenositelnost...

více
  8. 8. 2013

Federsolidarietà – Confcooperative

... nositelka solidarity a významný italský subjekt reprezentující italskou sociální spolupráci a italská sociální družstva

Federsolidarietà - Confcooperative je největší ze tří národních federací zabývajících se problematikou italské sociální ekonomiky a sociální spolupráce. Reprezentuje propojení těchto národních federací z hlediska institucionálního a...

více
  7. 8. 2013

Sociální družstvo Rybka, Katowice

Snad nejslavnější sociální družstvo v Polsku funguje v průmyslových Katowicích, v jeho historické čtvrti Giszowiec. Do obecného povědomí se dostalo díky tomu, že je už třikrát navštívil předseda polské vlády Donald Tusk. To ale vůbec neznamená, že začátky podniku byly lehké. Bez usilovné práce jeho zakladatelů, ne vždy ohodnocené penězi, by Rybka nebyla tím,...

více
  10. 6. 2013

Sociální podnikání v UK

Na konci března 2013 proběhla studijní cesta People Planet Profit po Liverpoolu a širším regionu severozápadní Anglie. Cílem návštěvy bylo získat inspiraci pro další rozvoj sociálního podnikání v České republice. Účastníci během ní navštívili klíčové aktéry místní sociální ekonomiky, především podpůrné organizace koordinující síťování,...

více
  18. 4. 2013

bdv austria: rakouské sociální podnikání pod jednou střechou

Jedním z partnerů projektu Inovativní prosazování sociálního podnikání je i rakouská střešní organizace pro sociální podnikání bdv austria. Činnost organizace nám blíže představil Philipp Hammer (30), který má v bdv austria na starosti vztahy s veřejností a komunikaci s členskými organizacemi 

Jaká je historie bdv austria?
Bdv austria funguje od roku 1985....

více
  17. 4. 2013

Sociální podnikání v Itálii

Itálie je považována za kolébku sociálního podnikání, především takzvaného sociálního družstevnictví. Charitativní organizace mají v Itálii dlouholetou tradici, která se datuje od středověku. Proto se není čemu divit, že Itálie je státem s nejdelší legislativně ukotvenou historií sociální ekonomiky v Evropě, a to zákonem č. 381/1991 o sociálních družstvech.... ...

více
  16. 4. 2013

Sociální podnikání stojí na lidech. Rozhovor s ambasadorkou Petrou Francovou

Sociální podnikání. Dvě slova, která se v poslední době často skloňují napříč Českou republikou. Dvě slova, za kterými se skrývá obrovský potenciál k řešení široké škály sociálních otazníků. K tomu, aby tento potenciál nebyl promarněn, musí být rozvážně podporován krok za krokem. Ambasadorka Petra Francová prozradí, jak na to.

V českém prostředí lze...

více

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2020 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.